En gruppe med fem unge mennesker sitter på en benk og smiler til kamera
Velkommen til Amnestys landsmøte 22. til 24. april 2022. På denne siden vil det legges ut informasjon fortløpende fremover mot landsmøtet.

Hold av datoen: 22-24. april gjennomføres Amnestys landsmøte!

English:

Please find information about the 2022 Annual General Meeting here.

Landsmøtet er din sjanse til å påvirke Amnestys arbeid. Her får du dessuten mulighet til å lære mer om menneskerettighetene, utvikle dine kunnskaper om hvordan vi sammen skaper endring for folk over hele verden og bli kjent med Amnesty-folk fra hele landet. Både nye og gamle medlemmer oppfordres til å delta.

Bli med!

Påmeldingen til landsmøtet åpner i januar. Alle medlemmer vil bli tilsendt invitasjon på epost.

Se denne fine videoen fra forrige landsmøte for mer inspirasjon.

Praktisk informasjon:

Tid: Helgen 22.-24. april 2022.

Sted: Scandic Oslo Airport hotel, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen. 

Hvem: Landsmøtet er åpent for alle medlemmer. For å ha stemmerett, må du ha vært medlem av organisasjonen sammenhengende i minst 6 måneder før landsmøtet (fra senest 22. okt.).

Hvis du ikke er medlem, kan du melde deg inn her. 

Kostnader: Deltakeravgiften på landsmøtet er på 300 kr for ordinære medlemmer og 150 kr for ungdom under 25 år.

Påmeldingsfrist: Frist for å melde seg på til selve landsmøte er søndag 13. mars.

Påmeldingsskjema og mer informasjon om landsmøtet vil gjøres tilgjengelig på denne siden i januar. Som medlem vil du også motta invitasjon med mer informasjon på epost.

Meld fra om dine behov!

Vil du delta digitalt?

I 2022 planlegger vi for et hybrid landsmøte. Det betyr at i tillegg til fysisk deltagelse, vil det være mulig å delta digitalt (ved minst 50 påmeldte til den digitale løsningen).

Trenger du tolk?

Amnesty ser på muligheten for å kunne tilby norsk-engelsk og norsk-engelsk oversettelse, samt tolking for hørselshemmede på landsmøtet. Tilbudet vil kun være aktuelt dersom det er nok behov for det.

Frist for å svare på om du ønsker å delta digitalt og/eller har behov for tolking er fredag 4. februar 2022. Les mer og svar her.

Husk at du også må melde deg på det ordinære påmeldingskjemaet via Min Side når det tilgjengeliggjøres i januar.

Du kan bestemme hva som skal diskuteres på landsmøtet!

Alle medlemmer kan fremme forslag til landsmøtet. Det betyr at du enten alene, eller som en gruppe kan foreslå endringer i organisasjonen, tematikk vi skal fokusere på, eller lignende. Les mer i lenken under.

Hvordan fremme forslag til landsmøtet

Listene under vil bli oppdatert med mer informasjon og sakspapirer fremover mot landsmøtet.

Hva skjer på landsmøtet?

Alt av papirer til landsmøtet, inkludert tentativt program, vil bli lagt ut nedenfor på denne siden i forkant av landsmøtet. Å forberede seg godt til landsmøtet ved å lese papirene i forkant er en veldig stor fordel og vil gjøre det lettere for deg å delta på en konstruktiv måte.

Styringsdokumentene (vedtekter, osv.) til Amnesty finner du her.

For å spare miljøet printes ikke landsmøtepapirene. Ta derfor gjerne med deg en PC, et nettbrett eller lignende som du kan lese dokumenter på.

TIPS!

På landsmøtet skal det velges styremedlemmer til nytt styre.

Går du med en kandidat i magen? Vet du om noen som burde være med å styre skuta videre?

Da tar du kontakt med valgkomiteen!

Informasjon om hvilke verv som er på valg, hvilke kompetanser det søkes etter i det nye styret og hvordan du kan nominere finner du her.

Under landsmøtet vil deltagerne samles i ulike arbeidsgrupper som diskuterer vedtaksforslag

Fredag ettermiddag er det arbeidsgruppe økonomi. På lørdag går det to parallelle arbeidsgrupper: organisasjon og menneskerettigheter. Arbeidsgruppene tar for seg ulike vedtaksforslag som kommer fra styret og medlemmer. Arbeidsgruppene lager forslag til vedtak som diskuteres i plenum på søndag. Du melder deg på arbeidsgruppene i påmeldingen til landsmøtet.

Er du mellom 13 og 19 år, eller er du med i en ungdomsgruppe? Da er du velkommen til å delta på ungdomssamlingen, som holdes i forkant av landsmøtet på samme hotell.

Ungdomssamlingen er også åpen for ungdom som ikke er medlem i organisasjonen, men kun medlemmer kan søke om reiserefusjon.

Dette er en flott mulighet for alle ungdommer i Amnesty som vil bli en del av et engasjert ungdomsmiljø, og som ønsker å påvirke verden positivt.

Mer informasjon om ungdomssamlingen og mulighet for å melde seg kommer i januar.

Hvert annet år deler vi ut Amnestyprisen til noen som gjør en forskjell for menneskerettighetene. Amnestyprisen 2022 skal gå til en person eller organisasjon som gjennom sitt arbeid har bidratt til å informere eller skape debatt om aktuelle menneskerettighetsspørsmål, eller som har oppnådd resultater i form av bedre beskyttelse og bedre rettigheter for enkeltpersoner eller for grupper av mennesker. Det er et krav at kandidaten er bosatt i Norge.

Vi tar nå imot nominasjoner, så om du vet om noen som fortjener denne prisen kan du lese mer om hvordan du nominerer her. Send inn ditt kandidatforslag innen 24. januar 2022.

Prisen vil deles ut under festmiddagen på landsmøtet, 23. april 2022.

Styret ønsker å vise enda tydeligere at aktivismen settes uendelig pris på og er helt essensielt for hva Amnesty er og gjør. I år vil derfor nok en gang gi ut aktivistpriser.

Vet du om en aktivist eller gruppe som har gjort noe ekstra bra?

Da kan du lese om de fire kategoriene og sende inn nominasjoner her.

Landsmøtet er medlemmenes hovedarena for å bestemme hva Amnesty skal jobbe med og hvordan organisasjonen skal styres. Samtidig er landsmøtet en fin møteplass for inspirasjon, kulturelle innslag og faglig påfyll, med besøk av spennende gjester fra inn- og utland.

Mer informasjon om hva som skal skje på landsmøtet kommer etterhvert - følg med!

Viktige dokumenter

I dokumentene under finner du viktig informasjon om landsmøtet.