Våre partnere og støttespillere gjør det mulig å beskytte rettighetene til mennesker i Norge og i resten av verden.

Hvorfor samarbeide med Amnesty?

Amnesty International mottar ikke statsstøtte. Det gjør at vi er uavhengige av myndigheter og kan si sannheten om enhver makthaver. Støtte fra privat sektor er nødvendig for at vi skal kunne fortsette arbeidet.

I tråd med FNs bærekraftsmål arbeider vi for å beskytte menneskerettighetene. Sammen kan vi bidra til trygge, ansvarlige og bærekraftige samfunn.

Våre støttespillere bidrar blant annet til:

  • å etterforske overgrep i krig- og konfliktsoner
  • å avsløre menneskerettighetsbrudd i næringslivet
  • å avskaffe diskriminerende lovverk
  • å beskytte enkeltmenneskers rettigheter

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med Linn Hagen på [email protected] eller tlf 951 38 743.

Bedriftssamarbeid bidrar til å skape positiv endring og styrke menneskerettighetene globalt.

Prosjekter dere kan støtte:

Slik kan dere støtte:

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med meg her eller
på tlf 951 38 743.

Linn Hagen, partneransvarlig

 

Vi ble Amnesty-støttespillere i 2002 fordi vi hadde et sterkt ønske om å bidra til å gjøre verden til et bedre sted. Åpenhet er en del av vårt selskaps DNA, og mange av våre ansatte er opptatt av særlig ytringsfrihet, hvor Amnesty gjør en viktig innsats.

Margrethe Gleditsch, Managing Director i Redpill-Linpro

Våre samarbeidspartnere

Advokatfirmaet Hjort

Advokatfirmaet Hjort har bistått Amnesty med juridiske tjenester pro bono siden 2014 og har og støttet vårt arbeid økonomisk betydelig i perioden. For 2019 samarbeider vi spesielt i tilknytning til temaet menneskerettigheter og næringsliv.


Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har kontorer i hele Norge samt Singapore. Som advokatfirma har Simonsen Vogt Wiig og Amnesty til felles at vi er opptatt av rettsikkerhet. Vi mottar årlig viktige midler fra dem til vårt arbeid for menneskerettigheter verden over.


Bull & Co Advokatfirma

Bull & Co Advokatfirma holder til i Oslo, og har levert juridiske tjenester til næringsliv, organisasjoner og privatpersoner i over 150 år. Amnesty mottar årlig viktige midler til arbeidet vårt, og sammen koordinerer vi foredrag og møter der ansatte i Amnesty bidrar til faglig påfyll om arbeidet vårt, og svarer på spørsmål.


Hydro

Hydro og Amnesty har siden 2001 hatt en kompetanseutveksling knyttet til menneskerettigheter og næringsvirksomhet. Amnesty tilrettelegger blant annet kurs for ansatte i Hydro, og partene har en aktiv dialog rundt selskapets samfunnsansvar. Hydro støtter spesielt vårt arbeid med menneskerettighetsundervisning.


Jamette og Sverre Markussens Hjelpefond

Jamette og Sverre Markussens hjelpefond gir støtte til ideelle formål innen nødhjelp og katastrofetiltak gjennom etablerte organisasjoner. Amnesty ble tilgodesett med en fast andel av fondets årlige utdelinger og har mottatt betydelig støtte siden fondet ble stiftet i 18.03.88.


Menon Economics

Menon er et medarbeidereiet konsulentselskap som opererer i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked. Felles for Menon og Amnesty er arbeidet tar utgangspunkt i grundig etterforsknings- og analysearbeid. Menon Economics støtter spesielt Amnestys arbeid med kriseetterforskning gjennom prosjektet «Be there».


Redpill Linpro AS

IT selskapet Redpill Linpro har kontorer i hele Skandinavia, og jobber med programvare basert på åpne kildekoder. Redpill Linpro har en klar policy på deres samfunnsansvar som bedrift, og siden 20002 har de støttet Amnestys arbeid økonomisk. Tidligere har representanter fra Amnesty blitt invitert til å holde foredrag for de ansatte.


Sbanken ASA

Sbanken ble grunnlagt i 2000 som Norges første rene nettbank, og har de siste 18 årene ifølge norsk kundebarometer hatt de mest fornøyde bankkundene i landet. Årlig har Sbanken tildelt midler til Amnestys arbeid for menneskerettigheter.


Utdanningsforbundet

Med sine 170 000 medlemmer er Utdannignsforbundet Norges nest største fagorganisasjon, og den desidert største i utdanningssystemet. I mange land er det farlig å være lærer eller fagforeningsrepresentant, og arbeidet med å fremme menneskerettighetene og grunnverdier som demokrati, likeverd og solidaritet er viktige fellesnevnere i vårt årelange samarbeid.


SE FLERE STØTTESPILLERE HER

Slik bidrar din støtte

Dette går pengene til:

Amnesty bruker pengene der de trengs mest og i henhold til gjeldende prioriteringer og behov.

  • 90,3% går til formålet
  • 5,1% går til innsamling
  • 4,6% går til administrasjon


Tallene gjelder Amnestys årsregnskap for 2021. Årsregnskapet for 2022 vil bli ferdig revidert våren 2023. Det vil da publiseres på våre nettsider, samt på nettsidene til Innsamlingskontrollen, som Amnesty er medlem av.

Spørsmål om å opprette eller avslutte avtale? Send e-post til [email protected].