Her er siste nytt om bruk av dødsstraff i verden.
Publisert: 6. aug 2019, kl. 11:24 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 11:57

Sri Lanka

I juni 2019 annonserte Sri Lankas president Maithripala Sirisena at han hadde skrevet under henrettelsesordrer for fire personer som var dømt til døden for narkotikarelaterte forbrytelser.

Kunngjøringen utløste sterk kritikk både innenlands og utenlands. Både FNs generalsekretær, representanter for EU og mer enn 50 organisasjoner, deriblant Amnesty, protesterte. Sri Lankas statsminister har også tatt avstand fra avgjørelsen.

President Sirisena ønsket opprinnelig at henrettelsene skulle gjennomføres allerede i løpet av Sri Lankas aksjonsuker mot narkotika fra 21. juni til 1. juli 2019. Dette har landets Høyesterett imidlertid satt en stopper for. Retten har utsatt alle henrettelser til etter 28. oktober 2019, for å gi de dømte anledning til å anke.

Sri Lanka har ikke henrettet noen siden 1976, men landets straffelov har fortsatt dødsstraff for en rekke forbrytelser. I slutten av 2018 satt rundt 1300 dødsdømte i srilankiske fengsler.

Sri Lanka har ansatt to bødler som skal gjennomføre henrettelser ved hengning i fremtiden.

Denne jobben ble utlyst i februar 2019. Krav til søkerne var bl.a. at de skulle være srilankiske menn i alderen mellom 18 og 45 år og av “sterk moralsk karakter”. Ifølge myndighetene var det over 100 som søkte på jobben.

Etter at Sri Lankas siste bøddel ble forfremmet til fengselsvokter for over seks år siden, har denne posisjonen ikke vært besatt. En ny bøddel som ble tilsatt i 2014 ble så sjokkert da han så galgen under opplæringen at han sa opp.

(Kilde: BBC, 29/06/2019 og Hands off Cain 1/07/ 2019)

USA

Justisministeren beordrer henrettelser

USAs justisminister William Barr ønsker å gjenoppta henrettelser av personer som har blitt dømt til døden i en føderal domstol. Han har utstedt henrettelsesordre for fem av de tilsammen 62 personer som har føderale dødsdommer hengende over seg. Etter Barrs ønske skal henrettelsene gjennomføres i desember og januar.

Håndheving av straffeloven er i all hovedsak en oppgave for de enkelte delstatene i USA, men det finnes også muligheten for de føderale myndighetene å straffeforfølge personer og til og med dømme dem til døden. Dette blir imidlertid bare ytterst sjeldent praktisert. Den siste henrettelsen på føderalt nivå ble gjennomført i 2003.

Både justisminister Barr og USAs president Donald Trump har imidlertid tatt til orde for økt bruk av dødsstraff.

Joe Biden vil avskaffe dødsstraff

Noen få timer etter at justisministeren beordret henrettelsen av føderale dødsdømte, annonserte Joe Biden, tidligere visepresident og en av Demokratenes presidentkandidater, en plan for å avskaffe dødsstraff i USA. Skulle han bli president, ville han sørge for at dødsstraff fjernes på føderalt nivå og skape insentiver for å få USAs delstater til å gjøre det samme, uttalte Biden.

(Kilde: Washington Post, 23/07/2019 og Hands off Cain)

Florida

Tidligere var det tre delstater, Alabama, Florida og Delaware, som tillot at dommere dømte noen til døden selv om juryen ikke enstemmig anbefalte det. Den føderale høyesterett fastslo i 2016 at denne praksisen var i strid med grunnloven.

Dette har ført til færre dødsdommer i disse delstatene. Nylig hadde påtalemyndighetene i Florida lagt ned påstand om dødsstraff I fire forskjellige saker. Juryen var ikke enstemmig i noen av disse tilfellene. De fire tiltalte ble derfor dømt til livsvarig fengsel.

(Kilde: Death Penalty Information Center 12.7.2019)

North Carolina

Charles Ray Finch ble i juni 2019 funnet å være uskyldig i drapet han ble dømt til døden for i den amerikanske delstaten North Carolina i 1976. Den nå 81 år gamle Finch ble løslatt etter 43 år i fengsel.

Dødsdommen mot Finch ble omgjort til livsvarig fengsel i 1977, etter en kjennelse i USAs Høyesterett om at lovgrunnlaget for dødsdommen mot ham var i strid med grunnloven. I begynnelsen av 2000-tallet ble saken hans plukket opp av en organisasjon av jusstudenter som forsker på mulige justismord i North Carolina. Studentene fant fort tydelige tegn for at myndighetene hadde manipulert både vitner, bevis og saksgangen for å få Finch dømt. Saken ble gjenopptatt og Finch frifunnet.

Siden dødsstraff ble gjeninnført i USA i 1973, har 166 dødsdømte blitt løslatt fordi det viste seg at de var uskyldige.

(Kilde:Death Penalty Information Center 27.6.2019)

Jon Trana Gerald Kador Folkvord

FÅ NYHETER OM DØDSSTRAFF I DIN INNBOKS

Bli oppdatert fem ganger i året

Ca. fem ganger i året publiserer vi "Nytt om dødsstraff" på amnesty.no, som er oppdateringer om dødsstraff verden over. Vi sender også ut ulike aksjonsoppfordringer på e-post. Ønsker du å motta oppdateringene og aksjonene? Send en e-post til [email protected] markert med "Dødsstraffbulletin".


Tidligere oppdateringer:

2021:

Nr. 1


2020:

Nr. 5
Nr. 4
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1

2019:

Nr. 5
Nr. 4
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1

2018:

Nr. 5
Nr. 4
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1


For tidligere oppdateringer, søk på dødsstraffbulletin i søkefeltet.