En gruppe med fem unge mennesker sitter på en benk og smiler til kamera
Velkommen til Amnestys landsmøte 2022! Her finner du alt du trenger av informasjon for å delta.
English:

Please find information about the 2022 Annual General Meeting here.

Landsmøtet er din sjanse til å påvirke Amnestys arbeid. Her får du dessuten mulighet til å lære mer om menneskerettighetene, utvikle dine kunnskaper om hvordan vi sammen skaper endring for folk over hele verden og bli kjent med Amnesty-folk fra hele landet. Både nye og gamle medlemmer oppfordres til å delta.

Se denne fine videoen fra forrige landsmøte for mer inspirasjon.

Bli med!

Meld deg på via Min side:

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist er søndag 13. mars 2022, men det er ingen grunn til å vente: Meld deg på nå!

Praktisk informasjon:

KORONAINFORMASJON:

Vi følger med på utviklingen i pandemisituasjonen, og er forberedt på at det er en mulighet for at det kan være smittevernrestriksjoner som begrenser adgangen til å gjennomføre fysiske arrangementer på det tidspunktet landsmøtet vårt skal foregå. I så fall vil vi gjennomføre landsmøtet digitalt. Se våre sider med praktisk informasjon for mer informasjon.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette etter hvert som vi ser hvordan situasjonen utvikler seg.


Vil du uansett delta digitalt?

Vi ønsker å tilrettelegge for digital deltagelse dersom det er nok interesse for det. Ønsker du uansett å delta digitalt kan du melde fra om det her. (innen 4. februar).

Tid: Helgen 22.-24. april 2022.

Formell programstart for landsmøtet er ca. kl.08.45 på lørdag, og programmet avsluttes ca. kl.16:00 på søndag.

Vi vil likevel oppfordre alle til å delta også fredag. Fra 17:30 gjennomføres arbeidsgruppe økonomi. Fredag kveld vil det dessuten være en uformell gjennomgang av hva som skal skje under landsmøte, hvor du får informasjon om vedtaksforslag, hvordan du kan ta ordet, og forsøke å gå opp på talerstolen, samt en sosial sammenkomst.

På dagtid fredag arrangeres det også en ungdomssamling for ungdommer mellom 13 og 19, og alle som er medlem av en av våre ungdomsgrupper. Les mer og meld deg på samlingen her.

Sted: Scandic Oslo Airport hotel, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen. 

Hvem: Landsmøtet er åpent for alle medlemmer. For å ha stemmerett, må du ha vært medlem av organisasjonen sammenhengende i minst 6 måneder før landsmøtet (fra senest 22. okt.).

Hvis du ikke er medlem, kan du melde deg inn her. 

Kostnader: Deltakeravgiften på landsmøtet er på 300 kr for ordinære medlemmer og 150 kr for ungdom under 25 år.

Reise: Du kan søke Amnesty om refusjon for eventuelle transportutgifter. Ved søknad om reiserefusjon, tilfaller en egenandel på 350kr for ordinære medlemmer og 200kr for medlemmer under 25 år.

Overnatting: Medlemmer må selv booke og betale for overnatting under landsmøte. Medlemmer under 25 år får tilbud om gratis overnatting. Amnesty har i tillegg en støtteordning med gratis overnatting på landsmøtet, for visse grupper som av økonomiske årsaker har problemer med å dekke kostnadene selv (søknadsfrist: 1. mars 2022)

Mer informasjon om overnatting og reise finner du her.

Påmeldingsfrist: Frist for å melde seg på til selve landsmøte er søndag 13. mars. Meld deg gjerne på allerede nå!  

MELD DEG PÅ LANDSMØTET HER

Meld fra om dine behov!

Vil du delta digitalt? I 2022 planlegger vi for et hybrid landsmøte. Det betyr at i tillegg til fysisk deltagelse, vil det være mulig å delta digitalt (ved minst 50 påmeldte til den digitale løsningen).

Trenger du tolk? Amnesty ser på muligheten for å kunne tilby tolking for hørselshemmede på landsmøtet. Tilbudet vil kun være aktuelt dersom det er nok behov for det.

Frist for å svare på om du ønsker å delta digitalt og/eller har behov for tolking er fredag 4. februar 2022. Les mer og svar her.

Husk at du også må melde deg på det ordinære påmeldingskjemaet via Min Side!

PS: Under årets landsmøte vil vi også tilby tolking fra norsk til engelsk og engelsk til norsk. Dersom du skal delta fysisk markerer du dette i det formelle påmeldingsskjemaet. Dersom du ønsker å delta digitalt, må du også oppgi dette i skjemaet for digital deltagelse.

Du kan bestemme hva som skal diskuteres på landsmøtet!

Alle medlemmer kan fremme forslag til landsmøtet. Det betyr at du enten alene, eller som en gruppe kan foreslå endringer i organisasjonen, tematikk vi skal fokusere på, eller lignende. Les mer i lenken under.

Hvordan fremme forslag til landsmøtet

Listene under vil bli oppdatert med mer informasjon og sakspapirer fremover mot landsmøtet.

Hva skjer på landsmøtet?

Tentativt program for landsmøtet ligger under viktige dokumenter nederst på denne siden siden.

Alt av papirer til landsmøtet vil bli lagt ut nedenfor på denne siden i forkant av landsmøtet. Å forberede seg godt til landsmøtet ved å lese papirene i forkant er en veldig stor fordel og vil gjøre det lettere for deg å delta på en konstruktiv måte.

Styringsdokumentene (vedtekter, osv.) til Amnesty finner du her.

For å spare miljøet printes ikke landsmøtepapirene. Ta derfor gjerne med deg en PC, et nettbrett eller lignende som du kan lese dokumenter på.

TIPS!

Under landsmøtet vil deltagerne samles i ulike arbeidsgrupper som diskuterer vedtaksforslag

Fredag ettermiddag er det arbeidsgruppe økonomi. På lørdag går det to parallelle arbeidsgrupper: organisasjon og menneskerettigheter. Arbeidsgruppene tar for seg ulike vedtaksforslag som kommer fra styret og medlemmer. Arbeidsgruppene lager forslag til vedtak som diskuteres i plenum på søndag. Du melder deg på arbeidsgruppene i påmeldingen til landsmøtet.

På landsmøtet skal det velges styremedlemmer til nytt styre.

Går du med en kandidat i magen? Vet du om noen som burde være med å styre skuta videre?

Da tar du kontakt med valgkomiteen!

Informasjon om hvilke verv som er på valg, hvilke kompetanser det søkes etter i det nye styret og hvordan du kan nominere finner du her.

Er du mellom 13 og 19 år, eller er du med i en ungdomsgruppe? Da er du velkommen til å delta på ungdomssamlingen, som holdes i forkant av landsmøtet på samme hotell.

Ungdomssamlingen er også åpen for ungdom som ikke er medlem i organisasjonen, men kun medlemmer kan søke om reiserefusjon.

Dette er en flott mulighet for alle ungdommer i Amnesty som vil bli en del av et engasjert ungdomsmiljø, og som ønsker å påvirke verden positivt. For å delta på ungdomssamlingen må du fylle ut eget påmeldingsskjema.

Les mer om ungdomssamlingen og meld deg på her.

Hvert annet år deler vi ut Amnestyprisen til noen som gjør en forskjell for menneskerettighetene. Amnestyprisen 2022 skal gå til en person eller organisasjon som gjennom sitt arbeid har bidratt til å informere eller skape debatt om aktuelle menneskerettighetsspørsmål, eller som har oppnådd resultater i form av bedre beskyttelse og bedre rettigheter for enkeltpersoner eller for grupper av mennesker. Det er et krav at kandidaten er bosatt i Norge.

Vi tar nå imot nominasjoner, så om du vet om noen som fortjener denne prisen kan du lese mer om hvordan du nominerer her. Send inn ditt kandidatforslag innen 24. januar 2022.

Prisen vil deles ut under festmiddagen på landsmøtet, 23. april 2022.

Styret ønsker å vise enda tydeligere at aktivismen settes uendelig pris på og er helt essensielt for hva Amnesty er og gjør. I år vil derfor nok en gang gi ut aktivistpriser.

Vet du om en aktivist eller gruppe som har gjort noe ekstra bra?

Da kan du lese om de fire kategoriene og sende inn nominasjoner her.

Landsmøtet er medlemmenes hovedarena for å bestemme hva Amnesty skal jobbe med og hvordan organisasjonen skal styres. Samtidig er landsmøtet en fin møteplass for inspirasjon, kulturelle innslag og faglig påfyll, med besøk av spennende gjester fra inn- og utland.

Mer informasjon om hva som skal skje på landsmøtet kommer etterhvert - følg med!

Viktige dokumenter

I dokumentene under finner du viktig informasjon om landsmøtet.

Har du spørsmål?

Da kan du sende epost til [email protected] eller ringe Amnesty på 22 40 22 00.