Her kan du lese siste nytt om dødsstraff i verden.
Publisert: 19. Mai 2020, kl. 08:59 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:17

Amnestys rapport om bruken av dødsstraff i 2019

Amnesty International offentliggjorde den 21.april vår rapport om bruk av dødsstraff i 2019.

Rapporten inneholder mye positivt.

I 2019 registrerte Amensty 5% færre henrettelser enn året før – minst 657 i 2019 mot minst 690 i 2018. I tillegg kommer trolig flere tusen fra Kina, der informasjon om dødsstraff betraktes som en statshemmelighet.

Tilsammen var det 20 land som gjennomførte henrettelser i 2019, men det er 56 land som fortsatt praktiserer dødsstraff.

Det var en tydelig nedgang i antall henrettelser i flere asiatiske land. I Japan var det 15 henrettelser i 2018, men bare 3 i 2019. I Singapore ble det en minskning fra 13 til 4. Både i Afghanistan, Taiwan og Thailand var det ingen henrettelser i 2019, mens alle tre land hadde henrettet fanger året før. I Afghanistan var det første gang siden 2010 at ingen ble henrettet i løpet av et helt kalenderår.

Kasakhstan, Russland, Tadsjikistan, Malaysia og Gambia videreførte sin stans på henrettelser.

I hele verden har 106 land formelt avskaffet dødsstraff for alle forbrytelser. 142 land har avskaffet denne straffen i lovverket eller i praksis. Det siste betyr at landet ikke har henrettet noen de siste 10 år som del av en bevisst politikk.

Mange land har også tatt skritt i retning av avskaffelse. For eksempel kunngjorde presidenten i Ekvatorial-Guinea at regjeringen ville komme med et lovforslag om å avskaffe dødsstraff. I Den sentralafrikanske republikk, Kenya, Gambia og Zimbabwe skjedde det også utviklinger som kan føre til avskaffelse.

I USA innførte guvernøren i California en offisiell stans på alle henrettelser. California er den amerikanske delstaten som har flest fanger på dødscelle. New Hampshire ble den 21. delstat som avskaffet dødsstraff for alle forbrytelser.

Men det har også vært noen tilbakeslag i kampen mot dødsstraff i 2019.

Saudi-Arabia henrettet rekordmange, 184 i 2019 mot 149 i 2018. De fleste av henrettelsene var for narkotikaforbrytelser eller drap, ofte som følge av urettferdige rettssaker der den tiltalte bare hadde mangelfull mulighet til å forsvare seg. I tillegg observerte Amnesty en økende bruk av dødsstraff mot opposisjonelle fra Saudi-Arabias sjiamuslimske minoritet.

I Irak ble det nesten en dobling av antall henrettelser, fra minst 52 i 2018 til minst 100 i 2019. Dette skyldtes hovedsakelig bruken av dødsstraff mot personer som ble dømt for å ha deltatt i den såkalte Islamske stat (ISIL).

Presidenten på Filippinene uttrykte et ønske om å gjeninnføre dødsstraff for “grufulle forbrytelser i forbindelse med narkotika”. På Sri Lanka tok presidenten initiativ for å gjenoppta henrettelser etter en pause på mer enn 40 år, men hittil har disse forsøkene blitt stoppet i rettssystemet.

Presidenten og justisministeren i USA instruerte administrasjonen til å gjenoppta henrettelser av personer som var dømt til døden av føderale domstoler, etter et opphold på nesten 20 år. Gjennomføringen av denne planen har imidlertid møtt en rekke juridiske utfordringer, slik at ingen har blitt henrettet så lenge.

Kenya

I slutten av mars 2020 opphevde en kenyansk domstol henrettelsesordren mot 23 dødsdømte fanger. Bakgrunnen er at høyesterett i Kenya fastslo i 2017 at obligatorisk dødsstraff er i strid med grunnloven.

Mange av de dødsdømte fikk omgjort sin dødsdom til fengselsstraff, og noen ble løslatt.

(Kilde: The Standard, 1. april 2020)

Myanmar

17. april kunngjorde President Win Myint at nesten 25 000 fanger ville bli løslatt i forbindelse med landets tradisjonelle nyttårsfeiring. Samtidig skulle et stort antall fanger få redusert sin fengselsstraff, og dødsdømte skulle få omgjort sin straff til livsvarig fengsel.

(Kilde: Reuters, 17. april 2020)

USA

Korona stopper henrettelser

En rekke planlagte henrettelser i USA, blant annet i Texas og Tennessee, har blitt utsatt på grunn av koronakrisen, og mye tyder på at flere utsettelser vil følge. «Det er svært usannsynlig at vi kommer til å bruke ressurser på å gjennomføre henrettelser så lenge denne krisen vedvarer» uttalte blant annet en talsperson for statsadvokatembete i Georgia overfor media.

Hittil i år har det blitt gjennomført fem henrettelser i USA, den siste på 5. mars.

(Kilde: Death Penalty Information Center, 27. mars 2020)

Nevada

Myndighetene i den amerikanske delstaten Nevada har måttet levere tilbake legemidler de hadde anskaffet for å gjennomføre henrettelser.

Medikamentene hadde blitt kjøpt inn fra legemiddelselskapet Alvogen, til tross for at selskapet hadde satt det som en betingelse at legemidlene ikke måtte bli brukt i henrettelser. For å få leveransen allikevel, hadde myndighetene feilinformert selskapet om hva medikamentet skulle brukes til.

Da Alvogen oppdaget svindelen, saksøkte de delstaten Nevada. Retten slo fast at delstaten ikke fikk lov til å bruke legemidlene til henrettelser. Ifølge en talsperson for statsadvokatembete i Nevada har delstaten nå ikke lenger mulighet til å gjennomføre henrettelse.

(Kilde: Death Penalty Information Center 7.4.2020)

Ohio

Ohio har ikke vært i stand til å skaffe medikamenter som brukes ved henrettelser. Legemiddelfirmaer både innenlands og utenlands nekter å levere slikt til fengsler i USA.

Som en følge av dette utsatte den forrige guvernøren John Kasich tre henrettelser til 2021. Den nåværende guvernør Mike DeWine har utsatt åtte henrettelser til 2022.

(Kilde: Death Penalty Information Center 14.4.2020)

Pennsylvania

En føderal domstol har godkjent foreslåtte forandringer av forholdene på death row. Det blir nå ikke lenger slik at alle dødsdømte automatisk settes i total isolasjon.

De dødsdømte skal nå få minst 42,5 timer per uke utenfor cellen, tilgang til telefon 15 minutter hver dag, adgang for besøkende, daglig dusj, deltagelse i gudstjenester sammen med andre, arbeid, og tilgang til utdanningsprogrammer.

Fangene skal ikke lenger bli utsatt for kroppsundersøkelser hver gang de har vært utenfor cellen. Det blir også slutt på at cellen skal være opplyst hele døgnet.

(Kilde: Death Penalty Information Center 9.4.2020)

Dødsdømte løslatt fordi de var uskyldige

I 2019 ble tre dødsdømte fanger løslatt fordi det viste seg at dommen mot dem var feil.

Én av de tre, Clifford Williams jr., satt i fengsel og ventet på sin henrettelse i Florida i 42 år før dommen mot ham ble opphevet. En nyopprettet granskingskommisjon i Florida fant ut at pliktforsvareren til Williams hadde unnlatt å innkalle vitner som kunne bekrefte at klienten hans hadde vært I bursdagsselskap da drapet skjedde.

Den andre,Charles Ray Finch, fra North Carolina hadde også tilbrakt 42 år på dødscelle. Aktoratet hadde skaffet vitner som knyttet Charles til et våpen som slett ikke passet til det våpenet som virkelig ble brukt ved drapet. Flere vitner fortalte senere at de hadde blitt presset til å komme med et falskt vitnemål.

Den tredje,Christopher Williams fra Pennsylvania, hadde vært på dødscelle i 31 år. Han ble dømt på grunnlag av et vitne som samarbeidet med aktoratet, Dette vitnet hadde begått flere drap, men ble lovet at han ikke skulle få dødsstraff hvis han vitnet mot Williams. Aktoratet unnlot å gi videre opplysninger som kunne ha fått Williams frikjent.

Christopher Williams er fremdeles I fengsel. Han er nemlig siktet for et annet drap.

(Kilde: Death Penalty Information Center 3.4.2020)

Zimbabwe

I sammenheng med en større amnesti i mars 2020 omgjorde Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa dødsdommene mot alle som hadde sittet på dødscellen i minst ti år til livsvarig fengsel. Dette gjelder minst åtte personer.

Den siste henrettelsen i Zimbabwe ble gjennomført i 2005. I slutten av 2019 satt minst 89 personer på dødscelle i det sørafrikanske landet.

(Kilde: Zimbabwe Standard, 29. mars 2020.)

Jon Trana Gerald Kador Folkvord

FÅ NYHETER OM DØDSSTRAFF I DIN INNBOKS

Bli oppdatert fem ganger i året

Ca. fem ganger i året publiserer vi "Nytt om dødsstraff" på amnesty.no, som er oppdateringer om dødsstraff verden over. Vi sender også ut ulike aksjonsoppfordringer på e-post. Ønsker du å motta oppdateringene og aksjonene? Send en e-post til [email protected] markert med "Dødsstraffbulletin".


Tidligere oppdateringer:

2021:

Nr. 1


2020:

Nr. 5
Nr. 4
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1

2019:

Nr. 5
Nr. 4
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1

2018:

Nr. 5
Nr. 4
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1


For tidligere oppdateringer, søk på dødsstraffbulletin i søkefeltet.