Styringsdokumentene er et sett av lover og instrukser som landsmøtet til Amnesty har bestemt at organisasjonen skal følge.