Her kan du lese siste nytt om dødsstraff i verden.
Publisert: 1. jul 2020, kl. 08:55 | Sist oppdatert: 25. Mar 2021, kl. 08:32

Hvordan har det gått med dem som Dødsstraffnettverket har aksjonert for?

I tidsrommet 2017-2020 gjennomførte vårt nettverk aksjoner for 28 dødsdømte fanger i 12 land.

1 er løslatt (i Iran)

25 er ikke blitt henrettet, i Bahrain (4), Hviterussland (3), Hong Kong (1), Iran (3), Jemen (4), Kina (2), Maldivene (3), Sudan (1), Sør-Sudan (1), Taiwan (1) og USA/Guantánamo (1)

2 er henrettet (i Hviterussland)

Mannen som er løslatt er Salar Shadizadi fra Iran. Han ble dømt til døden for et drap han skal ha begått da han var 15 år. Den internasjonale oppmerksomheten for hans sak bidro til at det ble satt i gang en innsamling for å kunne betale blodpenger til offerets familie. Familien til offeret godtok det forhandlede beløpet, og Salar Shadizadi ble løslatt.

De 25 som ikke er henrettet, er

 • Annar al Baluchi på den amerikanske fangeleiren på Guantánamo
 • Virtal Serhil, Stamslau Kostseu, Illia Kostseu (Hviterussland)
 • Mohamed Ramadhan, Issa Ali Hussain, Hussain Ali Moosa, Hussain Mohamed (Bahrain)
 • Wu Zongxi (Hong Kong),
 • Reza Haddadi, Arsalan Khodkam (Iran),
 • Akram al-Wallidi, Abdelkhaleq Amran, Hareth Hamid, Tawfiq al-Mansouri (Jemen)
 • Robert Schellenberg og Tashpolat Tiyip (Kina),
 • Hussain Humaam Ahmed, Ahmed Murrath og Mohamed Nabeel (Maldivene)
 • Abbas Mohammed Nur Musa (Sudan)
 • Magai Matiop Ngang (Sør-Sudan)
 • Chiou Ho Shun (Taiwan)

De 2 som er henrettet, er Ihar Hershankou og Siamion Berazhnoy, begge i Hviterussland.

Forente arabiske emirater

Under en omfattende reform av straffeloven ble også strafferammen for såkalt æresdrap endret. Før reformen kunne "æresdrap" bli straffet med 3 til 15 års fengsel. Nå skal denne forbrytelsen behandles på samme måte som andre drap, og personer som blir funnet skyldig kan dømmes til livsvarig fengsling eller til døden.

(Kilde: AFP, Reuters, 07. november 2020)

Japan

Det ble ikke gjennomført en eneste henrettelse i Japan i 2020. Det er første gang på ni år at ingen ble henrettet i Japan i et enkelt år.

På slutten av 2020 satt 110 dødsdømte i japanske fengsler.

(Kilde: Mainichi Shimbun, 29. desember 2020)

Japan: Iwao Hakamada

Iwao Hakamada ble i 1968 dømt til døden for drap på sin arbeidsgiver, mannens kone og to døtre. Han ble utsatt for harde politiforhør som varte 16 timer hver dag i 23 dager. Han ble slått under forhørene og ble nektet vann og toalettbesøk.

Til slutt valgte han å "tilstå". Under rettssaken trakk han tilståelsen tilbake, men ble likevel dømt til døden. Det ble senere påstått at politiet hadde plantet bevis.

En distriktsdomstol i byen Shizouka vedtok i 2014 at Hakamada skulle få en ny rettssak, og beordret at han skulle bli løslatt inntil denne nye rettssaken kunne starte.

Påtalemyndighetene anket avgjørelsen og fikk medhold. 23. desember 2020 bekreftet imidlertid Japans høyesterett at Hakamada skulle få en ny rettssak.

Den nå 84 år gamle Hakamada har sittet nesten 50 år på dødscelle, for det meste totalt isolert.

Hele tiden kunne han frykte å bli henrettet. Dette har vært en stor påkjenning for Hakamada, og han er sterkt preget av dette.

(Kilde: France24, 23. desember 2020)

Den katolske kirke

I oktober 2020 kunngjorde Pave Franciscus gjennom en encyklika at dødsstraff aldri kan godtas, og at Den katolske kirke er forpliktet til å arbeide for avskaffelse av dødsstraffen.

Allerede i 2018 hadde Pave Franciscus uttalt at «dødsstraff er uakseptabelt, fordi det strider mot den menneskelige persons verdighet og ukrenkelighet». Denne posisjonen er nå gjort forpliktende for alle katolske trossamfunn verden rundt.

En lignende uttalelse ble gjort av pave Benedict allerede i 2011, men som en veiledning. Hans forgjenger Johannes Paul II hadde fordømt bruken av dødsstraff «unntagen i helt spesielle tilfeller der det ellers ikke ville være mulig å beskytte samfunnet".

(Kilde: Death Penalty Information Center, 6. oktober 2020)

Nord-Korea

I desember rapporterte Radio Free Asia om henrettelsen av eieren av en fiskeflåte i Chongjin, Nord-Korea. Henrettelsen skjedde under påsyn av 100 kapteiner og representanter for fiskeorganisasjoner.

Mannen skal ha blitt dømt til døden for å ha lyttet på Radio Free Asias program i koreansk språk. Han skal ha blitt angitt av en misfornøyd fisker.

(Kilde: Radio Free Asia, 17. desember 2020)

Saudi-Arabia

I følge Den saudi-arabiske menneskerettighetskommisjon ble 28 mennesker henrettet i Saudi-Arabia i 2020, 85% færre enn i 2019. De viktigste årsakene for denne drastiske nedgangen skal være en midlertidig stopp for alle henrettelser av personer som var dømt for narkotikaforbrytelser, og begrensninger for gjennomføring av henrettelser på grunn av korona-tiltak.

I de siste årene har Saudi-Arabia konstant vært blant de landene i verden som henrettet flest mennesker. Landets omfattende bruk av dødsstraff, som oftest knyttet til svært urettferdige rettssaker, har vært gjenstand for mye internasjonal kritikk og et hinder for landets forsøk om å forbedre sitt internasjonale image for å tiltrekke seg utenlandske investeringer og turister.

(Kilde: BBC, 18. januar 2021)

Somaliland

Den norske statsborgeren Sa’ad Jirde Hayd (54) har blitt dømt til døden i Somaliland. Dødsdommen ble avsagt 18. november, men Sa’ad Jirde Hayd har anket dommen. Ankebehandlingen er ikke avsluttet.

Sa’ad Jirde Hayds norske advokater forteller at klienten deres hadde forsvart seg med en selvforsvarsspray mot en annen mann som hadde angrepet ham. Senere samme dag døde den andre. Sprayen som ble brukt ble kjøpt i en jernvareforretning i Norge, og forsvarerne har lagt frem dokumentasjon om at sprayen ikke er helsefarlig. Dokumentasjonen ble imidlertid avvist av domstolen som dømte nordmannen til død for drap.

Amnestys etterforskere for Øst-Afrika har vært i kontakt med nordmannens familie og advokater og følger saken.

(Kilde: Dagbladet)

Tanzania

Tanzanias president John Magufuli har omgjort dommen mot 256 dødsdømte fanger til livsvarig fengsel. Landet har ikke henrettet noen siden 1994.

Dette ble gjort i forbindelse med frigjøringsdagen. Presidenten uttalte, "Loven sier at jeg skulle la 256 fanger bli hengt. Men hvem ville bli mest syndig, den som drepte én eller to eller tre eller jeg som skulle beordre drap på 256 fanger?"

(Kilde: World Coalition Against the Death Penalty, 9. desember 2020)

USA

17 mennesker ble henrettet i USA i løpet av 2020. Det var det laveste antallet henrettelser i landet siden 1991.

18 personer ble dømt til døden i 2020, sammenlignet med 34 året før. Dette var det laveste antallet dødsdommer i ett år siden dødsstraff ble gjeninnført i USA i 1976.

Den positive utviklingen ble imidlertid overskygget av at president Trump og hans justisminister William Barr bestemte seg for å gjenoppta henrettelser av personer som var dømt til døden i en føderal domstol, for første gang siden 2003. I løpet av 2020 ble hele 10 føderale henrettelser gjennomført – altså flere enn i alle USAs delstater til sammen.

Etter at Colorado avskaffet dødsstraffen i 2020, er det nå 22 delstater som har kvittet seg med denne straffen. Av de 38 delstatene som fremdeles har dødsstraff i lovverket, er det 12 som ikke har henrettet noen på 10 år eller lengre.

(Kilde: Death Penalty Information Center 16.12.2020)

Ohio

Ohio henrettet ingen i 2019 og i 2020. Det var delstatens guvernør, Mike DeWine, som sørget for det.

Utgangspunktet var erkjennelsen at henrettelser med giftsprøyte kunne medføre store lidelser. Ved obduksjon av flere henrettede ble det nemlig påvist en uvanlig stor væskemengde i lungene, noe som tydet på at de hadde dødd med en følelse av å drukne.

Senere uttalte guvernøren at delstaten var ute av stand til å skaffe medikamenter som skulle brukes ved henrettelser. Han har varslet at det heller ikke vil bli noen henrettelser i 2021 og at henrettelsesstansen kan vedvare til man har funnet en annen, mer akseptabel henrettelsesmetode. (Kilde: Death Penalty Information Center 15.desember 2020)

Dødsstraff for mordbrann

Flere i USA er blitt dømt til døden for branner som har ført til dødsfall. To saker fra Texas har vært mye omtalt.

Det oppsto en brann hjemme hos Cameron Todd Willingham i 1991 der hans tre barn omkom. Han ble dømt til døden for mordbrann og henrettet i 2004.

Ernest R. Willis ble dømt til døden i 1986 etter en brann der to kvinner omkom. Han ble frikjent i 2004 etter å ha sittet på dødssellen i 17 år.

Begge ble dømt etter at sakkyndige hadde hevdet at brannene var påsatt. Senere viste det seg imidlertid at det vitenskapelige grunnlaget for disse uttalelsene var feil, og at brannene hadde oppstått som følge av ulykker.

(Kilde: Death Penalty Information Center, 3. november 2020)

California

Den nyvalgte øverste statsadvokat for rettsdistrikt Los Angeles, George Gascón, har uttalt at tiltalemakten i distriktet ikke lenger vil legge ned påstand om dødsstraff. Han vil også søke å få omgjort alle bestående dødsdommer til livsvarig fengsel.

Distriktet Los Angeles har over 10 millioner innbyggere, og 225 fanger som er dømt til døden. Dette er 31% av alle dødsdømte i California.

(Kilde: George Gascóns egen hjemmeside og Los Angeles Times,12. november 2020)

Jon Trana Gerald Folkvord

FÅ NYHETER OM DØDSSTRAFF I DIN INNBOKS

Bli oppdatert fem ganger i året

Ca. fem ganger i året publiserer vi "Nytt om dødsstraff" på amnesty.no, som er oppdateringer om dødsstraff verden over. Vi sender også ut ulike aksjonsoppfordringer på e-post. Ønsker du å motta oppdateringene og aksjonene? Send en e-post til [email protected] markert med "Dødsstraffbulletin".


Tidligere oppdateringer:

2021:

Nr. 1


2020:

Nr. 5
Nr. 4
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1

2019:

Nr. 5
Nr. 4
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1

2018:

Nr. 5
Nr. 4
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1


For tidligere oppdateringer, søk på dødsstraffbulletin i søkefeltet.