Avskaffelse av dødsstraff er innen rekkevidde, men noen land går mot strømmen.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 17. Apr 2020, kl. 11:22 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:16

Kampen mot dødsstraff viser nå betydelige resultater. Amnestys årlige dødsstraffrapport viser at avskaffelse av dødsstraff er innen rekkevidde.

Nedgang i henrettelser globalt

I 2019 dokumenterte Amnesty 657 henrettelser i 20 land. Det er en reduksjon på fem prosent sammenlignet med 2018.

I Asia samlet var det en klar nedgang i antall henrettelser. I Japan falt antall fra 15 til tre mellom 2018 og 2019.

Men som i tidligere år, må vi ta forbehold om at antall henrettelser fra Kina, Vietnam og Nord-Korea ikke er kjent. Disse landene vil ikke gi Amnesty tilgang på sine tall.

Her kan du lese hele rapporten:
Scroll videre for vår oppsummering.

Disse landene henrettet flest

Kina forblir landet som henretter flest i verden. Sett bort ifra Kina, ble 86 prosent av alle dokumenterte henrettelser gjennomført i fire land.

De fem "verstinglandene" er:

 1. Kina
 2. Iran
 3. Saudi-Arabia
 4. Irak
 5. Egypt

Minst 26.604 personer var kjent for å være under dødsdom globalt i slutten av 2019.

Disse metodene for henrettelse ble brukt:

 • Halshugging
 • Elektrisk stol
 • Henging
 • Giftsprøyte
 • Skyting
Sammen kan vi stoppe bruken av dødsstraff…

Da vi lanserte vår kampanje mot dødsstraff i 1977 hadde kun 16 land hadde avskaffet dødsstraffen i lov eller praksis. I dag har tallet steget til 142. Nå trenger vi din hjelp til å fortsette arbeidet.

Støtt arbeidet

Enkelte land har økt antall henrettelser

Til tross for at det blir gjennomført færre henrettelser i verden, går noen land dessverre i feil retning:

 • Saudi-Arabia satte en trist rekord med 184 henrettelser.
 • Irak doblet antall henrettelser og endte på om lag 100.
 • Iran endte på 251, men har fortsatt et lavere antall henrettelser enn tidligere år. De fortsetter også henrettelse av mindreårige.
 • Kina fortsetter sin praksis med hemmelighold, noe som gjør det umulig å tallfeste antall henrettelser. Amnesty går ut ifra at landet gjennomfører flere tusen henrettelser hvert år.
 • Sør-Sudan, ett av landene Norge har støttet med bistand i mange år, satt en negativ rekord i antall henrettelser med 11 i 2019. Det er det høyeste siden landet ble selvstendig i 2011. Blant de henrettede var det minst én mindreårig lovbryter.
Det er ingenting som tyder på at dødsstraff er mer avskrekkende for kriminelle enn fengselsstraff. Det store flertall av land innser dette, og det er oppmuntrende å se at det stadig blir færre henrettelser i verden.

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge

Kampen mot dødsstraff nytter

Amnestys rapport viser at det er en klar nedgang i antall henrettelser over hele verden. Et spesielt lysglimt er Afghanistan. Der har det ikke vært henrettelser i 2019 for første gang siden 2010.

Trenden mot stadig færre henrettelser og dødsdommer fortsetter også i USA, til tross for Trumps grep for å gjenoppta henrettelser på føderalt nivå. Mest påfallende i USA er en tydelig nedgang i antall dødsdommer i USA fra 45 til 35.

Antall dødsdommer i USA har falt nesten hvert år i de siste tiårene. For ti år siden var det over hundre dødsdommer årlig, i slutten av 1990-tallet godt over 200. Antall henrettelser har også blitt halvert siden 2009 og gått ned med 75% siden 1999.

Amnesty er sterkt motivert til å fortsette vårt arbeid mot dødsstraff, inntil vi har nådd vårt mål om å avskaffe denne grusomme straffemetoden over hele verden.

KONTAKT

Generalsekretær John Peder Egenæs: 911 00 676

Kommunikasjonssjef Sindre S Tollefsen: 926 30 315