Dødsstraffbulletin nr. 4 - 2018

Her er siste nytt om dødsstraff i verden i 2018.
Publisert: 18. okt 2018, kl. 15:32 | Sist oppdatert: 16. Jan 2019, kl. 15:11

Gambia


President Adama Barrow. Bilde fra Hands off Cain

President Adama Barrow holdt en tale på uavhengighetsdagen 18. februar. Han sa da at han ville ha et fortsatt moratorium på henrettelser. Han sa også at han hadde omgjort alle de 23 dødsdommene i landet til livsvarig fengsel.

Presidenten og justisministeren har tidligere uttalt at de er stemt for at dødsstraffen bør avskaffes.
Et forslag til ny grunnlov er for tiden under utarbeidelse. Vi må håpe at dette forslaget inneholder avskaffelse av dødsstraff.

Ni fanger ble henrettet i 2009. Siden da har det ikke vært noen henrettelser i Gambia.
(Kilde: kerr-fatou.com, 11/07/2018, deathpenaltyworldwide.org og Hands off Cain)

India

Høyesterett har opprettholdt dødsdommen mot tre men som i 2012 gruppevoldtok en 23 år gammel kvinne i New Dehli. Etter voldtekten skadet de henne stygt i underlivet med en jernstang, og hun døde 13 dager senere. Saken vakte enorm oppsikt både utenlands og innenlands.

Det er ikke sikkert at de tre noensinne vil bli hengt. India har vært tilbakeholden med å henrette noen. I tidsrommet 2000-2017 ble bare fire fanger tatt av dage. Derimot har landet mange dødsdømte. I 2012 ble det rapportert at 477 fanger satt på dødscelle.
(Kilder: Afp, 09/07/2018, Hands off Cain, Death Penalty Worldwide og Wikipedia)

Iran


Statsadvokat Abbas Jafari-Dolatabadi. Bilde fra Hands off Cain

1 700 fanger som var dømt til enten døden eller livsvarig fengsel for narkotikaforbrytelser, har fått vurdert sin sak på nytt. Statsadvokaten i Teheran, Abbas Jafari-Dolatabadi, kunngjorde nylig at alle dødsdommene her hadde blitt omgjort til fengselsstraff, og at livsvarig fengsel hadde blitt endret til tidsbegrenset fengsel.

Han sa videre at det hadde kommet 3 000 anmodninger om omgjøring av narkotikastraffer. 1 700 hadde blitt behandlet, og 1 300 skulle snart vurderes.
(Sources: tehrantimes.com, 03/07/2018 og Hands off Cain)

Japan

I juli 2018 ble 13 menn hengt i Japan. Alle var medlemmer av dommedagssekten Aum. Det var medlemmer av denne sekten som i 1995 gjennomførte et angrep med nervegiften sarin på T-banen i Tokio. 13 mennesker ble drept og mange tusen skadet.
(Kilde: Hands off Cain juli 2018)

Malaysia

Muhammad Lukman ble dømt til døden for å produsere cannabisolje og gi det til pasienter som trengte det. Det ble funnet tre liter cannabisolje og 279g med cannabis hjemme hos ham.

Han skaffet cannabisolje til pasienter som led av sykdommer som var vanskelig å behandle. Lukman tjente ikke penger på dette. Han ga bort oljen til dem som ikke kunne betale.
På tross av dette ble han dømt til å henges. Lukman vil anke saken.
(Kilde: talkingdrugs.org, 04/09/2018 og Hands off Cain 07.september 2018)

Paven


Pave Frans. Bilde fra Death Penalty Information Center

Pave Frans har endret den katolske katekisme, samlingen av læresetninger. Det sies nå at dødsstraffen ikke kan tillates under noen omstendighet. "Kirken må arbeide for å avskaffe dødsstraffen i hele verden".

Pave Frans og hans to forgjengere uttalte seg flere ganger mot bruken av dødsstraff, men katekismen
var litt mer vag: "Dødsstraffen kan tillates hvis det er den eneste mulige måte å forsvare menneskeliv på". Videre: "Saker der henrettelse av en forbryter er en absolutt nødvendighet, er meget sjeldne hvis de i det hele tatt forekommer".

Etter endringen i katekismen blir den katolske kirke en uforbeholden motstander av dødsstraffen.
Dette kan få innvirkning på enkelte katolske myndighetspersoner, for eksempel på katolske guvernører i USA. Kanskje også president Duterte i Filippinene kan la seg påvirke?
(Kilde: Death Penalty Information Center 2. august 2018)

Saudi Arabia

En mann fra Myanmar ble i august 2018 halshugget og deretter korsfestet på et offentlig sted. Det er meget sjelden at slik korsfesting skjer. Det skal være en reaksjon på en ekstra gruoppvekkende forbrytelse.

I 2010 ble en mann fra Jemen også halshugget og deretter korsfestet.
(Kilde: Bloomberg, 08/08/2018 og Hands off Cain)

Sudan


Noura Hussein. Bilde fra Death Penalty Information Center

Noura Hussein har i stedet for dødsdom fått fem års fengsel.

Bare 16 år gammel ble hun tvangsgiftet til Abdulrahman Mohamed Hammad, et søskenbarn som var 32 år. På bryllupsnatta ville Hammad ha sex med henne. Hun nektet, og han fikk hjelp av noen slektninger til å holde henne mens han voldtok henne.

Dagen etter prøvde han seg på nytt. Noura stakk ham da med en kniv slik at han døde.
Deretter rømte hun hjem, men faren overleverte henne til politiet. Hun ble tiltalt for drap og dømt til døden. Saken vakte stor oppsikt. Amnesty og andre engasjerte seg sterkt. I en ny rettssak ble Noura dømt til fem års fengsel.

Dessverre har saken allerede fått et etterspill. Påtalemyndighetene har anket fengselsdommen og vil prøve å få Noura dømt til døden igjen. Dessuten har noen i Hammads familie truet nærfamilien til Noura. Dette har ført til at Nouras nærfamilie har flyktet til et annet sted.
(Kilde: Amnestys internasjonale sekretariat 26.6.2018 og Death Penalty Informarion Center 31.august
2018)

USA - Føderal høyesterett


Anthony Kennedy. Bilde fra Death Penalty Information Center.

Anthony Kennedy har vært dommer i den føderale høyesterett i 30 år. Han har nylig søkt avskjed. Dette kan kanskje bety et tilbakeslag for kampen mot dødsstraff i USA.

Kennedy har flere ganger sørget for at stemmetallene ble 5-4 i vedtak som begrenset bruken av dødsstraff i USA. For eksempel vedtok høyesterett i 2005 at ingen kunne dømmes til døden for forbrytelser begått før fylte 18 år, og i 2008 ble det vedtatt at dødsstraff ikke kunne idømmes for voldtekt av barn eller for andre forbrytelser som ikke innebærer drap.

President Donald Trump har nå foreslått Brett Kavanaugh til ny dommer i den føderale høyesterett. Han er nok tilhenger av dødsstraff. En slik utnevnelse må godkjennes av Senatet. Der har republikanerne 51 representanter og demokratene 47. Dessuten er der to uavhengige senatorer som vanligvis stemmer som demokratene. Likevel er det ikke sikkert at Trump får sin vilje igjennom. Det kan tenkes at noen republikanere stemmer sammen med demokratene.

Det blir spennende å følge utviklingen i denne saken.
(Kilde: Death Penalty Information Center 28.6.2018)

Enstemmig jury i dødsstraffsaker?

Tidligere kunne man i mange delstater dømme en fange til døden selv om juryen ikke var enstemmig.
Den føderale høyesterett erklærte i 2016 at dette var i strid med grunnloven.

Deretter har høyesterett i den enkelte delstat endret prosedyrene i dødsstraffsaker. I 22 delstater vil en foreslått dødsdom automatisk bli omgjort til livsvarig fengsel hvis juryen ikke er enstemmig. I fem delstater vil det i slike tilfeller bli en ny rettssak med en ny jury.

Disse endringene vil åpenbart føre til færre dødsdommer i fremtiden
(Kilde: Death Penalty Information Center 25. juli 2018)

Nebraska

Nebraska ga giftsprøyten til Carey Dean Moore i august 2018. Det er den første henrettelsen siden 1997.

Det har vært mye debatt om dødsstraffen i denne delstaten de siste årene. I 2015 vedtok Representantenes hus og Senatet at dødsstraffen skulle avskaffes. Guvernør Pete Rickets la ned veto, men de lovgivende myndigheter overkjørte dette vetoet.

Guvernøren ga seg ikke. Delvis finansiert av ham selv, begynte han å samle inn underskrifter for å få en folkeavstemning om temaet. Han fikk tilstrekkelig med underskrifter, og folkeavstemning ble holdt. Her ble det et klart flertall for å beholde dødsstraffen. Dermed er det fremdeles dødsstraff i Nebraska.
(Kilde: Death Penalty Information Center 14.8.2018)

New Hampshire

Lovgivende myndigheter i delstaten har vedtatt å avskaffe dødsstraffen. I Senatet var stemmetallene 14-10, og i Representantenes hus 223-116. Guvernøren, Chris Sununu, la ned veto.

Det ble gjort forsøk på å overkjøre dette vetoet. Det trengtes da 16 stemmer i Senatet og 2/3 flertall i Representantenes hus. Dessverre ble det bare 14 stemmer i Senatet.

Dermed er det fremdeles dødsstraff i New Hampshire
(Kilde:Death Penalty Information Center 13.9.2018)Skrevet av Jon Trana og Gerald Kador Folkvord