I Amnesty Human Rights and Business går vi sammen med næringslivsaktører for å få til endringer. Se hvilke muligheter din virksomhet har.
Vi ble Amnesty-støttespillere i 2002 fordi vi hadde et sterkt ønske om å bidra til å gjøre verden til et bedre sted. Åpenhet er en del av vårt selskaps DNA, og mange av våre ansatte er opptatt av særlig ytringsfrihet, hvor Amnesty gjør en viktig innsats.

Margrethe Monsen, Managing Director i Redpill-Linpro

Sammen utgjør vi en forskjell
Bilde

Sammen for en mer rettferdig verden

Med hjelp fra våre støttespillere, kan Amnesty:

  • Etterforske brudd på menneskerettighetene i krigs- og konfliktområder over hele verden.
  • Påvirke myndigheter og maktutøvere til å stanse overgrep, og fjerne diskriminerende lover.
  • Beskytte utsatte grupper, som mennesker på flukt, sårbare minoriteter og sivile i krig.


--> Les mer om våre fokusområder

--> Slik arbeider vi i felt