Bilde

Om Amnesty

Amnesty International er en uavhengig global organisasjon som arbeider for at alle mennesker skal være like mye verdt. Vårt arbeid drives frem av vanlige personer som deg.

Amnesty startet med å få politiske fanger løslatt fra fengsel på 1960-tallet. I dag består organisasjonen av åtte millioner stemmer. Sammen beskytter og styrker vi menneskerettighetene over hele verden.

Ønsker du å komme i kontakt med Amnesty Norge?

Kontakt oss

Vi sender etterforskere for å dokumentere fra felt. Deretter deler vi våre uavhengige rapporter gjennom media, for å fortelle verden hva som skjer. Vi legger til rette for at helt vanlige mennesker skal kunne påvirke myndigheter og maktutøvere. På den måten beskytter vi liv over hele verden.

Når for eksempel en blogger kastes i fengsel for å skrive at han er uenig med myndighetene, eller en person blir dømt til døden, går vi effektivt i gang for å stoppe overgrepene. Vi gir oss ikke før menneskerettighetene beskytter alle.

Først når den siste samvittighetsfangen er løslatt, når det siste torturkammeret er stengt, når FNs verdenserklæring om menneskerettigheter er en realitet for alle, vil vår jobb være ferdig.

Peter Benenson, grunnlegger av Amnesty International

Vår kraft ligger i våre støttespillere

Amnesty er uavhengig av politisk ideologi, økonomiske interesser og religion, og vi mottar ikke statsstøtte. Det betyr at vi kan si sannheten om enhver regjering, makthaver eller hendelse. Vårt etterforsknings- og påvirkningsarbeid støttes 100% av våre støttespillere og medlemmer. Vi er altså helt økonomisk avhengig av vanlige mennesker som deg.

Globalt er Amnesty fordelt på over 150 land. Med nasjonale og regionale kontorer over hele verden kan vi reagere raskt på hendelser uansett hvor de skjer.

Amnesty International i Norge ble etablert i 1964, og har i dag rundt 100 000 medlemmer og støttespillere. Fra våre kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø jobber vi for å skape endring, både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Det er Amnestys medlemmer over hele verden som avgjør hvilke saker vi prioriterer å arbeide med. Som medlem i Norge kan du delta på landsmøtet og velge representanter til Amnestys styre. Disse representantene møtes hvert år i et internasjonalt rådsmøte, hvor de tar beslutninger om overordnede prioriteringer for Amnesty, og vedtar internasjonale strategier som staker ut kursen for hele organisasjonen.