Eldre mennesker blir drept og skadet i høyere rater enn andre grupper i Ukraina. Mange har for dårlig helse til å flykte, og må gjemme seg i hjemmene sine.
Publisert: 5. des 2022, kl. 15:32 | Sist oppdatert: 19. jun 2023, kl. 14:33

Eldre mennesker i Ukraina har blitt uforholdsmessig påvirket av død og skade under Russlands invasjon og har ikke tilgang til bolig på lik linje med andre etter å ha blitt fordrevet, sa Amnesty International i en ny rapport i dag.

I Ukraina utgjør personer over 60 år nesten en fjerdedel av befolkningen. Eldre mennesker er uforholdsmessig sårbare for angrep: ifølge FNs kontor for høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), som samler inn data om sivile tap i Ukraina, utgjorde personer over 60 år 34 % av sivile drept fra februar til september 2022 for saker der en alder ble registrert.

Rapporten "Jeg pleide å ha et hjem": Eldres opplevelse av krig, forflytning og tilgang til bolig i Ukraina", dokumenterer hvordan eldre mennesker ofte forblir i eller ikke er i stand til å flykte fra konfliktrammede områder, og utsetter dem for skade og farlig levekår i hardt skadede boliger. De som flykter har ofte ikke råd til å dekke leiekostnadene, mens tusenvis har måttet oppholde seg i overbelastet statlige institusjoner, som ikke har nok personale til å gi nødvendig omsorgsnivå.

Russlands invasjon av Ukraina, som har hatt en ødeleggende innvirkning på sivile i alle aldre, truer den fysiske sikkerheten til eldre mennesker og har tvunget millioner fra hjemmene deres. Til syvende og sist er den mest hensiktsmessige måten å beskytte rettighetene til eldre sivile i Ukraina at Russland avslutter sin ulovlige krig

- Russlands ødeleggende invasjon har en uforholdsmessig innvirkning på eldre mennesker i Ukraina, med mange som blir igjen i områder der de jevnlig kommer i fare for nådeløse bakke- og luftangrep, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge.

- Eldre mennesker oppholder seg ofte enten i utrygge hjem, eller når de er i stand til å flykte, havner de i krisesentre som ikke har tilstrekkelige ressurser til å dekke behovene deres, spesielt hvis de har funksjonshemninger. Ettersom vinterens harde grep tar tak, må det internasjonale samfunnet snarest iverksette tiltak for å styrke støtten til denne gruppen.

Det internasjonale samfunnet må reagere

Den ukrainske regjeringen har gjort betydelige anstrengelser for å evakuere mennesker fra konfliktrammede områder, blant annet ved å kunngjøre obligatorisk evakuering av rundt 200 000 mennesker fra Donetsk-regionen i juli.

Kostnadene og logistikken ved å sikre boliger for eldre mennesker som er fordrevet av krigen, bør imidlertid ikke bare være Ukrainas ansvar alene.

Amnesty International oppfordrer andre land til å legge til rette for evakuering av eldre – med spesiell oppmerksomhet til eldre mennesker med nedsatt funksjonsevne – til tilgjengelig overnatting i utlandet der det er mulig.

Internasjonale organisasjoner bør gjøre mer for å støtte eldre mennesker økonomisk slik at de har råd til å leie boliger og, i samarbeid med ukrainske myndigheter, inkludere dem blant de som prioriteres for plassering i alle nybygde boliger.

Eldre mennesker, som oftere har helseproblemer har også større risiko i okkuperte områder, der russiske styrker har sterkt begrenset tilgangen til humanitær hjelp er brudd på folkeretten.

Tør ikke forlate hjemmene sine

Noen eldre har valgt å bli igjen i hjemmene sine. Andre fortalte Amnesty International at de ikke var i stand til å flykte fordi informasjon om evakuering var mindre tilgjengelig for dem.

Amnesty International dokumenterte også eldre som bor i bolig uten strøm, gass eller innlagt vann. Vinduer eller tak skadet under konflikten ga ikke lenger beskyttelse mot regn, snø eller kulde.

Da Amnesty International intervjuet Hanna Selivon, 76, i Chernihiv, var det bare badet, der frivillige hadde lagt en madrass i badekaret for å la henne sove, dekket over hodet.

Hanna forteller:

- Alle i gaten vår dro. De eneste igjen var meg og to andre eldre kvinner ... En hadde en funksjonshemming. Vi hadde bare ingen steder å gå. Jeg ville gjemme meg i et hull i kjelleren min... Den 29. mars var det mye beskytning, og da jeg kom ut [fra kjelleren] så jeg akkurat at flammene sto ... at [huset mitt] brant. Bena mine ville ikke bevege seg.

Amnesty International oppfordrer regjeringer og internasjonale organisasjoner til å trappe opp støtten til eldre i Ukraina ved å legge til rette for frivillig evakuering av eldre i utlandet, sikre at eldre er blant dem som prioriteres i kontanthjelp, og ved å støtte opprettelsen av fysisk tilgjengelige boliger for eldre mennesker med nedsatt funksjonsevne.

- Når de iskalde vintermånedene har kommet, må eldre mennesker evakueres til tilgjengelige krisesentre, og reparasjon av hjemmene deres må prioriteres, sier John Peder Egenæs.

Les hele rapporten her: