I Mariupol gjennomfører Russland falske rettssaker mot ukrainske krigsfanger. Det strider mot folkeretten. 
Publisert: 19. sep 2022, kl. 11:02 | Sist oppdatert: 19. sep 2022, kl. 14:02

Den siste tiden har det blitt delt bilder på sosiale medier av innebygde fengselsbur i konsertsalen Mariupol Philharmonic Hall.

Konsertsalen brukes angivelig til holde ukrainske krigsfanger fengslet. Disse fangene skal stilles for retten.

Amnestys Crisis Evidence Lab bekrefter at bildene som er postet på facebook samstemmer med interiøret til konserthuset i Mariupol.

© Yuri KADOBNOV / AFP / Getty

Folkeretten forbyr å straffeforfølge krigsfanger som har deltatt i lovlige krigshandlinger under en væpnet konflikt. I henhold til den tredje Genève-konvensjonen skal krigsfanger som er siktet for forbrytelser ha rett til rettferdig rettergang, noe som bare kan ivarestas av en domstol som er etablert på ordinært vis.

– Russiske myndigheters forsøk på å straffeforfølge ukrainske krigsfanger ved en såkalt «internasjonal domstol» opprettet av væpnede russiske grupper i områder under russisk kontroll er ulovlig og uakseptabelt, sier Marie Struthers, Amnesty Internationals direktør for Øst-Europa og Sentral-Asia.

Internasjonal humanitær rett forbyr etablering av domstoler der utelukkende krigsfanger skal stilles for retten. Det Russland nå gjør er å frata krigsfangene deres rett til en rettferdig rettergang. Det er en krigsforbrytelse i henhold til Genève-konvensjonene.

Det er spesielt grusomt og sjokkerende ar Russland velger å gjøre Mariupol til vertsby for disse «tribunalene», gitt at Russlands ubarmhjertige angrep på og beleiring av Mariupol gjorde byen til en ødemark før den ble inntatt av russiske styrker i mai.

Økt fare for tortur

I følge den tredje Genève-konvensjonen har krigsfanger krav på rettssikkerhet og en rettferdig rettergang.

Når Russland – som okkupasjonsmakt –arrangerer disse falske rettssakene, gjør de narr av rettferd og gjør rettsalen til et propagandaverktøy.

Marie Struthers, Amnesty Internationals direktør for Øst-Europa og Sentral-Asia.

Amnesty International deler også bekymringene til FNs Høykommissær for menneskerettighetene om at de ukrainske krigsfangene som har blitt fengslet uten tilgang til uavhengige observatører står i fare for å bli utsatt for tortur for å frembringe tilståelser.

Amnesty International har de siste årene grundig dokumentert at retten til rettferdig rettergang systematisk brytes i Russland, inkludert gjennom omfattende bruk av tortur, fabrikasjon av bevis og politisk motiverte rettssaker. Disse bekymringene øker betraktelig når det gelder de falske rettssakene som gjennomføres av væpnede grupper i de russisk-okkuperte områdene i Øst-Ukraina.

Siden Øst-Ukraina ble overtatt av russiske væpnede styrker har Amnesty dokumentert en rekke menneskerettighetsbrudd begått av disse væpnede gruppene, inkludert kidnappinger, drap, ulovlig frihetsberøvelse, tortur og andre former for mishandling, samt undertrykkelse av opposisjonen.