Valg av styremedlemmer i Amnesty i Norge 2024

På landsmøtet 2024 skal det velges nye faste styremedlemmer og varamedlemmer til styret. Videre skal det også velges medlemmer til valgkomiteen.
Publisert: 12. des 2022, kl. 13:21 | Sist oppdatert: 5. Apr 2024, kl. 15:09
ENGLISH

Styret i Amnesty i Norge er det øverste ledelsesorganet i organisasjonen. Styret representerer deg som medlem og tar imot dine synspunkter og forslag. Styret har også som oppgave å kontrollere sekretariatets innsats, vedta plan og tiltak og innvilge finansielle midler til disse.

Styret består av styreleder, nestleder, seks styremedlemmer og fire varamedlemmer. Du kan se hvem som sitter i dagens styre her.

Valgkomiteen har nå sendt sin innstilling til nytt styre perioden 2024-2026.
Du kan lese valgkomiteens innstilling i lenken under

Sakspapir og innstilling til styret

Valgkomiteen

Valgkomiteen for landsmøtet 2024 består av:

Thomas Øvestad (leder for valgkomiteen)

[email protected]

Mina Haugen

47754545

[email protected]

Gro Herefoss Davidsen

90868926

[email protected]

Steinar Vike

40235423

[email protected]

Hvordan styret velges

Amnestys landsmøte velger en valgkomité som foreslår medlemmer til Amnestys styre, som så velges av landsmøtet.

Valgkomiteen utarbeider en behovsanalyse som utgangspunkt for valg av styrekandidater. Kriterier som blant annet god styrepraksis, likestilling og mangfold skal danne grunnlaget for behovsanalysen.

Du kan se instruks for valgkomiteen her.

Valgkomiteens innstilling

Her vil du finne valgkomiteens innstilling til styret for styreperioden fra april 2024.

Valgkomiteen legger fram forslag til nytt styre med varamedlemmer og til ny valgkomité i tråd med valgkomiteens instruks. Styreleder og nestleder velges for en periode på to år, og velges samme år. De resterende styremedlemmene velges for en periode på to år, der tre velges på like år og tre på ulike år. Varamedlemmer velges årlig.

Valgkomiteen ønsker dine innspill til styrekandidater! Kan du tenke deg å sitte i styret, eller kjenner du noen som du tenker ville gjort en god jobb i styret? Da ønsker valgkomiteen å høre fra deg innen 29. februar 2024.

Kontakt lederen for valgkomiteen på epost: [email protected] eller telefon:

Benkeforslag

Som medlem kan du også foreslå deg selv eller andre medlemmer som styrekandidat gjennom benkeforslag.

Et benkeforslag er et forslag til en styrekandidat som stiller til valg i tillegg til kandidatene i innstillingen fra valgkomiteen. Skal du komme med et benkeforslag er det viktig at du har snakket med personen du foreslår på forhånd slik at du vet at de ønsker å stille.

Et benkeforslag må komme skriftlig med en begrunnelse på hvorfor du foreslår kandidaten. Fristen for å fremme benkeforslag vil være under landsmøtet.

Du kan sende inn et benkeforslag til Amnesty på epost [email protected] etter at innstillingen er publisert.