Dødsstraffbulletin nr. 2-2018

Dette er siste nytt innen det globale arbeidet mot dødsstraff.
Publisert: 14. Mai 2018, kl. 17:59 | Sist oppdatert: 11. jul 2018, kl. 09:22
Benin avskaffet dødsstraffen i 2016. Loven ble ikke gitt tilbakevirkende kraft, så fremdeles var 14 fanger dødsdømte.Nå har regjeringen omgjort alle de 14 dødsdommene til livsvarig fengsel.

(Kilde: Amnestys internasjonale sekretariat 27.2.2018)
 
Gambia
President Adama Barrow (Bildet er tatt fra Hands off Cains).

President Adama Barrow kunngjorde nylig at han ville innføre et moratorium på henrettelser. “Dette er et første skritt på veien til avskaffelse av dødsstraffen”, sa han i en tale ved feiringen av 53. årsdagen for frigjøringen fra England. De siste henrettelsene i landet skjedde i 2012 da ni soldater ble skutt. (Kilde: AFP, 19/02/2018 og Hands off Cain)
 
Guinea
Guinea avskaffet dødsstraffen for vanlige forbrytelser i fredstid i 2016. Nå har landet kvittet seg med dødsstraffen for alle forbrytelser i fredstid og krigstid. 20 land i Afrika har gjort det samme. (Kilde: Amnestys internasjonale sekretariat 2.3.2018)
 
Irak
De siste årene har irakiske regjeringsstyrker støttet av kurdiske geriljagrupper, drevet den så-kalte Islamske stat (IS) vekk fra mange områder. Minst 19 000  personer mistenkt for å tilhøre IS, er blitt arrestert. Over 3 000 av dem er dømt til døden. De ble alle dømt etter terrorlover som rammer svært vidt. Noen av rettssakene har vart i bare 30 minutter. Siden 2014 er 250 personer blitt henrettet etter å ha blitt dødsdømt som terrorister. (Kilde: Assosiated Press 21.3.2018 og Hands off Cain)
 
Kvinner og dødsstraff
I 2016 ble minst 17 kvinner henrettet i 7 land: Egypt (1), Indonesia (1), Iran (10), Japan (1), Saudi Arabia (3) og Somalia (1). De fleste ble tatt av dage for narkotikaforbrytelser. Disse 17 henrettelsene representerer bare 0,6% av alle henrettelser i verden i 2016. Det er generelt meget sjelden at kvinner blir dømt til døden, og langt færre kvinner enn menn blir henrettet. For eksempel blant alle som er henrettet i USA etter 1608, er det bare 2,9% kvinner. (Kilde: Hands off Cain 1.mars 2018)
 
Nigeria
Guvernør Ifeany Okowa. (Bilde fra Hands off Cain)

Ifeanyi Okowa, guvernør i delstaten Delta, har omgjort 30 dødsdommer til livsvarig fengsel. Dette skjedde i forbindelse med påskefeiringen. Justisministeren uttrykte at guvernøren hadde tatt hensyn til henvendelser fra inn- og utland blant annet fra Amnesty International. (Kilde: independent.ng, 29/03/2018 og Hands off Cain)
 
USA
Alabama, Mississippi og Oklahoma har nå nitrogengass som en mulig henrettelsesmetode. Det ble bestemt fordi det var så vanskelig å skaffe legemidler til giftsprøyte. Legemiddelfirmaer både innenlands og utenlands har nektet å selge slike midler til fengslene. Ingen delstat har hittil brukt nitrogengass ved henrettelser. Enkelte dyrleger anvender slik gass når små dyr som fugler, skal avlives. Metoden anbefales ikke når det gjelder større dyr. (Kilde: Montgomery Advertiser, Associated Press, 22/03/2018 og Hands off Cain 26.03.2018)
 
Gallup
I en nylig gallup Quinnipiac University National Poll fikk folk valget mellom livsvarig fengsel uten mulighet til prøveløslatelse eller dødsstraff som straff for et drap. 51% ville ha livstid, 37% ville ha dødsstraff. Samme spørsmål har vært stilt siden 2004, og det er første gang at flertallet ønsker livstid.
(Kilde: masslive.com, poll.qu.edu, 22/03/2018 og Hands off Cain)
 
Trump
President Donald Trump. (Bilde fra Death Penalty Information Center).

President Donald Trump annonserte 19. mars 2018 at han ville beordre Justisdepartementet til å utarbeide retningslinjer slik at narkotikaselgere kan dømmes til døden. Dette forslaget blir en del av en administrativ plan for å begrense narkotikabruken som har resultert i 64 000 overdosedødsfall bare i 2016.
 
Forslaget fikk umiddelbart sterk kritikk fra eksperter både i helsevesen og rettsvesen.
De sier at dette ikke vil hjelpe. Myndighetene burde se på narkotikabruken som et helseproblem.
Man burde få legene til å skrive ut mindre med avhengighetsdannende medikamenter, og ellers satse på avrusning av narkotikabrukere. De fleste som selger narkotika i USA, er selv avhengige De selger for å finansiere sitt eget forbruk av narkotika.
 
Siden 1994 har føderale lover gitt adgang til å anvende dødsstraff overfor storselgere av narkotika. Den føderale høyesterett har imidlertid bestemt slik dødsstraff er i strid med grunnloven såfremt ingen blir drept i forbindelse med salget. Ingen presidenter, demokratiske eller republikanske, har noensinne prøvd å bruke denne loven. Senator Dick Durbin fra Illinois sammenliknet Trumps forslag med tidligere mislykket kamp mot narkotikabruk. “Vi prøvde, og endte opp med et enda større narkotikaproblem og verdens største fangebefolkning”.
(Kilde: Death Penalty Information Center 20.03.2018)
 
Zimbabwe
 
President Emmerson Mnangagwa. (Bildet er tatt fra Hands off Cain).

 
President Emmerson Mnangagwa har omgjort til livsvarig fengsel alle dødsdommer for fanger som har sittet mer enn 10 år i dødscelle. Zimbabwe har ikke henrettet noen siden 2005. (Kilde: Amnesty Internationals internasjonale sekretariat 23. mars 2018)

Les Amnestys dødsstraffstatistikk for 2017 her
 
 
Jon Trana 

Gerald Kador Folkvord