Bilde

Arv og testament

La morgendagens kamp for rettferdighet bli din arv til verden.


Hvorfor bør du gi en del av arven til Amnesty

Når du gir en del av arven din til Amnesty er du med på å trygge arbeidet vårt for menneskerettigheter. Med din støtte kan vi hjelpe samvittighetsfanger ut av fengsel, fri mennesker fra tortur og forhindre dødsstraff - også etter at du har gått bort.

Ved å sette inn Amnesty i testamentet ditt kan du gi en stor eller liten andel til Amnestys arbeid. Du trenger ikke en stor lommebok for å gi - du trenger bare et stort hjerte!

Slik kan du skrive testament

Et testament kan du sette opp selv. Det er ingen formelle krav til ordlyd eller disposisjon. Det som er viktig er at testamentet klart og tydelig angir hvordan du ønsker verdiene etter deg skal fordeles. Testamentet bør dateres, og det skal være skriftlig. Testamentet skal signeres av deg og av to vitner, i henhold til arvelovens regler.

Dersom du har ektefelle eller barn inneholder den norske arveloven bestemmelser for hvor stor andel arv som skal tilfalle ektefelle, samboer med felles barn og barn (livsarvinger). Når pliktdelsbestemmelsene er oppfylt, kan du fritt tilgodese hvem du vil.

Dersom du ikke har barn eller ektefelle har du full frihet til å testamentere verdiene dine til hvem du vil.

Dersom du ønsker å tilgodese Amnesty i ditt testament anbefaler vi deg å få hjelp fra en advokat. Da sikrer advokaten at arvelovens bestemmelser følges og at testamentet blir klart og tydelig. Ønsker du å gi en del av din arv til Amnesty kan du kontakte oss for gratis advokathjelp.

Åpent informasjonsmøte om arv og testament

Har du spørsmål rundt opprettelse av testament? Lurer du på hvem som kan arve deg eller hvordan et testament skal se ut? Da er du velkommen til åpent informasjonsmøte om arv og testament:

 • Trondheim 21. mai
  • Kl 13-15 eller kl 17-19
  • Hornemansgården, Kongens gate 7, Trondheim
 • Oslo 28. mai
  • Kl 13-15 eller kl 17-19
  • Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7, Oslo
 • Bergen 17. september
 • Stavanger 18. september


Påmelding til åpent informasjonsmøte: [email protected] eller tlf 934 23 632.

Kontakt oss

Bilde av Sidsel Stanmore AndersenØnsker du mer informasjon?
Ta kontakt med meg her eller
på tlf 93 42 36 32.

Sidsel Stanmore Andersen,
ansvarlig for arv og testament i Amnesty
.

 

Spørsmål om arv og testament (Q&A)

Den norske arveloven angir overordnede regler for hvordan arv skal fordeles ved dødsfall. Noe av dette er regler om pliktarv, det vil si arv til nærstående som har rett til en del av arven etter deg. Dette gjelder ektefelle, samboer med felles barn og barn og eventuelt deres etterkommere. Arveloven angir også regler for hvordan arv skal fordeles til øvrig slekt dersom du ikke har ektefelle eller barn, med mindre du selv bestemmer noe annet i testament.

Dersom du er fornøyd med arvelovens regler for fordeling av arv trenger du altså ikke å skrive testament. Men dersom du ønsker å gi mer spesifikke instruksjoner for hvordan arven etter deg skal fordeles, eller dersom du ønsker at også andre enn familie og slekt skal arve verdier eller gjenstander etter deg, kan du gjøre dette ved å opprette et testament.

Mange oppgir at det gir en egen ro å ha skrevet testament og å ha tenkt igjennom hvordan verdiene etter en skal fordeles.

Alle som har fylt 18 år kan skrive testament. Bestemmelser i testament kan imidlertid kjennes ugyldige dersom en person "på grunn av sinnslidelse, demens, rus eller annen psykisk funksjonsnedsettelse på testasjonstidspunktet ikke hadde evne til å forstå eller vurdere disposisjonen" (arvelovens §41). Dersom det i ettertid kan sås tvil om tilregnelighet på grunn av sykdom eller andre svekkelser, kan det være lurt å få en legeattest som bekrefter at du er testasjonsfør og legge denne ved testamentet.

Dersom du har ektefelle, samboer med felles barn, eller barn, har de rett til en pliktarv. Denne kan du ikke fravike ved testament. Pliktarven er begrenset til en viss andel av arven eller til et visst beløp. Verdier utover dette kan du fritt testamentere over til hvem du vil.

Dersom du ikke har ektefelle eller barn står du helt fritt til å fordele arven din slik du vil gjennom testament.

Utover at bestemmelsene om eventuell pliktarv må være oppfylt, finnes det i utgangspunktet få eller ingen grenser for hvem du kan tilgodese. Det kan være en slektning, en venn, en person eller en organisasjon du synes gjør noe flott. Vi opplever at flere og flere ønsker å tilgodese en hjertesak i testamentet, fordi de brenner for noe de synes er viktig.

I utgangspunktet kan du skrive testament selv og få det underskrevet av to vitner. Det er regler for hvordan testamentet må bevitnes, men de er relativt enkle.

Lag deg først en oversikt over dine verdier og hvordan formuen din er disponert. Det kan være lurt å ha i bakhodet at du kan ønske å forandre på disponeringene over tid, for eksempel ved salg av eiendom eller endre valg rundt sparing, og bruke formuleringer som hensyntar dette. På denne måten får du et testament som er motstandsdyktig mot endringer. Ved store forandringer i din økonomiske situasjon eller livssituasjon kan det være nødvendig å endre eller skrive et nytt testament.

Hvis du ønsker å tilgodese Amnesty i ditt testament anbefaler vi imidlertid at du benytter advokat. Det gir en ekstra trygghet for at testamentet blir klart og tydelig og at lovbestemmelsene overholdes. Amnesty kan formidle kontakt med advokat som kan sette opp et enkelt testament kostnadsfritt for deg.

Ja. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om å endre et eksisterende testament.

Verdier og livssituasjon kan endre seg over tid. Dersom du kjøper bolig, fritidsbolig, gjør investeringer eller forandrer din livssituasjon, kan det være lurt å se på testamentet igjen. Det kan også være lurt å beskrive andeler heller enn kroneverdier, fordi de ikke endrer seg over tid.

PS: Snakk om arv med de du har rundt deg! Det kan være en fin måte å snakke om verdier på, og hva du synes er viktig. Å snakke om det på forhånd kan få uklarheter ut av veien, slik at alle er mer trygge på hvordan det vil bli. Kanskje du også får en anledning til å snakke om hvilken verden du drømmer om etter at du har gått bort?