Den eskalerende volden i Palestina og Israel er skremmende og Amnestys etterforskningsarbeid pågår nå for fullt. Å dokumentere krigsforbrytelser er en viktig del av arbeidet for å beskytte sivile.

Den 7. oktober begynte Hamas og andre væpnete palestinske grupper basert i Gaza omfattende rakettangrep mot Israel. Samme dag setter det israelske forsvaret i gang omfattende militære angrep mot Gaza.

Siden har tusenvis av mennesker blitt drept som følge av konflikten.

Dette har skjedd

Under angrepet 7.oktober tok Hamas og de andre gruppene seg også inn i Israel og overfalt flere boområder og steder der folk hadde samlet seg til den årlige Sukkot-festen. Ifølge israelske myndigheter ble rundt 1.200 mennesker drept i angrepet, og over 200 ble bortført til Gaza som gisler.

Siden har det israelske militæret utsatt menneskene i Gaza for daglige massive luftangrep og også gått inn i Gaza med bakkestyrker. Så langt har over 13.000 mennesker blitt drept, ifølge Gazas helsemyndigheter. I tillegg har tusenvis av boliger og livsviktig sivil infrastruktur blitt lagt i grus – og Israels blokkade av Gaza fører til at befolkningen på over 2 millioner mennesker kke får vann, mat, medisiner eller energi.

Flere sykehus har måttet legge ned driften på grunn av mangel på strøm og forsyninger, og de melder om at mange pasienter har dødd. Den livstruende humanitære krisen i Gaza forverres for hver dag angrepene fortsetter.

Én ting du må vite om etterforskning i krig og konflikt...

Vårt langsiktige arbeid med å dokumentere krigsforbrytelser krever store ressurser. Med deg på laget kan Amnesty stå klare til å etterforske med én gang en krig bryter ut.

Støtt arbeidet

Slik jobber Amnesty

Når menneskeliv trues av krig og kaos, er det ekstra viktig med troverdige kilder som dokumenterer og rapporterer om det som foregår.

Siden starten på konflikten har Amnestys etterforskere i Israel og Palestina og Amnestys kriseteam jobbet dag og natt med å undersøke åsteder, snakke med vitner og vurdere store mengder med videoer, bildemateriale og annen dokumentasjon.

I tillegg jobber Amnestys representanter over hele verden for at enkelte lands myndigheter skal presse på for en umiddelbar våpenhvile, og for at de som står bak forbrytelser mot folkeretten holdes ansvarlig.

Amnestys dokumentasjon i Israel og Palestina: 

– Det finnes ingen trygge steder i Gaza

I forbindelse med pågående etterforskning har Amnesty avdekket krigsforbrytelser under to israelske angrep på Gaza, som drepte 46 mennesker. 20 av de var barn.

Les mer her.

Gaza går mot en ny livstruende blackout 

Mangel på drivstoff og Israels kommunikasjonsblokade vil føre til en ny blackout i Gaza hvis det ikke tas umiddelbare grep. Sykehusene og redningstjenestene er avhengige av energi og kommunikasjon, og uten telefonlinjer og strøm kan ikke menneskene varsle hverandre om angrep og hvor de kan finne husly.

Les mer her.

Én million krever våpenhvile

Amnestys appell for en umiddelbar våpenhvile i Gaza har blitt signert av over en million mennesker over hele verden. I Norge har over 100.000 sluttet seg til appellen.

Les mer her.

Fredelige protester er ingen sikkerhetstrussel 

Myndighetene i en rekke europeiske land bruker sikkerhetslover for å hindre fredelige markeringer som uttrykker støtte for palestinere.

Les mer her.

Bølge med vilkårlig arrest og tortur på Vestbredden 

I skyggen av krigen i Gaza har volden på Vestbredden økt. Nesten 200 palestinere er blitt drept, både av israelske soldater og sivile israelere. Over tusen har blitt vilkårlig arrestert, og mange har blitt utsatt for tortur.

Les mer her.

Gislene må løslates umiddelbart 

Rundt 240 mennesker, inkludert 33 barn, er tatt som gisler av Hamas og andre væpnete palestinske grupper, ifølge israelske myndigheter. Familiene deres i Israel og andre land venter desperat på livstegn. Amnesty krever at alle sivile gisler må løslates umiddelbart. Til det skjer, må de behandles humant, og de må få mulighet til å ta kontakt med sine pårørende.

Les mer her.

Sosiale medier sensurerer støtte for palestinere og sprer hat 

Uttalelser som uttrykker støtte for palestinerne blir usynliggjort eller forvrengt på Facebook og Instagram. Samtidig gjør sosiale medieplattformer altfor lite for å stoppe hat mot jøder og muslimer.

Les mer her.

Amnesty krever en umiddelbar våpenhvile 

Partene i konflikten må innføre en umiddelbar våpenhvile for å unngå ytterligere sivile lidelser.

Les mer her.

Israelske krigsforbrytelser i Gaza 

Israelske luftangrep har rammet boligområder og utslettet hele familier, uten at det var militære mål i nærheten. Dette er krigsforbrytelser.

Les mer her.

Israel må stoppe blokaden av Gaza 

Israels fullstendige blokade av innføring av varer til Gaza, inkludert vann, mat, medisiner og drivstoff, er en kollektiv avstraffelse av hele Gazas befolkning og må avsluttes. Gazas eneste kraftverk vil snart være uten brensel, med alvorlige konsekvenser for befolkningen og sykehusene.

Les mer her.

Angrepene mot sivile i Israel er krigsforbrytelser 

Amnesty fordømmer de brutale angrepene mot sivile i Israel som Hamas og andre væpnete palestinske grupper har gjennomført. Målrettet eller vilkårlig drap av sivile og det å ta sivile som gisler, er krigsforbrytelser, og de ansvarlige må stilles for retten.

Les mer her.

Sivile betaler prisen 

Det er sivile som betaler prisen for den eskalerende voldelige konfrontasjonen mellom Israel og væpnete palestinske grupper.

Les mer her.

Amnesty krever at 

Det iverksettes en umiddelbar våpenhvile for at ikke flere sivile skal dø og livsviktig humanitær hjelp kan komme frem.

Israel avslutter sin ulovlige blokade av Gaza som er en form for kollektiv avstraffelse av hele Gazas befolkning og en krigsforbrytelse.

Hamas og andre palestinske grupper umiddelbart løslater sivile de har tatt som gisler.

Palestinere som har blitt vilkårlig arrestert på Vestbredden og i Israel løslates, med mindre de stilles for retten i en rettferdig sivil rettssak.

All levering av våpen og annen krigsmateriell til Israel og væpnete palestinske grupper stoppes.

Israel avvikler apartheidsystemet som rammer hele den palestinske befolkningen og er en viktig årsak for konflikten.