Jeg vil handle etisk!

Signer aksjonen

Krev en lov som beskytter menneskerettigheter og miljø!Se brevet vi sender

18 635 har signert

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen Postboks 8090 Dep 0032 Oslo

Kjære Torbjørn Røe Isaksen,

Amnesty International har lenge jobbet for at næringslivets menneskerettighetsansvar skal gå fra frivillighet til bindende lov. Amnesty har også avdekket en rekke tilfeller av menneskerettighetsbrudd utført av næringslivsaktører, blant annet i koboltindustrien i Kongo, palmeoljeindustrien i Indonesia eller oljeutvinning i Nigerdeltaet.

Derfor trenger Norge en menneskerettighetslov for næringslivet. En slik lov vil pålegge selskaper å gjennomføre risikovurderinger for å kartlegge og forhindre menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelse. Loven vil bidra til like spilleregler for alle, og styrke selskapenes egen beredskap. Det er i selskapenes egeninteresse.

Amnesty er en del av en bred koalisjon for en menneskerettighetslov for næringslivet. Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN) er en bred sammenslutning av næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunn og andre bevegelser som krever en menneskerettighetslov for næringslivet.

Sammen ber vi om en menneskerettighetslov for næringslivet som:

 • Forplikter norske bedrifter til å følge FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) gjennom:           
  • En offentlig tilgjengelig policy som beskriver hvordan ansvaret for menneskerettighetene håndteres.
  • Å gjennomføre aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter og miljø
  • Å iverksette tiltak på bakgrunn av nevnte vurderinger
  • Å ha prosedyrer for oppreisning
 • Forutsetter så stor grad av åpenhet som mulig om aktsomhetsvurderinger og tiltak
 • Inneholder hensiktsmessige sanksjonsmuligheter for å sikre etterlevelse.
 • Forplikter norske myndigheter til tilgjengeliggjøre ressurser for dette arbeidet


Vennlig hilsen,
 

Slik behandler vi dine personopplysninger

Følg kampen for menneskerettigheter

Bli oppdatert på sakene vi jobber med. Ta del i livet i Amnesty. Mest alvor, litt moro.