En mann og en dame sitter rundt et bord og smiler
Styret i Amnesty består av medlemmer fra forskjellige deler av landet, alle med forskjellige bakgrunner og interesseområder.

Styret velges av landsmøtet, og leder organisasjonen mellom landsmøtene. Alle medlemmer i Amnesty har mulighet til å stille til valg i styret.

Styret møtes seks ganger i året. Hva styret diskuterer og bestemmer kan du lese i dagsorden før styremøtene og protokollene som legges ut i etterkant.

Les dagsorden og protokoller

Ta kontakt med styremedlemmene

Styret representerer deg som medlem og de hører gjerne fra deg om du ønsker å fremme et synspunkt, har et spørsmål eller lignende. For hvert styremedlem finner du informasjon om hvilket utvalg de er med i- og hva deres spesialfelt er, slik at du lettere skal vite hvem du kan kontakte om hva.

Styreleder: Tor Kåpvik

Fødselsdato: 14.02.1977

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo

Utdanning: Siviløkonom og Executive Master of Management

Stilling: Økonomi- og digitaliseringssjef i Den Norske Turistforening

Nestleder: Linnea Røsjø Johanssen

Fødselsdato: 10.08.1994
E-post: [email protected]
Hjemsted: Oslo
Utdanning: Master i rettsvitenskap
Stilling: Rådgiver i Statens sivilrettsforvaltning

Styremedlem: Geir Inge Stokke

Fødselsdato: 18.04.66

E-post: [email protected]

Hjemsted: Hole (Ringerike) og Porsgrunn (jobber i Oslo)

Utdanning: Bedriftsøkonom og EDB Prosjektkandidat

Stilling: Tidligere Konsernsjef i Coop Norge, Styremedlem VY

Styremedlem: Jill R. A. Olsen

Fødselsdato: 15.11.1977

E-post: [email protected]

Hjemsted: Tromsø

Utdanning: Bachelor Førskolelærer, masteremner Spesialpedagogikk

Stilling: Daglig leder v/Romssa sámi viessu – Samisk hus Tromsø AS

Styremedlem:

Fødselsdato: 11. mai 1950

E-post: [email protected]

Hjemsted: Tromsø

Utdanning: cand. real i informatikk

Stilling: Pensjonist

Styremedlem: Ivar Dale

Fødselsdato: 15.09.1976

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo

Utdanning: Storfag russisk, mellomfag engelsk, grunnfag statsvitenskap (UiO), russisk (SpbU)

Stilling:: Senior fagrådgiver, Den norske helsingforskomité (siden 2006)

Styremedlem: Stine Kullerud Melby

Fødselsdato: 25.02.2004

E-post: [email protected]

Hjemsted: Elverum

Utdanning: VGS International Baccalaurate (IB

Stilling: Student

1.vara: Juni Emilie Baardvik

Fødselsdato: 04.03.1999

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo (men bor i Trondheim)

Utdanning: Tar en mester i Statsvitenskap

Stilling: Student

2.vara: Melodi Fekri

Fødselsdato: 11.07.1994

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo

Utdanning: Master i rettsvitenskap, UiO. Enkeltemner i engelsk juss, Brunel University London

Stilling: Advokat

3. vara: Maria Nelly Holmedahl Flatland

Fødselsdato: 19.07.1991

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo

Utdanning: Bachelorgrad i kommunikasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI

Stilling: Direktør for bærekraft i Atea

4. vara: Oda Nigist Wigstøl

Fødselsdato: 30.07.1996

E-post: [email protected]

Hjemsted: Tromsø

Utdanning: Master in Philosophy in Visual Anthropology (Pågående), Bachelor i Økonomi og Administrasjon (Pågående), Bachelor i Sosiologi, Årsstudium i Statsvitenskap, Årsstudium i Likestilling og kjønn, Årsstudium i Popular Music.

Ansattes representant: Maren Susanna Rullestad

Fødselsdato: 29.03.1994

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo

Utdanning: Bachelor i samfunnsgeografi

Stilling: Fundraising specialist

Ansattes representant, vara: Laila Derraz

Fødselsdato:

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo

Utdanning: Lærlingekompaniet

Stilling: Medlemsansvarlig