Her kan du lese siste nytt om dødsstraff i verden.
Publisert: 9. Mar 2020, kl. 15:06 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:16

Ny bok om en dødsdømt i USA

Norske Heidi Vindenes begynte å brevveksle med den dødsdømte Thomas Miller-El i 1991. Senere besøkte hun denne fangen et stort antall ganger. Nå har hun skrevet en bok om Thomas. Den handler om hvordan Thomas endte opp i en dødscelle, om de mange tunge årene der, hvor det stadig vekslet mellom håp og frykt – og om et liv i skyggen av urettferdighet og rasistisk diskriminering.

Heidi Vindenes har utgitt boken selv. Den kan bestilles per e-post med navn og postadresse til [email protected]

Boken koster 300 kroner inklusive frakt.

India

Ifølge rapporter i indiske medier avsa Indias domstoler 102 dødsdommer i 2019. Dette betyr en nedgang i antall dødsdommer med 60%, sammenlignet med året før.

India er svært tilbakeholdne med å gjennomføre henrettelser. Den siste henrettelsen ble gjennomført i 2015. Før det ble én person henrettet i 2013 og én i 2012.

I 2012 skjedde det en grusom gruppevoldtekt i New Dehli. En student på 23 år hadde sammen med sin kjæreste tatt en privat buss etter et kinobesøk. Fem menn og bussjåføren voldtok etter tur den unge kvinnen, og hennes kjæreste ble banket opp da han forsøkte å forsvare henne. Til slutt skadet de henne alvorlig med en jernstang. Hun døde to uker senere. Saken vakte enorm oppsikt både innenlands og utenlands. En av mennene begikk selvmord i fengselet. En som var mindreårig, fikk tre års fengsel. De fire andre ble dømt til døden. Saken har siden versert i rettsvesenet. 20. mars 2020 ble de fire henrettet.

Det sitter nesten 400 mennesker med dødsdommer i indiske fengsler, men det er meget sjeldent at dommene blir fullbyrdet. Henrettelsene den 20. mars i år var de første siden 2015, da én person ble henrettet. Før det ble det gjennomført én henrettelse i 2013 og én i 2012.

(Kilde: Reuters, 20. mars 2020)

Nord-Korea

Ifølge en rapport i avisen New York Post (nypost.com 13/02/2020), ble en nord-koreansk tjenestemann henrettet i februar 2020. Han hadde vært i Kina og ble satt i karantene da han kom hjem for å hindre spredning av coronaviruset. Han brøt med karantenebestemmelsene da han gikk på et offentlig bad. Ifølge rapporten ble han arrestert og umiddelbart skutt og drept.

Nord-Koreas leder, Kim Jong Un, skal ha uttalt at han vil "bruke militær lov"» mot enhver som bryter karantenebestemmelsene.

USA

Rase og dødsstraff i USA

Dødsstraffen er på tilbakegang i USA, men det er lite endring på den etnisk diskriminerende måten straffen brukes på.

Ifølge en kartlegging av det amerikanske Death Penalty Information Center er 42% av fangene på USAs dødsseller afroamerikanere, mens andelen av afroamerikanere i USAs befolkning er rundt 13%. Av de som har blitt henrettet i USA siden dødsstraffen ble gjenopptatt i 1977, hadde 34% afroamerikansk bakgrunn.

I gjennomsnitt blir 75% av dødsdommene i USA avsagt for drapet på en hvis person, mens rundt halvparten av drapsofrene er afroamerikanere.

Texas

Mens flere amerikanske delstater har varslet tiltak for å gjøre fengselsforholdene for dødsdømte mer humane, går Texas motsatt vei.

Ifølge den italienske organisasjonen Hands off Cain kan bare personer som står på besøkslisten til en dødsdømt sende brev eller penger til vedkommende.

Mange dødsdømte i USA har brevveksling med folk som bor i utlandet. Disse har ofte ikke mulighet til å besøke fangen, og kan derfor ikke stå på besøkslisten. Dødsdømte fanger i Texas blir dermed frarøvet muligheten til å ha den type brevkontakt i fremtiden.

Colorado har avskaffet dødsstraff

23. mars signerte Colorados guvernør Jared Polis en lov som avskaffet dødsstraff i delstaten. Dødsdommene mot de tre fangene på Colorados dødsseller ble omgjort til fengselsstraffer.

Colorado ble dermed den 22. amerikanske delstaten der dødsstraff er avskaffet og den tiende delstaten som har avskaffet dødsstraff siden årtusenskiftet.

Death Row i USA

1.januar 2000 var det hele 3 652 dødsdømte i amerikanske fengsler. Ti år senere var det 3 261, og 1. januar 2020 var antall dødsdømte 2 690.

Det er mange grunner for at det blir færre fanger på death row. Mange delstater har avskaffet dødsstraffen. Hvis det skjer, blir bestående dødsdommer gjerne omgjort til livsvarig fengsel. Hvert år er det også en rekke dødsdømte som får en ny rettssak der straffen blir omgjort, eller der de blir frikjent. I tillegg er det stadig færre som blir dømt til døden i USA.

I delstatene California, Oregon og Pennsylvania har guvernørene innført en midlertidig stans på alle henrettelser. I California alene sitter 740 personer på dødsselle.

Etniske minoriteter er stadig sterkt overrepresentert blant fangene på dødssellene. 42% av de dødsdømte er afro-amerikanere, 13% er Hispanics og 3% tilhører urfolksgrupper eller har asiatisk bakgrunn. Med andre ord har godt over halvparten av de dødsdømte etnisk minoritetsbakgrunn.

I delstatene Nebraska, Texas og Louisiana er andelen av mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn blant de dødsdømte på over 70%.

(Kilde: Death Penalty Information Center, 12. mars 2020)

Enstemmig jury

I nesten alle amerikanske delstater med dødsstraff må juryen være enstemmig for at noen skal dømmes til døden. Eneste unntaket er delstaten Alabama. Der kan en tiltalt bli dømt til døden hvis 10 av juryens 12 medlemmer stemmer for det.

Frem til 2016 var det tre delstater, Alabama, Delaware og Florida, som tillot dødsdommer selv om juryen ikke var enstemmig. De første to endret lovene sine etter at USAs høyesterett fastslo at denne praksis var i strid med grunnloven.

Ny forskning viser nå at juryer som ikke var enige har stått for godt over 90% av sakene i disse tre delstatene der personer ble dømt til døden, men senere viste seg å være uskyldige.

(Kilde: Death Penalty Information Center 13.3.2020)

Virginia

Blant de 50 delstatene i USA er det Texas som har henrettet flest fanger siden dødsstraffen ble gjeninnført i 1976. På andre plass kommer Virginia.

I løpet av de siste 20 år har bruken av dødsstraff i Virginia imidlertid gått sterkt tilbake. For tiden er det to fanger som sitter på dødsselle i Virginia, og det har ikke blitt avsagt noen dødsdommer i delstaten siden 2011.

(Kilde: Death Penalty Information Center 18.3.2020)

Koronavirus utsetter henrettelser

John Hummel og Treacy Beatty skulle begge bli henrettet i Texas i mars. Nå har ankedomstolen for straffesaker i Texas imidlertid utsatt fullbyrdelsen av dødsdommene i 60 dager. Begrunnelsen er at korona-epidemien har hindret forsvarsadvokatene i deres arbeid. Dessuten mente domstolen at det kunne være fare for at henrettelsesvitner kunne smitte fanger og ansatte i fengselet.

(Kilde: Death Penalty Information Center 17. mars 2020 og 19.mars 2020)

Jon Trana Gerald Kador Folkvord

FÅ NYHETER OM DØDSSTRAFF I DIN INNBOKS

Bli oppdatert fem ganger i året

Ca. fem ganger i året publiserer vi "Nytt om dødsstraff" på amnesty.no, som er oppdateringer om dødsstraff verden over. Vi sender også ut ulike aksjonsoppfordringer på e-post. Ønsker du å motta oppdateringene og aksjonene? Send en e-post til [email protected] markert med "Dødsstraffbulletin".


Tidligere oppdateringer:

2021:

Nr. 1


2020:

Nr. 5
Nr. 4
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1

2019:

Nr. 5
Nr. 4
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1

2018:

Nr. 5
Nr. 4
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1


For tidligere oppdateringer, søk på dødsstraffbulletin i søkefeltet.