Russiske myndigheter tvangsflytter og deporterer sivile fra okkuperte områder i Ukraina. Det er en krigsforbrytelser og mest sannsynlig også en forbrytelse mot menneskeheten.
Publisert: 9. nov 2022, kl. 19:22 | Sist oppdatert: 10. nov 2022, kl. 11:42

Amnesty International har intervjuet 88 personer fra Ukraina. Flertallet var sivile fra Mariupol, i tillegg til sivile fra Kharkiv, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja-regionene. De fleste, spesielt de som kom fra Mariupol, beskrev en at de var i en tvangssituasjon der de ikke hadde noe annet valg enn å reise til Russland eller andre russisk-okkuperte områder.

En buss med ukrainske flyktninger.

– Å skille barn fra sine foreldre og tvinge folk til å flytte hundrevis av kilometer fra sine hjem er ytterligere et bevis på den alvorlige og omfattende lidelsen som Russlands invasjon har påført befolkningen i Ukraina, sier John Peder Egenæs, Amnesty International Norges generalsekretær.

Funnene i rapporten viser at:

  • Russiske styrker torturerer og deporterer sivile fra Ukraina

  • Barn blir skilt fra sine familier etter tvangsflytting til Russland eller til russisk-okkuperte områder.

  • Eldre mennesker, funksjonshemmede og barn har problemer med å forlate Russland etter å ha vært deportert dit.

Rapporten, "Like a Prison Convoy": Russia’s unlawful transfer and abuse of civilians in Ukraine during 'filtration', beskriver hvordan russiske og russiskkontrollerte styrker tvangsoverfører sivile fra okkuperte områder i Ukraina til russiskkontrollerte områder eller til Russland. Barn har blitt skilt fra familiene sine i prosessen, i strid med internasjonal humanitær lov.

Sivile har fortalt Amnesty International hvordan de ble tvunget gjennom en screeningsprosesser – også kjent som 'filtrering' – som flere ganger resulterte i vilkårlig internering, tortur og annen mishandling.

Russlands forferdelige krigsstrategi med tvangsflytting og deportasjon av sivilbefolkningen er en krigsforbrytelse. Siden deportasjon av sivile fra Ukraina til Russland eller til russisk-okkuperte områder synes å være en bevisst og villet politikk mener Amnesty International at det også må etterforskes som en forbrytelse mot menneskeheten.

Amnesty International dokumenterer tilfeller der medlemmer av bestemte grupper – inkludert barn, eldre og personer med funksjonsnedsettelser – ble tvangsflyttet til andre russisk-okkuperte områder eller ulovlig deportert til Russland. I ett tilfelle ble en kvinne fra Mariupol skilt fra sin 11 år gamle sønn under filtreringsprosessen. Kvinnen ble tatt med til avhør, og barnet har ikke sett sin mor siden. Barnet selv ble flyttet til et sykehus i russisk-okkupert område.

Å adskille familier på flukt er et klart brudd på internasjonal humanitær lov.

Personer som ble arrestert under filtreringsprosessen fortalte Amnesty International at de var blitt utsatt for tortur og annen mishandling, inkludert å bli slått, utsatt for elektrosjokk og truet med henrettelse. Andre hadde også blitt nektet mat og vann.

Rapporten beskriver også tvangsflytting av alle 92 innbyggere i en statlig institusjon for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser i Mariupol til det russisk-kontrollerte området Donetsk.

Amnesty International har dokumentert flere tilfeller der eldre mennesker fra Ukraina synes å ha blitt flyttet til institusjoner i Russland eller i de russisk-okkuperte områdene etter å ha flyktet fra hjemmene sine. Dette er en alvorlig frihetsberøvelse, og det er nå vanskelig for dem å forlate Russland og å gjenforenes med sine familier.

- Alle de som er tvangsflyttet og som fremdeles holdes ulovlig fengslet, må løslattes. De som er ansvarlige for at disse forbrytelsene blir begått må holdes ansvarlige. Barn i russisk varetekt må gjenforenes med familiene sine, og det må legges til rette for deres retur til ukrainsk-kontrollerte områder, sier Egenæs.

Her kan du lese hele rapporten: