Velkommen til Amnestys landsmøte 2023 28. - 30. april i Tromsø. På denne siden vil det legges ut informasjon fortløpende fram mot landsmøtet.

English

Landsmøtet er høydepunktet for organisasjonen vår, hvor vi samler medlemmer fra hele landet og bestemmer veien videre sammen. Bli med til vakre Tromsø, vær med på å bestemme hvordan Amnesty Norge skal jobbe og påvirke den internasjonale bevegelsen, møt andre aktivister fra hele landet, og bli inspirert av de fantastiske gjestene.

Praktisk informasjon:

Tid: 28. - 30. april 2023

Sted: Tromsø

Hvem: Landsmøtet er åpent for alle medlemmer. For å ha stemmerett, må du ha vært medlem av organisasjonen sammenhengende i minst 6 måneder før landsmøtet. Hvis du ikke er medlem, kan du melde deg inn her.

Ungdomssamling: Som vanlig blir det ungdomssamling fredagen før landsmøtet (28.04.). Les mer om ungdomssamlingen her. Påmelding åpner i januar.

Mer praktisk informasjon om hotell, påmelding og kostnader m.m. kommer.

Hva er egentlig et landsmøte?

Landsmøtet er medlemmenes hovedarena for å bestemme hva Amnesty skal jobbe med og hvordan organisasjonen skal styres. Samtidig er landsmøtet en fin møteplass for inspirasjon og faglig påfyll, med besøk av spennende gjester fra inn- og utland.

Hva kan du gjøre på landsmøtet?

Som medlem kan du fremme forslag til vedtak og vedtektsendringer. Hvis du sitter med et forslag eller en idé, diskuter det med gruppa di og ta kontakt med regionkontoret.

Synes du det er vanskelig å forholde deg til alle dokumentene, og til å forstå hvordan du skal skrive et godt forslag? Ikke fortvil, bare ta kontakt - og gjerne tidlig sånn at vi kan hjelpe til med utformingen av forslaget for best mulig gjennomarbeiding og gjennomslagskraft - vi er her for deg! Vi hjelper deg med å forstå dokumentene, strategien, og med å skjønne hvem ditt forslag bør rettes mot for at din intensjon har best sjanse til å bli oppnådd om landsmøtet stemmer for forslaget ditt.

Se dokumentene her: Viktige dokumenter | Amnesty International Norge

Frister for forslag til landsmøtet:
Vedtektsendringsforslag: 29.01.23
Ordinære vedtaksforslag: 18.03.23