Bilde

LANDSMØTET 2020

Velkommen til Amnestys digitale landsmøte 17. oktober 2020! Her finner du alt du trenger av informasjon for å delta.

Viktig informasjon!

Styret i Amnesty i Norge har vedtatt at Landsmøtet 2020 skal gjennomføres digitalt på nett. Dette er en endring fra det opprinnelige fysiske landsmøtet som var planlagt 17. oktober. Avgjørelsen er tatt på grunn av den usikre situasjonen med Covid-19 og risikoen for å bidra til smittespredning.

Vi håper ved å gjøre landsmøtet digitalt at flere får muligheten til å delta og være med på å ta viktige valg for organisasjonen vår i en krevende tid der menneskerettighetene er under press.

Meld deg på landsmøtet her

Praktisk informasjon

Tid: lørdag 17. oktober, klokken 10.00 til 15.30. Vi åpner for pålogging fra 09.30 og ber alle deltakere om å logge seg på i god tid til oppstart.

Sted: møtet vil foregå på den digitale møteplattformen Teams. Har du ikke Teams installert allerede så anbefaler vi deg å laste ned appen på PC, nettbrett eller mobilen du skal bruke for å delta, i god tid før landsmøtet. Lenke til møtet blir sendt ut på epost til alle deltakerne i forkant sammen med mer informasjon om pålogging osv.

Hvem: Landsmøtet er åpent for alle medlemmer. For å ha stemmerett, må du ha vært medlem av organisasjonen sammenhengende i minst 6 måneder før landsmøtet (fra senest 17.april).

Hvis du ikke er medlem, kan du melde deg inn her. 

Kostnader: siden landsmøtet blir digitalt er det gratis å delta.

Påmeldingsfrist: 19.september. Meld deg gjerne på allerede nå!  

Opplæring: vi organiserer to opplæringer i hvordan delta på det digitale landsmøtet på Teams, samt hvordan du tar ordet og avgir stemme under landsmøtet. Vi oppfordrer alle deltakerne på det sterkeste til å delta på en av opplæringene for å sikre at alt fungerer som det skal, og for at du skal føle deg trygg til å delta på landsmøtet på en god måte.

Meld deg på opplæring her

Program

Her er noe av det du får oppleve på årets landsmøte:

Byline av Kristina Roth
Kristina Roth fra Amnesty USA gjester oss under lunsjen på landsmøtet for å fortelle om Black Lives Matter og politivold i USA.
 • Valg av styre
 • Spennende vedtaksdiskusjoner og arbeidsgrupper
 • Vi hedrer vinneren av årets Amnesty-pris
 • Gjest i lunsjen: Kristina Roth, Senior Program Officer for Criminal Justice Programs, Amnesty International USA forteller oss om Black Lives Matter, politivold og valget i USA.
 • Musikalsk innslag
 • Styrets beretning

Fullstendig program for landsmøtet finner du under "viktige dokumenter" lenger nede på denne siden.

Arbeidsgrupper

Vi skal ha to parallelle arbeidsgrupper under årets landsmøte. Hver arbeidsgruppe skal ta for seg to forslag:

 • Den ene arbeidsgruppen skal diskutere ureturnerbare flyktninger og interimstrategi
 • Den andre skal diskutere ungdom i styret og en ordlydsendring i vedtektene.

Du finner sakspapirene til arbeidsgruppene i "viktige dokumenter" lenger nede på siden.

Du må velge hvilken arbeidsgruppe du vil delta i senest 16. oktober kl. 15.00. Det er viktig slik at du skal kunne ta ordet og stemme i arbeidsgruppen.

Meld deg på arbeidsgruppe her

Valg av nytt styre

Styret som ble valgt på Amnestys landsmøte 2018.

På landsmøtet skal det velges styremedlemmer til nytt styre. På siden her finner du:

 • Valgkomiteens innstilling til styret og valgkomiteens begrunnelse. Dette er valgkomiteens forslag til nytt styre
 • Presentasjonsvideoer av alle kandidatene til styret
 • Informasjon om hva styret er og hvordan det velges

Benkeforslag: hvis du ønsker å foreslå deg selv eller andre til kandidat til styret kan du fortsatt gjøre det ved å stille benkeforslag. Vi ber om at benkeforslag, med begrunnelse sendes til [email protected] innen 16. oktober kl 15.00. Du kan lese mer om benkeforslag her.

Les alt om valg av styret her

Du kan bestemme hva som skal diskuteres på landsmøtet!

Alle medlemmer kan fremme forslag til landsmøtet. Det betyr at du enten alene, eller som en gruppe kan foreslå endringer i organisasjonen, tematikk vi skal fokusere på, eller lignende. Ønsker du alene eller sammen med andre å fremme et nytt forslag til landsmøtet, er fristen 6 uker før landsmøtet. Du kan lese mer om hvordan du gjør det her.

Fristen for å fremme forslag har nå gått ut, og du kan lese innkomne forslag i dokumentene til arbeidsgruppene under "viktige dokumenter" lenger nede på siden.

Ønsker du å komme med endringsforslag til forslagene, altså komme med et nytt forslag som foreslår å endre allerede innkomne forslag til vedtak eller endringer i vedtekter, så ber vi om at dette sendes til [email protected] i forkant av landsmøtet. Det er også mulig å fremme endringsforslag under landsmøtet, men det vil være behjelpelig for prosessen om dette sendes inn i forkant.

Hva er egentlig et landsmøte?

Landsmøtet er medlemmenes hovedarena for å bestemme hva Amnesty skal jobbe med og hvordan organisasjonen skal styres. Samtidig er landsmøtet en fin møteplass for læring og kompetanseheving, og til å bli kjent med andre i organisasjonen.

Både nye og gamle medlemmer oppfordres til å delta.

Meld deg på her

Bruksanvisninger for digitalt landsmøte

Under finner du bruksanvisninger og tips for hvordan bruke de ulike digitale verktøyene til årets digitale landsmøte. Dette er ment å være et tillegg til opplæringene som vi oppfordrer deg til å delta på (påmelding høyere oppe på siden).

Vi anbefaler å ha to skjermer tilgjengelig, for eksempel både laptop og mobiltelefon, slik at du har en skjerm hvor du kan følge med på Teams-møtet og en skjerm der du logger deg på Voter 1.0 for å stemme, tegne deg til ordet eller sende endringsforslag.

Om landsmøtet

Hvis du allerede var påmeldt landsmøtet på Gardermoen må du gi beskjed til oss om at du fortsatt ønsker å være påmeldt. Det kan du gjøre ved å sende oss en epost der du bekrefter påmeldingen din til [email protected]. hvis du ikke bekrefter påmeldingen din innen 12. september vil du bli avmeldt landsmøtet.

Hadde du allerede bestilt reise?

Vi ber om at du først sjekker typer billett du har bestilt og sjekker med reiseselskapet om de refunderer billettene dine. Hvis du ikke får refusjon gjennom reiseselskapet, vil vi refundere billetten din for deg. Da må du levere søknad om reiserefusjon som du finner på nettsidene om landsmøtet med kvitteringer, samt eventuell dialog med reiseselskapet. Skjemaet sendes til [email protected] innen 7. november. Skjemaer som blir innsendt etter fristen blir ikke behandlet.

Hva med deltakeravgiften?

Hvis du allerede har betalt deltakeravgiften vil du få denne refundert fra oss. Det er ingen deltakeravgift for å delta på det digitale landsmøtet.

Selv om situasjonen nå viser lave smittetall i Norge, har det vært en rekke større og mindre lokale smitteutbrudd rundt omkring i landet. Selv om det er lovlig for Amnesty å gjennomføre et fysisk landsmøte stilles det spørsmål ved om det er tilrådelig, da de generelle rådene er knyttet til å unngå større ansamlinger av mennesker på ett sted og å redusere reising til et minimum. Vi ønsker ikke å risikere å importere eller spre smitte ved å gjennomføre et fysisk møte.

Vi mener også at å gjennomføre et fysisk landsmøte skaper en risiko for skjev representasjon blant medlemmene, som igjen kan gå utover medlemsdemokratiet. For eksempel kan det være at eldre er mer skeptiske til å delta enn yngre, som vil skape en skjevhet i alder, og at det vil være flere deltakere fra Oslo-området da mange er skeptiske til å reise til Oslo der smitten stort sett har vært høyere enn i resten av landet, noe som kan føre til en geografisk skjevhet.

Vi mener derfor at et digitalt møte er et inkluderende og trygt alternativ for alle.

Landsmøtet er åpent for alle medlemmer i Amnesty i Norge. For å ha stemmerett må du ha vært medlem minst seks måneder sammenhengende før landsmøtet avholdes.

Alle dokumentene til landsmøtet blir lagt ut på denne siden senest en måned før landsmøtet. Der vil du finne forslag til program, saksliste, bakgrunnsdokumenter samt styrets beretning og valgkomiteens innstilling til nytt styre.

Forslag som krever endringer i Amnestys vedtekter må være styret i hende senest 3 måneder før landsmøtet. For ordinære vedtaksforslag er fristen 6 uker før landsmøtet finner sted. Forslag sendes til [email protected].

I videoen under forteller varamedlem i Amnestys styre, Viktor Johannes Matre, hvordan man fremmer et vedtaksforslag til landsmøtet.


PS. Fristene i videoen var for landsmøtet som skulle være gjennomført i april 2020 og er derfor ikke gjeldende. Frist for å sende inn vedtaksforslag til landsmøtet 17. oktober er 5. september.

Vedtektene til Amnesty finner du her.