Våre partnere og støttespillere gjør det mulig å beskytte rettighetene til mennesker i Norge og i resten av verden.

Hvorfor samarbeide med Amnesty?

Amnesty International mottar ikke statsstøtte. Det gjør at vi er uavhengige av myndigheter og kan si sannheten om enhver makthaver. Støtte fra privat sektor er nødvendig for at vi skal kunne fortsette arbeidet.

I tråd med FNs bærekraftsmål arbeider vi for å beskytte menneskerettighetene. Sammen kan vi bidra til trygge, ansvarlige og bærekraftige samfunn.

Våre støttespillere bidrar blant annet til:

 • å etterforske overgrep i krig- og konfliktsoner
 • å avsløre menneskerettighetsbrudd i næringslivet
 • å avskaffe diskriminerende lovverk
 • å beskytte enkeltmenneskers rettigheter

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med Linn Hagen på [email protected] eller tlf 951 38 743.

Bedriftssamarbeid bidrar til å skape positiv endring og styrke menneskerettighetene globalt.

Prosjekter dere kan støtte:

Slik kan dere støtte:

Å være hovedsamarbeidspartner innebærer at bedriften har inngått et langsiktig og strategisk samarbeid med Amnesty International Norge.

Fokuset i samarbeidet ligger på næringsliv og menneskerettigheter og Amnestys arbeid i forbindelse med dette, innen forskjellige sektorer. Målet er positiv utvikling og endring – endringer vi er langt bedre rustet til å gjennomføre om vi står sammen, enn om vi står alene.

Som hovedsamarbeidspartner får du:

 • Støtte et utvalgt prosjekt som er særlig relevant for din virksomhet
 • Mulighet til å se Amnestys arbeid i praksis
 • Hjelp til kartlegging og vurdering av bedriftsprofil når det kommer til menneskerettigheter
 • Foredrag fra personer i Amnesty med ønsket kompetanse
 • Mulighet for samarbeid om kampanjer
 • Samarbeid om kampanjer for å skape engasjement blant kunder og ansatte
 • Mulighet for lønnsgiv

Samarbeidet er gjensidig forpliktende, og baserer seg på en avtalevarighet på minimum tre år.

Bli med:

Alle våre samarbeid blir tilpasset bedriftens behov og ønsker, ta kontakt med oss for å diskutere hvilke muligheter som finnes for nettopp din bedrift! Send en mail til vår partneransvarlig Linn Hagen på [email protected] eller tlf 951 38 743.

Som prosjektpartner får dere som bedrift mulighet til å støtte opp om ett eller flere prosjekter som er særlig relevante for deres virksomhet.

Prosjektsamarbeidet foregår over en periode på minst to år. Dere vil motta oppdateringer i den spesiefikke saken, utviklingen i prosjektet og i saker vi jobber med som omhandler tematikken, og pengene dere gir vil gå til arbeid med dette. Mulighetene i forbindelse med prosjektsamarbeid er mange, og kan også være nyttige for deres bedrift, både internt og eksternt. Ved å samarbeide om felles markedsførings- og salgsaktiviteter, medarbeideraktiviteter og andre arrangementer skaper man positive assosiasjoner og holdninger hos de ansatte, og en godt bilde av en engasjert bedrift utad.

Man kan være prosjektpartner på forskjellige måter:

 • Man kan stå for finansieringen av et helt prosjekt, det vil si å dekke alle kostnader som fremgår av prosjektets budsjett. Man blir da «eier» av prosjektet, og får mulighet til å få nærmere innsikt rundt prosjektet og temaer tilknyttet dette. I enkelte tilfeller vil det også være mulig å besøke prosjektområdet, dersom dette er trygt.
 • Man kan finansiere deler av et prosjekt, eller gi penger til et spesielt tema. For delfinansiering av prosjekter har vi en minstesum på 100.000 kroner årlig. I disse tilfellene er det flere som er med på å finansiere samme prosjekt.

Bli med:

Alle våre samarbeid blir tilpasset bedriftens behov og ønsker, ta kontakt med oss for å diskutere hvilke muligheter som finnes for nettopp din bedrift! Send en mail til vår partneransvarlig Linn Hagen på [email protected] eller tlf 951 38 743.

Bedrifter av alle størrelser er viktige for Amnesty, og samarbeid er selvsagt ikke kun forbeholdt store selskaper. Alle samarbeid gjør en forskjell.

Amnesty mottar ikke offentlige midler og all økonomisk støtte er av stor betydning for vårt arbeid og vi er stolte av alle våre partnere.

Som støttespiller til Amnesty vil du motta informasjon om vårt arbeid og løpende oppdatering om saker det jobbes med. Mange av våre støttespillere formidler nyhetsbrev og annet materiale til sine medarbeidere for å skape engasjement rundt samarbeidet.

Vi har ulike modeller for hva man kan forvente som Amnestystøttespiller, blant annet:

 • Digitalt og innrammet diplom
 • Nyhetsbrev med oppdatering på nye saker
 • Foredrag med representant fra Amnesty
 • Besøk av John Peder Egenæs
 • Vi utarbeider et felles konsept for å engasjere deres medarbeidere

Bli med:

Ta kontakt for å finne en modell som fungerer for din bedrift. Send en mail til vår partneransvarlig Linn Hagen på [email protected] eller tlf 951 38 743.

En donasjon fra din bedrift vil utgjøre en stor forskjell for å beskytte rettighetene til mennesker verden over.

Slik kan din bedrift gi en donasjon:

 • Innbetaling til bankkonto 1644.11.69764 (Amnesty International). Merk donasjonen gjerne med anledning og hvem det gjelder.
 • Vipps: Bruk knappen «Kjøp og betal», og søk opp Amnesty International. Her inne finner du «Vipps-butikken» vår, og kan velge ulike typer gaver
 • Faktura: Ta kontakt med oss (scroll ned for skjema).

Amnesty er autorisert av Facebook til å motta bidrag gjennom Facebook-betalinger, slik at din bedrift kan lage en egen innsamling for Amnesty på Facebook.

Dette kan gjøres på bedriftens profil ved å trykke på «Opprett innsamlingsaksjon» og søke opp «Amnesty International Norway» som mottaker

PS: Informer oss gjerne om at du ønsker å samle inn penger til Amnestys arbeid!

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med meg her eller
på tlf 951 38 743.

Linn Hagen, partneransvarlig

 

Vi ble Amnesty-støttespillere i 2002 fordi vi hadde et sterkt ønske om å bidra til å gjøre verden til et bedre sted. Åpenhet er en del av vårt selskaps DNA, og mange av våre ansatte er opptatt av særlig ytringsfrihet, hvor Amnesty gjør en viktig innsats.

Margrethe Gleditsch, Managing Director i Redpill-Linpro

Våre samarbeidspartnere

Advokatfirmaet Hjort

Advokatfirmaet Hjort har bistått Amnesty med juridiske tjenester pro bono siden 2014 og har og støttet vårt arbeid økonomisk betydelig i perioden. For 2019 samarbeider vi spesielt i tilknytning til temaet menneskerettigheter og næringsliv.


Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har kontorer i hele Norge samt Singapore. Som advokatfirma har Simonsen Vogt Wiig og Amnesty til felles at vi er opptatt av rettsikkerhet. Vi mottar årlig viktige midler fra dem til vårt arbeid for menneskerettigheter verden over.


Bull & Co Advokatfirma

Bull & Co Advokatfirma holder til i Oslo, og har levert juridiske tjenester til næringsliv, organisasjoner og privatpersoner i over 150 år. Amnesty mottar årlig viktige midler til arbeidet vårt, og sammen koordinerer vi foredrag og møter der ansatte i Amnesty bidrar til faglig påfyll om arbeidet vårt, og svarer på spørsmål.


Hydro

Hydro og Amnesty har siden 2001 hatt en kompetanseutveksling knyttet til menneskerettigheter og næringsvirksomhet. Amnesty tilrettelegger blant annet kurs for ansatte i Hydro, og partene har en aktiv dialog rundt selskapets samfunnsansvar. Hydro støtter spesielt vårt arbeid med menneskerettighetsundervisning.


Jamette og Sverre Markussens Hjelpefond

Jamette og Sverre Markussens hjelpefond gir støtte til ideelle formål innen nødhjelp og katastrofetiltak gjennom etablerte organisasjoner. Amnesty ble tilgodesett med en fast andel av fondets årlige utdelinger og har mottatt betydelig støtte siden fondet ble stiftet i 18.03.88.


Menon Economics

Menon er et medarbeidereiet konsulentselskap som opererer i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked. Felles for Menon og Amnesty er arbeidet tar utgangspunkt i grundig etterforsknings- og analysearbeid. Menon Economics støtter spesielt Amnestys arbeid med kriseetterforskning gjennom prosjektet «Be there».


Redpill Linpro AS

IT selskapet Redpill Linpro har kontorer i hele Skandinavia, og jobber med programvare basert på åpne kildekoder. Redpill Linpro har en klar policy på deres samfunnsansvar som bedrift, og siden 20002 har de støttet Amnestys arbeid økonomisk. Tidligere har representanter fra Amnesty blitt invitert til å holde foredrag for de ansatte.


Sbanken ASA

Sbanken ble grunnlagt i 2000 som Norges første rene nettbank, og har de siste 18 årene ifølge norsk kundebarometer hatt de mest fornøyde bankkundene i landet. Årlig har Sbanken tildelt midler til Amnestys arbeid for menneskerettigheter.


Utdanningsforbundet

Med sine 170 000 medlemmer er Utdannignsforbundet Norges nest største fagorganisasjon, og den desidert største i utdanningssystemet. I mange land er det farlig å være lærer eller fagforeningsrepresentant, og arbeidet med å fremme menneskerettighetene og grunnverdier som demokrati, likeverd og solidaritet er viktige fellesnevnere i vårt årelange samarbeid.


SE FLERE STØTTESPILLERE HER

Slik bidrar din støtte

Dette går pengene til:

Amnesty bruker pengene der de trengs mest og i henhold til gjeldende prioriteringer og behov.

 • 90,3% går til formålet
 • 5,1% går til innsamling
 • 4,6% går til administrasjon


Tallene gjelder Amnestys årsregnskap for 2021. Årsregnskapet for 2022 vil bli ferdig revidert våren 2023. Det vil da publiseres på våre nettsider, samt på nettsidene til Innsamlingskontrollen, som Amnesty er medlem av.

Spørsmål om å opprette eller avslutte avtale? Send e-post til [email protected].