Krigen i Ukraina er en katastrofe for menneskerettighetene. Amnesty har dokumentert mulige krigsforbrytelser og hvordan krigen rammer utsatte grupper spesielt hardt.

Om morgen 24. februar 2022 går den russiske hæren til angrep på ukrainske militær- og flybaser med tung beskytning, rakettartilleri og missilangrep.

Bare timer senere kunne Amnesty dokumentere vilkårlige angrep på sivile og sivile mål over hele landet. Det siste året har Amnesty spesielt fokusert på hvordan krigen rammer sårbare grupper som eldre med funksjonsnedsettelser og barn og deres rett til utdanning.

Amnesty avslører mulige krigsforbrytelser i Ukraina

Amnesty har dokumentert at russiske styrker har drept sivile helt fra begynnelsen av invasjonen. Vi har etterforsket og konkludert med at det blant annet er begått krigsforbrytelser i angrep på Kharkiv, ved henrettelser og angrep i Kyiv-regionen, ved deportasjoner til Russland og i bombeangrep mot teatret i Mariupol der mange sivile hadde søkt trygghet.

I tillegg avslørte Amnesty russisk våpenbruk i strid med internasjonal rett, som for eksempel klasevåpen i tettbefolkede områder.

Vår etterforskning viser at russiske styrker bryter med folkeretten, som blant annet:

  • Forbyr angrep på sivile personer og sivile mål.
  • Gir sykehus, skoler og barnehager et særskilt vern i krig.
  • Forbyr bruk av klasevåpen i tettbefolkede områder. Klasevåpen rammer bredt og vilkårlig, og vil med stor sannsynlighet ramme sivile.
  • Forbyr bruk av såkalt «dumme bomber» som rammer vilkårlig og upresist i tett befolkede områder.
  • Fastslår at sivile som er tvunget til å flykte skal sikres tilgang til trygge humanitære korridorer.
Én ting til du må vite om etterforskning i krig...

Vårt langsiktige arbeid internasjonalt med å dokumentere krigsforbrytelser krever store ressurser.

Med deg på laget så Amnesty kan stå klare til å etterforske med én gang en krig bryter ut.

Støtt arbeidet

Slik etterforsker vi angrepene

Amnestys etterforskere har arbeidet både på bakken i Ukraina og på avstand.

Vårt Crisis Evidence Lab har de første månedene av Russlands fullskala krig geolokalisert angrep, og analysert digitale bevis, inkludert bilder, videoer og satellittbilder. Deretter fulgte vi opp med intervjuer av overlevende og vitner på bakken for å verifisere og sjekke fakta. Det siste året har Amnestys etterforskere dokumentert på hvordan krigen rammer spesielt sårbare grupper, som eldre med funksjonsnedsettelse og barn som ikke får den utdanningen de har krav.

Her kan du se noen av angrepene vi har dokumentert:

Amnestys dokumentasjon i Ukraina:

Krigen i Ukraina: Gamle, glemte og gjemte

Dame børste håret på en eldre ukrainsk dame
Olga Ivashchenko / Amnesty International

Russlands invasjon og pågående angrep har ført til at millioner av ukrainere har måttet flykte fra hjemmene sine. For de 10 millionene av befolkningen som er over 60 år, er det å finne et nytt hjem vanskelig. De blir ofte igjen i utsatte områder ved frontlinjen, mens de yngre drar derfra.

Les hele rapporten her: They live in the dark

Eldre mennesker rammes hardt av krigen

Eldre mennesker blir drept og skadet i høyere rater enn andre grupper i Ukraina. Mange har for dårlig helse til å flykte, og må gjemme seg i hjemmene sine.

Les rapporten her.

Russlands ulovlige deportering av sivile ukrainere er en krigsforbrytelse

En buss med ukrainske flyktninger.

Russiske myndigheter tvangsflytter og deporterer sivile fra okkuperte områder i Ukraina. Det er en krigsforbrytelser og mest sannsynlig også en forbrytelser mot menneskeheten.

Les rapporten her.

Falske rettssaker mot ukrainske krigsfanger i Mariupol

© Yuri KADOBNOV / AFP / Getty Images

I Mariupol gjennomfører Russland falske rettssaker mot ukrainske krigsfanger. Det strider mot folkeretten.

Les mer her.

Vern av sivile er Amnestys hovedprioritet

I begynnelsen av august publiserte Amnesty International en pressemelding som beskriver hvordan Ukraina i sitt forsvar mot Russlands angrepskrig tidvis bruker en krigstaktikk som setter sivile i fare.

Denne krigstaktikken er etter Amnestys vurdering i strid med folkeretten, som krever at alle parter i en væpnet konflikt så langt det er mulig unngår å plassere militært materiell eller personell innenfor eller i nærheten av tett befolkede områder.

Amnesty er samtidig tydelig på at dette ikke rettferdiggjør de russiske styrkenes tilfeldige angrep på sivile mål.

Les mer om pressemeldingen her.

Angrep på teateret i Mariupol utgjør krigsforbrytelser

En omfattende etterforskning fra Amnesty har konkludert med at russiske militærstyrker begikk en krigsforbrytelse da de slo til mot teateret Mariupol i Ukraina i mars, og drepte minst et dusin mennesker og sannsynligvis mange flere.

Les Amnestys rapport som ble offentliggjort 30.juni.

Hundrevis drept i Kharkiv etter angrep begått av russiske styrker


I den ukrainske byen Kharkiv har hundrevis av sivile blitt drept som følge av angrep begått av russiske styrker. Det har blitt brukt klaseammunisjon og missiler med dårlig nøyaktighet. Det slår Amnesty fast i en ny rapport som ble offentliggjort i dag.

Krigsforbrytelser i Kyiv-regionen

Russiske styrker må stilles til ansvar for en rekke krigsforbrytelser begått i regionen nordvest for Kyiv, fastslår Amnesty International i dag i en ny rapport.

Russiske styrkers utenomrettslige henrettelser av sivile må granskes


Amnestys nye rapport dokumenterer hvordan russiske militære styrker har gjennomført utenomrettslige henrettelser av sivile i Ukraina.

Angrepene må etterforskes som sannsynlige krigsforbrytelser.

NB! Artikkelen har sterke bilder.

Grusomme bilder fra Bucha

Amnesty frykter at volden som sivile ble utsatt for i Bucha av russiske soldater, ikke er unik.

Angrepene må etterforskes som krigsforbrytelser.

Ny etterforskning fra flere byer i Ukraina

Satelittbilde fra Amnestys Crisis Evidence Lab.

Amnestys nyeste etterforskningsrapport viser hvordan det russiske militærets krigstaktikk dreper sivile i flere byer i Ukraina.

Beleirde byer på bristepunktet

I byen Izium, som har vært under konstant beleiring siden 28. februar, er situasjonen på bristepunktet. Befolkningen mangler mat og vann, og er avskåret fra elektrisitet, gass, oppvarming og mobilkommunikasjon.

Flere sivile er skadet og drept, inkludert barn. Vedvarende russiske angrep gjør det vanskelig å flykte fra byen.

Les mer om beleiringen her.

Sivile biler beskutt

Foto: Andriy Dubchak/dia images via Getty Images

Flere sivile ble skadet og drept da et evakueringspunkt i Irpin, en forstad til Kiev, kom under russisk kryssild.

Selv sivile biler med skilt merket «barn» ble angrepet. Blant de drepte var en mor som forsøkte å flykte fra krigshandlingene sammen med sine to barn.

Amnestys etterforskning viser at evakuering av sivile flere steder ikke har vært mulig grunnet kontinuerlig russisk beskytning.

Les mer om angrepet her.

Matkø truffet av bombe

Ødelagt bygning i Tsjernihiv. Foto: Getty Images

47 mennesker i matkø blir drept i et russiske luftangrep på byen Tsjernihiv. Ingenting tyder på at det var legitime militære mål ved eller tett på stedet der angrepet skjedde.

Les mer om angrepet her.

Bruk av klasevåpen

Dronebilde av barnehagen

En barnehage i byen Okhtyrka nordøst i Ukraina blir truffet av klasevåpen. Tre sivile blir drept, en av dem et barn. Et annet barn ble såret. Dette er det fjerde angrepet på en barnehage eller skole som Amnesty verifiserer i løpet av krigens første to første dager.

Les mer om angrepet her.

Den første dagen av den russiske invasjonen

Et barn husker foran en ødelagt bygning. Foto: Getty Images

Allerede den første dagen av den russiske invasjonen av Ukraina dokumenterer Amnesty tre angrep utført av russiske styrker som rammer sivile og sivile mål.

Blant annet traff et russisk angrep i nærheten av et sykehus i Vuhledar, og i Donetsk-regionen ble fire sivile drept, og ti skadet.

Les mer om angrepene her - Russia commits indiscriminate attacks during the invasion of Ukraine (amnesty.org)

Amnesty fortsetter å dokumentere

Amnestys Crisis Evidence Lab jobber hardt for å bekrefte pålitelig informasjon om menneskerettigheter, menneskerettighetsbrudd og brudd på internasjonal humanitær rett.

Amnesty International vil fortsette å etterforske og dokumentere angrep brudd på folkeretten under Russlands invasjon av Ukraina, slik at Den internasjonale straffedomstolen vil kunne stille dem som har beordret eller begått krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under invasjonen til ansvar for sine handlingen.

Amnesty krever at russiske myndigheter:

  • Umiddelbart stanser bruk av militær makt i strid med folkeretten, inkludert angrep på sivile og sivile mål, og bruk av klasebomber i tettbefolkede områder;

  • Respekterer den humanitære folkeretten;

  • Sikrer en rask og effektiv etablering av trygge humanitære korridorer.
Viktig!

Sammen hindrer vi spredning av desinformasjon

Et viktig element som har blitt fremhevet av våre kolleger i Ukraina og andre, er ekstremt høy risiko for å spre farlig feilinformasjon, falske nyheter og propaganda og hvor avgjørende det er å kun dele verifisert informasjon.

Det er viktig å være oppmerksomme på disse risikoene når man blir presentert for informasjon, for eksempel på sosiale medier.

Amnestys Crisis Evidence Lab jobber hardt for å bekrefte pålitelig informasjon om menneskerettigheter, menneskerettighetsbrudd og brudd på internasjonal humanitær rett.