Her er siste nytt om bruk av dødsstraff i verden.
Publisert: 3. jul 2019, kl. 15:10 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 11:57

Brunei

I forrige utgave av Nyheter om dødsstraff skrev vi at Brunei hadde innført dødsstraff ved steining for homofili. Dette vakte sterk fordømmelse internasjonalt. Sultanen, Hassanal Bolkiah, har nå uttalt at landet ikke vil gjennomføre henrettelser. Dette er et skritt i riktig retning men mennesker kan frtsatt bli dømt til døden for homofili.

Det har ikke vært noen henrettelser i Brunei siden 1957.

(Kilde: Amnesty International 6.mai 2019)

Gambia

Regjeringen har omgjort 22 dødsdommer til livsvarig fengsel. Dermed er det ingen flere dødsdømte i landet.

(Kilde: foroyaa.gm, 09/05/2019 og Hands off Cain 11/05/019)

Malawi

I flere afrikanske land er det en utbredt tro at legemsdeler til en person med albinisme, kan gi lykke og rikdom. Dette har ført til mange drap på mennesker som mangler pigment i huden.

Nå har en domstol i Malawi dømt Willard Mikaele til døden for drapet på albinoen Mphatso Pensuloen. Slike dommer er en sjeldenhet. Selv om Amnesty arbeider for at malawiske myndigheter må beskytte mennesker med albinisme, motsetter vi oss bruk av dødsstraff i slike saker.

(Kilde: malawi24.com, 03/05/2019 og Hands off Cain 13/05.2019)

Nigeria

Regjeringen i delstaten Lagos omgjorde 20 dødsdommer til livsvarig fengsel. Dette skjedde samtidig med at 14 fanger som hadde sittet 20 år i fengsel, ble benådet og deretter løslatt.

(Kilder: thisdaylive.com, 27/04/2019 og Hands off Cain 29.4.2019)

Pakistan

http://www.handsoffcain.info/immagini/2018/10/40311805_big.jpg

Hun ble dømt til døden for blasfemi i 2010. Hun ble frikjent av høyesterett i oktober 2018. Denne avgjørelsen vakte voldsom motstand blant mange pakistanere.Det ble demonstrasjonstog i flere store byer, og Asia fikk dødsstrusler. Regjeringen ba høyesterett om å revurdere kjennelsen, men 29.1.2019 opprettholdt høyesterett frikjennelsen. Etter dette ble Asia Bibi holdt i sikker forvaring på et hemmelig sted. Men nå har myndighetene klart å sende henne til Canada, og hun er gjenforent med sin familie der.

Blasfemilovene i Pakistan er vagt utformet. Religiøse minoriteter er spesielt utsatt. Det har forekommet falske anklager. Noen ganger blir beskyldninger om blasfemi brukt for å avgjøre personlige konflikter.

(Kilde: Amnesty International 8. Mai 2019)

Sri Lanka

President Mathripala Sirisena har undertegnet fire henrettelsesordrer. Det skal skje i forbindelse med Den nasjonale uke for utryddelse av narkotika. Minst 13 fanger tiltalt for narkotikaforbrytelser, kan stå i fare for å bli henrettet.

De siste henrettelsene i Sri Lanka skjedde i 1976.

(Kilde: Amnesty International 25.6.2019)

Saudi Arabia

37 mennesker ble henrettet 23.april 2019. De var dømt for forbrytelser knyttet til terrorisme. Saudiske terrorlover er vage og favner vidt, og dommene er ofte avgitt etter urettferdige rettssaker. Minst 33 av de dømte tilhørte shia-minoriteten.

Et offentlig nyhetsbyrå uttalte at «de hadde knyttet seg til en ekstremistisk ideologi, dannet terroristceller for å forstyrre den allmenne sikkerhet, spredte kaos og forårsaket sekterisk uenighet»

http://img2.anpdm.com/Amnesty_International_Norge/aksjon_apsis_saudi_signert.jpg

En av dem som ble henrettet, var 21 år gamle Abdulkareem. Han var bare 16 år da han ble fengslet for å ha deltatt i demonstrasjoner. I likhet med Abdulakareem var mange av personene som ble henrettet, dømt til døden etter urettferdige rettssaker, og tilståelser de hevdet var frembrakt under tortur.

(Kilder: nytimes.com, 23/04/2019, Hands off Cain og Amnesty International)

USA

Georgia

Marion Wilson ble henrettet i Georgia 20.6.2019. Dette var henrettelse nr.1 500 siden henrettelser ble gjenopptatt i 1977. Den føderale høyesterett hadde stoppet alle henrettelser i tidsrommet 1972-1976.

(Kilde: Death Penalty Information Center 24.6.2019)

New Hampshire

Begge kamrene i parlamentet har tidligere vedtatt å avskaffe dødsstraffen. I Representantenes hus var stemmetallene 279-88. I Senatet 17-6. Begge steder var det 2/3 flertall med god margin.

Guvernøren, Chris Sununu, la ned veto mot vedtaket, Han har også tidligere brukt veto mot et forslag om å avskaffe dødsstraffen, og den gangen lyktes han.

Hvis et veto skal overkjøres, er det nettopp 2/3 flertall som trengs. Vetosaken ble så behandlet i parlamentet. I Representantenes hus ble stemmetallene 247-123 og i Senatet 16-8. Så vidt over 2/3 flertall i Representantenes hus og akkurat 2/3 flertall i Senatet.

Dermed er dødsstraffen avskaffet i New Hampshire!

New Hampshire har ikke henrettet noen siden 1939. En person, Michael Addison, ble dømt til døden i 1991. Michael fremdeles dødsdømt. Den nye loven får ikke tilbakevirkende kraft, men selvfølgelig kan domstolene omgjøre hans dødsdom til fengselsstraff.

Det er nå 21 delstater i USA som har avskaffet dødsstraffen.

(Kilde: Death Penalty Information Center 30.mai 2019)

Jon Trana Cecilie Willetts

FÅ NYHETER OM DØDSSTRAFF I DIN INNBOKS

Bli oppdatert fem ganger i året

Ca. fem ganger i året publiserer vi "Nytt om dødsstraff" på amnesty.no, som er oppdateringer om dødsstraff verden over. Vi sender også ut ulike aksjonsoppfordringer på e-post. Ønsker du å motta oppdateringene og aksjonene? Send en e-post til [email protected] markert med "Dødsstraffbulletin".


Tidligere oppdateringer:

2021:

Nr. 1


2020:

Nr. 5
Nr. 4
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1

2019:

Nr. 5
Nr. 4
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1

2018:

Nr. 5
Nr. 4
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1


For tidligere oppdateringer, søk på dødsstraffbulletin i søkefeltet.