Vi trenger din hjelp! Under covid-19-pandemien risikerer mange å bli fratatt sine rettigheter. Med din hjelp kan vi fortsette arbeidet for menneskene som er mest utsatt.

Vil du bidra? Vipps ditt bidrag til 2115.

Følg kampen for menneskerettigheter

Bli oppdatert på sakene vi jobber med. Ta del i livet i Amnesty. Mest alvor, litt moro.