Hvert annet år deler vi ut Amnestyprisen til noen som gjør en forskjell for menneskerettighetene. Hvem er din kandidat for Amnestyprisen 2022?

Scroll down for English.

Formål med prisen

Prisens formål er å bidra til økt kunnskap om menneskerettighetene, og å fremme aktiviteter som styrker respekten for menneskerettighetene, både generelt og i konkrete situasjoner.

Amnestyprisen skal stimulere til aktiv innsats for å beskytte utsatte grupper mot brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Prisen skal også være en inspirasjonskilde for nye prosjekter, og bidra til å få oppmerksomhet om viktige samfunnsspørsmål.

Nå trenger vi din hjelp! Nominer personen eller organisasjonen du mener burde vinne prisen.

Hvem skal få Amnestyprisen 2022?

Amnestyprisen 2022 vil gå til en person eller organisasjon som gjennom sitt arbeid har bidratt til å informere eller skape debatt om aktuelle menneskerettighetsspørsmål, eller som har oppnådd resultater i form av bedre beskyttelse og bedre rettigheter for enkeltpersoner eller for grupper av mennesker. Det er et krav at kandidaten er bosatt i Norge.

Slik kan du nominere:

Send navnet på kandidaten sammen med en kort begrunnelse til sekretær for nominasjonskomiteen til Amnestyprisen, Gerald Kador Folkvord, epost [email protected]

Merk eposten med "Amnestyprisen 2022". Send inn ditt kandidatforslag innen 31. januar 2022.

Prisen vil deles ut på Amnestys landsmøte.


The Amnesty Prize 2022

Every other year, we award the Amnesty Prize to someone who makes a difference to human rights. Who is your candidate for the Amnesty Prize 2022?

Purpose of the award

The purpose of the award is to contribute to increased knowledge about human rights, and to promote activities that strengthen respect for human rights, both in general and in specific situations.

The Amnesty Prize will stimulate active efforts to protect vulnerable groups against violations of fundamental human rights. The award will also be a source of inspiration for new projects and help to raise awareness of important societal issues.

Now we need your help! Nominate the person or organization you think should win the award.

Who will receive the Amnesty Prize 2022?

The Amnesty Prize 2022 will go to a person or organization who through his work has contributed to informing or creating debate about current human rights issues, or who has achieved results in the form of better protection and better rights for individuals or groups of people. It is a requirement that the candidate is resident in Norway.

Here's how to nominate:

Send the name of the candidate together with a short justification to the secretary of the nomination committee for the Amnesty Prize, Gerald Kador Folkvord, to the email [email protected].

Mark the email with "Amnesty Prize 2022". Submit your candidate proposal by 24th January 2022.

The prize will be awarded at Amnesty Norway’s Annual General Meeting.

Tidligere vinnere av Amnestyprisen

2020: Knut Bjarkeid

Knut Bjarkeid tildeles Amnestyprisen for sin kamp for innsattes rettigheter.

Les mer.

2018: Støttegruppen for Farida

I kampen mot uretten som rammet naboene deres har de vist en imponerende kombinasjon av personlig, brennende engasjement, og en saklig, reflektert og svært målorientert tilnærming.

Les mer her.

2016: Safia Abdi Haase

Safia Abdi Haase fikk prisen for sin mangeårige kamp for kvinners rettigheter, inkludert innsatsen mot vold og kjønnslemlestelse av kvinner, og for sin kamp mot rasisme og fordommer og sin store innsats for å spre et positivt og riktig bilde av Somalia og somalisk kultur i Norge. Hun betegnes som ambassadør i kampen mot vold mot kvinner.

2014: Arild Knutsen

Amnestyprisen 2014 gikk til Arild Knutsen for hans innsats for stoffbrukeres rettigheter og for å ha blitt en viktig talsperson for tilreisende romfolk og deres krav på respekt.

2011: Helsesenteret for papirløse migranter

Amnestyprisen 2011 gikk til Helsesenteret for papirløse migranter for deres kompromissløse og operative menneskerettighetsarbeid overfor en av Norges mest sårbare og utsatte grupper.

2010: Margreth Olin

Dokumentarskaper Margreth Olin har i alt sitt virke løftet frem situasjonen for de svake i samfunnet, og protestert mot myndighetenes behandling av enkeltindivider og grupper. Hun forteller gripende om vanskelige skjebner og mennesker med dårlige forutsetninger for sitt eget liv.

2009: Nora Sveaas

Nora Sveaas har brukt mesteparten av sitt voksne liv i kampen mot tortur, som behandler, forsker, skribent, veileder og aktivist. I 2009 mottok hun Amnestyprisen for sitt arbeid.

2008: Vinje kommune

Vinje kommune mottok årets Amnestypris for sin vellykkede og langvarige historie med å integrere flyktninger.

2007: Mahmood Amiry-Moghaddam

Amiry-Moghaddam har siden han kom som kvoteflyktning 14 år gammel utnyttet ytringsfriheten i Norge til fulle. Kontinu­erlig følger han den menneskerettslige utviklingen i sitt opprinnelige hjemland. Han har skrevet brev og e-poster, mobilisert til aksjoner og bidratt til å legge press på myndighetene. For dette engasjementet mottok han Amnestyprisen i 2007.

2006: Tore Sandberg

Journalist og etterforsker Tore Sandberg har avdekket flere justismord og fått saker gjenopptatt i rettssystemet. I 2006 fikk han Amnestyprisen for sin iherdig innsats.

2005: Vibeke Omberg, Erlik Oslo

Årets pris ble tildelt Vibeke Omberg, intitativtaker til magasinet =Oslo, for arbeidet med å gi Oslos hjemløse ny stolthet og muligheten en inntekt gir til å ta regi over egne liv.

2004: Liv Jessen

Amnesty International Norge ga historiens første Amnestypris til daglig leder av Pro Senteret i Oslo, Liv Jessen. Hun fikk prisen for sitt utrettelige arbeid for de prostituertes rettigheter i over 20 år.