Amnesty Internationals dødsstraffrapport 2017. Rapporten ble offentliggjort 12.april 2018.
Publisert: 11. jul 2018, kl. 09:27 | Sist oppdatert: 3. Mai 2019, kl. 14:53

Rapporten viser klart at bruk av dødsstraff er på tilbakegang i store deler av verden. Riktignok er trolig mange tusen fanger blitt tatt av dage i Kina. Amnesty kan ikke si noe bestemt om antallet. Dette fordi opplysninger om henrettelser betraktes som en statshemmelighet i dette landet.

Antall registrerte henrettelser i resten av verden var 993 i 2017. Året før var tallet 1032, og 1634 i 2015. Altså en tydelig tilbakegang,

Fire land sto for 84% av henrettelsene: Iran (minst 507), Saudi Arabia (minst 146), Irak (minst 125) og Pakistan (minst 60)

23 land henrettet noen i 2017. Det var også 23 i 2016.

Det var minst 2 593 dødsdommer i 2017. Året før var tallet 3117. Klar tilbakegang også her.

54 land dømte fanger til døden i 2017. Året før var tallet 55 og i 2015 var tallet 61.

16 land dømte folk til døden for narkotikaforbrytelser, men det ser ut til at bare tre land henrettet slike fanger: Iran, Saudi Arabia og Singapore. I Iran var 40% av de henrettede dømt for slike forbrytelser. Året før var det hele 60%.

Guinea og Mongolia avskaffet dødsstraffen for alle forbrytelser i fredstid og krigstid.
Guatemala kvittet seg med denne straffen i fredstid.

Bruken av dødsstraff går tilbake. Vi må glede oss over det.

Afrika

The African Regional Congress Against the Death Penalty ble holdt i Abidjan på Elfenbenskysten i april 2018.

Det ble der opplyst at blant de 55 afrikanske statene var det 20 stater som hadde avskaffet dødsstraffen for alle forbrytelser, og 22 andre som hadde stoppet alle henrettelser. Det betyr at 85% avde de afrikanske statene ikke lenger praktiserer dødsstraffen.

I de 10 siste årene har sju afrikanske stater kvittet seg med dødsstraffen: Benin, Burundi, Gabon, Guinea, Madagaskar, Republikken Kongo og Togo.

(Kilde: Hands off Cain 10. april, 2018)

Burkina Faso

Parlamentet har vedtatt å avskaffe dødsstraffen. Vedtaket ble gjort med 83 mot 42 stemmer.
​Landet har ikke henrettet noen siden 1988.

(Kilder: AP, 31/05/2018; APA, 01/06/2018 og Hands off Cain 01/06/2018)

Iran

God nyhet fra Iran.

Fra januar til juni 2018 ble bare én fange henrettet for narkotikaforbrytelser. I samme tidsrom i fjor ble hele 112 tatt av dage for slike forbrytelser.

Denne dramatiske utviklingen skyldes en endring av straffeloven som trådte i kraft i november 2017. Tidligere kunne salg eller transport av 30g kokain eller heroin føre til dødsstraff. Nå må mengden av slik narkotika være minst 2kg for at dødsdom kan avsies. For cannabis eller opium er grensen øket fra 5kg til 50kg.

En stor del av henrettelsene tidligere år har vært for narkotikaforbrytelser, noen år mer enn halvparten. Hvis det nå blir langt færre dødsdommer på slikt grunnlag, vil antall henrettelser bli kraftig redusert.

(Kilde: talkingdrugs.org, 29/05/2018 og Hands off Can)

Kuwait

Emiren i Kuwait har omgjort 15 dødsdommer overfor indiske borgere til livsvarig fengsel.
22 indere ble løslatt fra fengselet, og 97 andre fikk redusert sin fengselsstraff.

(Kilde: PTI, 04/04/2018 og Hands off Cain)

Malaysia

Malaysia har tidligere hatt obligatorisk dødsstraff for visse narkotikaforbrytelser. Etter en lovendring som trådte i kraft i mars 2018, kan nå dommeren idømme livsvarig fengsel og minst 15 piskeslag for slike forbrytelser.

Denne loven vil ikke få tilbakevirkende kraft. De som allerede er dømt til døden, vil fremdeles være dødsdømte.

(Kilde: aliran.com, 03/05/2018 og Hands off Cain)

Myanmar

President Win Myint har løslatt 8 490 fanger i forbindelse med Myanmars nyttårsdag 17. april.
Blant dem var det 36 samvittighetsfanger. To dødsdømte ble også sluppet fri.

(Kilde: elevenmyanmar.com, 18/04/2018 og Hands off Cain)

USA

New Hampshire: Lovgivende myndigheter i delstaten har vedtatt å avskaffe dødsstraffen. I Senatet var stemmetallene 14-10, og i Representantenes hus 223-116.

Imidlertid har guvernøren, Chris Sununu, nedlagt veto mot lovforslaget. Det blir spennende å se om vetoet kan bli opphevet av Senatet og Representantenes hus. Det trengs 16 stemmer i Senatet og 2/3 flertall i Representantenes hus for å overkjøre guvernørens veto.

New Hampshire har bare én fange på death row og har ikke henrettet noen siden 1939.

(Kilde:Death Penalty Information Center mai 2018 og 22.juni 2018)

Zambia

President Edgar Lungu benådet 413 fanger i forbindelse med feiringen av Afrikas frihetsdag 25.mai. I tillegg fikk 51fanger omgjort sin dødsdom til fengselsstraff.

Jon Trana
John Peder Egenæs