Krigen i Ukraina: Gamle, glemte og gjemte

De unge har flyktet, mens de gamle er igjen. Hvem skal ta vare på Ukrainas gamle?
Publisert: 7. Feb 2024, kl. 13:02 | Sist oppdatert: 21. Feb 2024, kl. 12:42


Russlands invasjon og pågående angrep har ført til at millioner av ukrainere har måttet flykte fra hjemmene sine. For de 10 millionene av befolkningen som er over 60 år, er det å finne et nytt hjem vanskelig. De blir ofte igjen i utsatte områder ved frontlinjen, mens de yngre drar derfra.

Det gjelder også mange av helse- og omsorgsarbeiderne som tidligere tok seg av dem med funksjonsnedsettelser. Helsearbeiderne som er igjen, gjør så godt de kan, men strekker ikke til.

Glemt på institusjon

Familier som har forsøkt å flykte sammen til tryggere områder, har i flere tilfeller opplevd at de eldste familiemedlemmene har blitt avvist i døra ved midlertidige tilfluktsteder.

– En familie kom sammen med bestemoren sin... som nesten ikke kunne gå opp trappene ved inngangen av bygningen. Jeg skjønte at dette var et menneske som trengte pleie. Men vi er ikke et sykehjem, vi har ikke helsearbeidere her. (...) Så vi måtte avvise henne.

Iryna Borodina, direktør på en sykepleierskole i Kharkov regionen, hvor 57 internt fordrevne hadde søkt tilflukt.

Mange eldre har derfor ikke noe annet valg enn å flytte på institusjon. Men heller ikke her får de den omsorgen de har krav på. Ingen har tid eller ressurser til å ta seg av eldre med funksjonsnedsettelser.

Ingen har heller oversikt over hvor mange eldre med særskilte behov som bor på institusjoner. Resultatet er at de gjemmes bort og glemmes.

Amnestys etterforsking på eldre


Amnesty etterforskningsteam intervjuet 159 personer mellom mai og september 2023, inkludert 89 eldre og 22 sosial- og helsearbeidere for rapporten They live in the dark.

Totalt besøkte teamet til Amnesty 24 midlertidige tilfluktssteder og institusjoner.

Dette ber Amnesty om

Amnesty slår fast at forholdene for eldre vil bedres hvis Russland stanser krigen. Blant annet ber Amnesty:

  • Russiske myndigheter om å stanse direkte angrep på sivile og sivil infrastruktur og sikre humanitære korridorer for å få inn medisiner og nødvendig utstyr.
  • Ukrainske myndigheter sikre at alle innbyggere har tilgang på lik helsehjelp og sikre at institusjoner og omsorgsboliger er tilgjengelige for alle med funksjonsnedsettelser.
  • Ukrainske myndigheter om å sikre datainnsamling på alle tilfluktsteder for internt fordrevne for å sikre oversikt over alder, kjønn og funksjonsnedsettelser.
  • Andre staters myndigheter, inkludert norske myndigheter og donorer, å støtte ukrainske myndigheter i å sikre en universell utforming i gjenoppbyggingen og bistå med kompetanse på datainnsamling.
Lyd av
Pause
00:00