Dødsstraffbulletin nr. 1 - 2018

Færre og færre land dømmer folk til døden. Her er siste nytt innen det globale arbeidet mot dødsstraff.
Publisert: 22. Jan 2018, kl. 11:52 | Sist oppdatert: 27. jun 2019, kl. 10:09

Siden sommeren 2014 har Amnesty i Norges aksjonsnettverk mot dødsstraff engasjert seg for 14 dødsdømte fanger i Hviterussland, Iran, Japan, Malaysia, Maldivene, Saudi Arabia og USA.

1 er løslatt (Iran)
2 har fått dødsdommen omgjort til fengsel (Iran, Malaysia)
9 er fremdeles dødsdømt, men er ikke blitt henrettet (Hviterussland, Japan, Malaysia, Maldivene, Saudi Arabia, USA)
2 er dessverre blitt henrettet (Iran, USA)

I det store og hele må vi si at dette er et positivt resultat. Dødsstraffnettverket har bidratt til dette.

De forente nasjoner (FN)

I FNs menneskerettighetsråd var det nylig til behandling en resolusjon som ba medlemmene unngå å bruke dødsstraff for homoseksuelle handlinger, blasfemi, utroskap og apostase (overgang fra en religion til en annen). Man skulle heller ikke anvende dødsstraff overfor mindreårige, psykisk utviklingshemmede og gravide kvinner. 27 land stemte for dette.

Dessverre stemte 13 land i mot: Bangladesh, Botswana, Burundi, Egypt, Etiopia, Forente arabiske emirater, India, Irak, Japan, Kina, Saudi Arabia, Quatar og overraskende nok USA.
(Kilde:Death Penalty Information Center 6.10.2017)

Forente arabiske emirater

Fem indere var dømt til døden for drap. En domstol omgjorde nylig dødsdommene til tre års fengsel. Dette skjedde etter at offerets familie hadde mottatt blodpenger for et beløp som tilsvarer 250 000 norske kroner.

Inderne hadde sittet seks år i fengsel. De vil nå bli løslatt.
(Kilde: tribuneindia.com, 25/10/2017 og Hands off Cain)


Guatemala

Høyesterett har avskaffet dødsstraffen for sivile forbrytelser. Straffen er beholdt i den militære straffelov.

Guatemala har avskaffet dødsstraffen for sivile forbrytelser.


Guatemala ga giftsprøyte til to menn i 2000. Denne henrettelsen ble overført på tv, noe som vakte stor oppsikt. Det er ikke lenger noen dødsdømte i Guatemala. Mellom 2005 og 2012 omgjorde høyesterett alle dødsdommer til fengselsstraff. Det gjaldt 54 personer.
(Kilder: Amnesty International og deathpenaltyworldwide.org)

Irak

I september 2017 ble 42 menn henrettet på en og samme dag i et fengsel i det sørlige Irak.
De skal ha hatt tilknytningtil den såkalte Islamske stat (IS) eller al-Qaida.

Myndighetene opplyser at det er 6 000 fanger i Irak, 1 200 av dem er dømt til døden.
(Kilde: Un.org 27.09.2017 og Hands off Cain)

Iran

Lederen for parlamentet, Ali Larijani, uttalte nylig at alle som var dømt til døden for narkotikaforbrytelser, kunne få sin sak gjenopptatt. I følge offisiell statistikk kan det gjelde 4 000 fanger.

Den iranske regjering avskaffet dødsstraff for noen narkotikaforbrytelser i november 2017.
(Kilde:independent.ng, 09/01/2018 og Hands off Cain)

Kenya

Kenya har tidligere hatt obligatorisk dødsstraff for drap og ran med vold. Høyesterett har nå fastslått at dette er i strid med grunnloven.
(Kilde: Hands off Cain 14. desember 2017)

Kurdiske områder i Irak

Parlamentet i Kurdistan har vedtatt å omgjøre mange dødsdommer til 15 års fengsel. Dette skal ikke gjelde for fanger som er dømt for terrorhandlinger eller for handlinger som har truet den nasjonale sikkerhet. Det er også gjort unntak for dem som er dømt for såkalt æresdrap overfor kvinner.

Det har vært mange henrettelser i Irak, men svært få i de kurdiske områdene. Den siste kjente henrettelse der foregikk i 2016. Da var det president Masoud Barzani som lot henrette en mann som var dømt for voldtekt og drap av en jente.
(Kilde: Rudaw 17.12.2017 og Hands off Cain 20.12.2017)

Kuwait

Emiren i Kuwait, Sabah al-Sabah, har omgjort 15 dødsdommer til livsvarig fengsel. Alle disse dødsdømte var indiske borgere.

Samtidig reduserte han fengselstiden til 119 indiske migrantarbeidere.
(Kilde: Press Trust of India, 30/09/2017 og Hands off Cain)

Malaysia

Malaysia har tidligere hatt obligatorisk dødsstraff for visse narkotikaforbrytelser. I desember 2017 ble lovverket endret slik at dommeren heretter kan velge mellom dødsstraff og livsvarig fengsel i slike tilfeller. (Kilde: nst.com.my 30/11/2017 og Hands off Cain)

Mongolia

Mongolia avskaffet dødsstraffen i 2017. Den forrige presidenten Elbegdorj som styrte i tidsrommet 2009-2017, skal ha mye av æren for det.

Den nye presidenten, Khaltmaa Battulga, tiltrådte i 2017. Han har uttalt at han vil prøve å få gjeninnført dødsstraffen for visse forbrytelser mot barn. Han har nå bedt justisministeren utarbeide et lovforslag om dette som senere skal behandles i parlamentet.
(Kilde: AKIPRESS.COM, 29/11/2017 og Hands off Cain)

Nigeria

Guvernør Chief Willie Obiano (Bilde tatt fra Hands off Cain)


​Guvernøren i delstaten Anambra, Chief Willie Obiano, har omgjort åtte dødsdommer til livsvarig fengsel.
Dette ble gjort i forbindelse med feiringen av Nigerias frihetsdag.

De dødsdømte har sittet over 18 år i fengsel og kan derfor bli løslatt om to eller tre år.
(Kilde: dailytimes.ng, 03/10/2017 og Hands off Cain)

Paven

Pave Frans. Bilde fra Death Penalty Information Center.


Den nåværende pave Frans holdt nylig en tale der han fordømte bruken av dødsstraff.
“Dødsstraff er i strid med den kristne lære. Livet er hellig i Guds øyne”, sa han.

Tidligere paver som St. Johannes Paul II og Benedikt XVI uttalte flere ganger at dødsstraffen burde avskaffes.

Det er litt over 50 stater der mer enn 50% av innbyggerne er katolikker. Åtte av disse statene har i lovverket dødsstraff for forbrytelser i fredstid og krigstid, men de har vært tilbakeholdne med å henrette noen.

Unntaket er Equatorial Guinea som henrettet tre personer i 2007, fire i 2010 og ni i 2014. Guatemala ga giftsprøyte til to menn i 2000. De andre har ikke hatt noen henrettelser etter 1997.
(Kilder: Death Penalty Information Center 17.oktober 2017 og Wikipedia)

Tanzania 1

President John Magufuli har benådet 61 dødsdømte fanger. Dette skjedde i forbindelse med feiringen av nasjonaldagen 9. desember 2017.

Noen av disse fangene var over 80 år og hadde sittet mer enn 45 år i fengsel.
(Kilde: allafrica.com, 09/12/2017 og Hands off Cain)

Tanzania 2

Enkelte i Tanzania tror at legemsdeler til mennesker med albinisme har magisk kraft. Dette har ført til mange drap av mennesker som helt eller delvis mangler pigment i huden. En FN-rapport antyder at flere enn 70 mennesker med albinisme er drept i Tanzania siden 2000.

Statsadvokaten har nylig kunngjort at påtalemyndighetene vil nedlegge påstand om dødsstraff for 34 personer som er tiltalt for drap av mennesker med albinisme.
(Kilde: howafrica.com, 05/11/2017 og Hands off Cain)

Thailand

Thailand kan være i ferd med å redusere bruken av dødsstraff.

Ved et arrangement i forbindelse med Verdensdagen mot dødsstraff, holdt en representant for Justisdepartemetet, Pitikan Sithidej, en tale. Hun sa at dommerne snart ville få rett til å velge mellom dødsstraff og livsvarig fengsel for forbrytelser der det tidligere var obligatorisk dødstraff.

Hun tilføyde at Thailand i neste omgang ville vurdere å avskaffe dødsstraffen for forbrytelser der ingen ble drept. Dette ville for eksempel gjelde de fleste narkotikaforbrytelser.

Det sitter nå 447 fanger på dødscelle. 68 av dem er dømt for narkotikaforbrytelser.
Det har ikke vært noen henrettelser i Thailand siden 2009.

Amnesty International mener nå at landet har avskaffet dødsstraffen i praksis.
(Kilde: straitstimes.com, 18/10/2017, Hands off Cain 18/10/ 2017 og Amnesty International 18.12.2017)

USA

Dødsstraffen er på retur i USA.

I 2017 var det 23 henrettelser i USA.Det var hele 98 henrettelser i 1999. Senere har tallet stort sett gått nedover slik grafen viser.

Det er 19 delstater som har avskaffet dødsstraffen.
31 delstater har beholdt denne straffen i lovverket, men bare åtte av dem henrettet noen i fjor: Alabama (3), Arkansas (4), Florida (3), Georgia (1), Missouri(1), Ohio (2),Texas (7) og Virginia (2).

Dette betyr at dødsstraffen nå stort sett bare praktiseres i en liten del av USA.

Ved utgangen av 2017 hadder det vært 1 465 henrettelser siden 1976.(Det kom to henrettelser etter denne grafen ble laget i oktober 2017)

Antall dødsdommer viser også en synkende tendens. Det var over 300 i 1990-årene. I 2016 var det 31., og i 2017 var tallet 39. Grafen nedenfor viser utviklingen siden 1976.

(Kilde: Death penalty Information Center)


California

Samtidig med presidentvalget i 2016 hadde California en folkeavstemning om dødsstraff. 52% stemte for å beholde denne straffen, men 48% ville avskaffe den. California har nesten 750 fanger på dødscelle, men bare 13 er henrettet siden 1978, den siste i 2006.

Etter folkeavstemningen var det fare for at henrettelser kunne bli gjenopptatt, men det er åpenbart mange i delstaten som vil forhale dette.

For annen gang har The Office of Administrative Law nektet å godkjenne nye regler for gjennomføring av henrettelser. Det sies at det er uklart hvordan henrettelsesteamet skal utpekes og trenes, hvordan legemidler brukt ved henrettelser, skal anskaffes og brukes, og hvordan fangen skal behandles i tiden før henrettelsen skal skje.

Enkelte har kritisert at byråkrater fra det demokratiske parti, på denne måten prøver å hindre at California skal begynne å henrette fanger igjen.
(Kilde: Associated Press, 09/10/2017 og Hands off Cain 11/10/2017)

Illinois

I 2003 tømte guvernør George Ryan dødscellene i delstaten. 4 fanger ble benådet, 3 fikk 40 års fengsel og 154 fikk livsvarig fengsel.

En av dem som fikk livsvarig, den meksikanske statsborgeren Gabriel Solache, ble nylig løslatt etter å ha sittet uskyldig dømt i 20 år. Han ble umiddelbart arrestert av immigrasjonsmyndighetene, og risikerer nå utvisning til Mexico.

Han ble dømt for et dobbeltdrap, men det fantes ingen håndfaste bevis. Han ble forhørt i tre dager, ble hindret i å sove, og fikk lite mat og drikke. Til sist «tilsto» han. Under rettssaken sa ha at tilståelsen ble fremtvunget av politiet, men han ble likevel dømt.

Siden 1973 er det nå 161 dødsdømte fanger som er sluppet ut av dødscellene. Det ble bevist at de enten var uskyldig dømt, eller at de var dømt på usikkert grunnlag.
(Kilde: Death Penalty Information Center 2. Januar 2018)

Pennsylvania

Tidligere var det slik i USA at tilhengere av dødsstraff ble lettere valgt til et embete enn motstandere av denne straffen. Dette er i ferd med å endre seg.

I delstaten Philadelphia skulle det nylig velges en ny district attorney, det er den øverste leder av påtalemyndighetene. Demokraten Lawrence Krasner var kandidat. Under valgkampen fremhevet han sin motstand mot dødsstraff. ”Denne straffen er et pengesluk. Den har kostet skattebetalerne over
1 milliard dollar”, sa han.

Krasner opplevde et valgskred. Han fikk 75% av stemmene.
Han sier at dette gir ham et mandat til forandring.”Dette er bevegelse som er trøtt av å se et system som systematisk plukker ut fattige mennesker, fortrinnsvis svarte og brune”.

Det er en kjent sak at afro-amerikanere er sterkt overrepresentert i dødscellene i USA.
(Kilde: Death Penalty Information Center 9. November 2017)

Vietnam

En ny straffelov vil tre i kraft i begynnelsen av 2018. En del forbrytelser vil da ikke lenger kunne straffes med døden. Det gjelder for eksempel ran, produksjon og salg av falske medisiner, lagring og kjøp av narkotika. Folk over 75 år kan ikke lenger dømmes til døden. Det samme gjelder underslagere som frivillig betaler tilbake minst 75% av det underslåtte beløp.

Den nye straffeloven vil føre til færre dødsdommer i Vietnam.
(Kilde: Tuoi Tre News, 25/10/2017 og Hands off Cain)