Støtteordning for gratis overnatting på landsmøtet

Amnesty er kjent med at flere nå kan oppleve en trangere økonomi enn vanlig.
Derfor ønsker vi i år å tilby en støtteordning med gratis overnatting på landsmøtet, for medlemmer som av økonomiske årsaker ikke har mulighet til å dekke eget opphold.
Publisert: 25. nov 2019, kl. 13:22 | Sist oppdatert: 14. Mar 2024, kl. 12:46
Har du spørsmål?

Da kan du sende epost til [email protected] eller ringe oss på tlf 22402200.

https://amnesty.no/praktisk-informasjon-landsmotet-2024

Scroll down for English.

Det er viktig at alle som ønsker å delta i Amnestys medlemsdemokrati har mulighet til dette. Dersom du av økonomiske årsaker ikke har mulighet til å dekke utgiftene til overnatting på landsmøte kan du søke om å få oppholdet dekket. (reiseutgifter dekkes til visst beløp - fyll inn).

Støtteordningen er tilgjengelig for deg som:

  • Er medlem av Amnesty International i Norge
  • Opplever kostnadene tilknyttet opphold som et hinder for å delta på landsmøtet
  • Har fylt 25 år (er du t.o.m. 24 år får du gratis overnatting gjennom ungdomsordningen)

Krav til søker:

  • Du må melde deg på landsmøtet, betale deltakeravgift og bekrefte at du ønsker overnattingen innen én uke (7 dager) etter innvilget søknad. Hvis ikke gis plassen din videre til en annen søker.
  • Hvis du likevel ikke kan delta på landsmøtet må du gi beskjed om dette så tidlig som mulig. Hvis du ikke dukker opp på landsmøtet uten å ha gitt beskjed, vil du bli belastet for rommet.

Ordningen er tillitsbasert og vi etterspør dermed ikke informasjon om din økonomiske situasjon. Vi stoler på at kun personer med et reelt behov vil søke.  

Førstemann til mølla

Vi har et begrenset budsjett, og  søknader vil derfor bli innvilget etter "førstemann til mølla"-prinsippet  frem til vi har nådd kostnadstaket. Vi anbefaler deg derfor å være tidlig ute med å søke for å sikre støtte.

Slik fungerer det:

Send søknad til [email protected] - vi svarer deg så fort som mulig. Marker din epost med "Søknad om økonomisk støtteordning Landsmøtet 2024"

Søknadsfrist: 15 mars klokken 10

English:

Amnesty in Norway is aware that many may be experiencing more financial stress than usual. Therefore, we would like to offer financial support for those who may not be able to cover the costs of accomodation associated with participating at the AGM.

It is important that all members who wish to participate in Amnesty in Norway's AGM have the opportunity to do so.If you for financial reasons are unable to cover accomodtaion expenses, you can apply to get accomodation fully covered.

The finacial support for accomodation at the AGM is available for you if you:

  • are a member of Amnesty International Norway
  • are unable to cover the costs connected to participating at the AGM
  • are 25 years or older (if you are 24 younger, you can get accomodation covered, remember to indicate this in the registration form)

Required of the applicant:

  • You have to register for the Annual General Meeting, pay the participation fee and confim that you want the accomodation within 7 days after the application is approved. If you do not confirm on time, the accomodation will be given to another applicant.
  • If you cannot participate at the AGM after all, you need to notify Amnesty in Norway about this as soon as possible. If you don't show up to the AGM without giving notice, the accomodation costs will be charged to you.

This financial support is based on trust, and we will not ask for details about your financial situation. We trust that only people with a real need will apply.

First come first served

We have a limited budget, and applications will therefore be approved as they come in, as long as there is room in the budget. We therefore advise you to apply as soon as possible.

How does it work:

send your application to [email protected]. Please mark your email "Application for financial support for AGM 2024"

Deadline March 14th.