Bilde

Støtt vårt arbeid

Støtt Amnestys arbeid

Over hele verden blir mennesker fratatt sine rettigheter. Med din støtte blir de ikke glemt. 

Som fast giver styrker du arbeidet for å beskytte menneskerettighetene verden over.

Alle er født med de samme rettighetene. Med din støtte kan vi beskytte personene som har blitt fratatt sine.

Din støtte bidrar til at Amnesty kan etterforske brudd på menneskerettighetene og legge press på maktpersoner verden over. Dette arbeidet mottar ikke statsstøtte, og er 100% støttet av mennesker som deg.

Dette går pengene til:

  • 89 prosent av midlene går til å arbeide for menneskerettighetene
  • 6 prosent går til innsamling
  • 5 prosent går til administrasjon

Amnesty mottar ikke statsstøtte, med unntak av midler til noen konkrete
undervisningsprosjekter. Det gjør at vi er uavhengige av myndigheter og kan si
sannheten om enhver makthaver. Derfor er vi økonomisk avhengige av
mennesker som deg.


Amnesty International er godkjent av Innsamlingskontrollen.

Logo

Last ned årsregnskap for 2018