Når en du holder kjær har gått bort, kan du la de som ønsker det gi en minnegave som et alternativ til blomster.

Minnegaver er et viktig bidrag til vårt arbeid for å beskytte menneskerettighetene. Gaver som blir gitt til minne om en som har gått bort, registreres i avdødes navn.

Slik går du frem:

  • Opplys i dødsannonsen om muligheten til å gi en minnegave.
  • Oppgi kontonummer 1644.11.69764 og informer om at innbetalingen bør merkes med navn på avdøde.
  • Dersom du i etterkant ønsker et takkebrev med oversikt over bidragene, må vi få beskjed i forkant av begravelsen eller bisettelsen.

Minnegaver gitt gjennom Vipps har vi dessverre ikke mulighet til å knytte opp mot avdøde. Dersom du ønsker en fullstendig oversikt, ber vi om at minnegavene overføres via kontonummer.

Du kan kontakte oss ved å sende en epost til [email protected] eller ved å ringe oss på telefon 22 40 22 00.

Minnegaver kan gis før, under eller etter begravelsen/bisettelsen.

Minnegaver gis ofte til organisasjoner som stod avdøde nær. Minnegaver gitt til Amnesty bidrar til at vi kan fortsette å etterforske og avsløre menneskerettighetsbrudd over hele verden.