En mann og en dame sitter rundt et bord og smiler
Styret i Amnesty består av medlemmer fra forskjellige deler av landet, alle med forskjellige bakgrunner og interesseområder.

Styret velges av landsmøtet, og leder organisasjonen mellom landsmøtene. Alle medlemmer i Amnesty har mulighet til å stille til valg i styret.

Styret møtes seks ganger i året. Hva styret diskuterer og bestemmer kan du lese i dagsorden før styremøtene og protokollene som legges ut i etterkant.

Les dagsorden og protokoller

Ta kontakt med styremedlemmene

Styret representerer deg som medlem og de hører gjerne fra deg om du ønsker å fremme et synspunkt, har et spørsmål eller lignende. For hvert styremedlem finner du informasjon om hvilket utvalg de er med i- og hva deres spesialfelt er, slik at du lettere skal vite hvem du kan kontakte om hva.

Miniatyrbilde

Styreleder: Thea Schjødt

Fødselsdato: 29.10.1984
E-post: [email protected]
Hjemsted: Oslo
Utdanning: Master i statsvitenskap/internasjonal politikk
Stilling: Revisjonsrådgiver i Kommunerevisjonen, Oslo kommune

Nestleder: Tor Kåpvik

Fødselsdato: 14.02.1977

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo

Utdanning: Siviløkonom

Stilling: Økonomi- og digitaliseringssjef i Den Norske Turistforening

Miniatyrbilde

Styremedlem: Viktor Johannes Matre

Fødselsdato: 31.05.1991

E-post: [email protected]

Hjemsted: Bergen

Utdanning: Master i rettsvitenskap, Master of Laws (LLM) og befalsutdanning fra Sjøforsvaret.

Stilling: Dommerfullmektig

Styremedlem: Kjell Johnsen

Fødselsdato: 29.08.1958

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo

Utdanning: Siviløkonom, Can.liz.pol Universität Freiburg, Sveits

Stilling: Partner Crossroads Norge AS

Styremedlem: Anette Bonnevie Wollebæk

Fødselsdato: 19.10.71

E-post: [email protected]

Hjemsted: Ålesund

Utdanning: Cand.mag. fra Universitetet i Oslo + Master i ledelse fra NTNU

Stilling: Vice President, kommunikasjon og samfunnskontakt i Kongsberg Maritime

Styremedlem: Maryam Iqbal Tahir

Fødselsdato: 17.10.85

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo

Utdanning: Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, bachelor i journalistikk fra OsloMet og master i retorikk og språklig kommunikasjon fra Universitetet i Oslo

Stilling: Kommunikasjonsleder i Norsk olje og gass

Styremedlem: Ivar Dale

Fødselsdato: 15.09.1976

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo

Utdanning: Storfag russisk, mellomfag engelsk, grunnfag statsvitenskap (UiO), russisk (SpbU)

Stilling:: Senior fagrådgiver, Den norske helsingforskomité (siden 2006)

Styremedlem: Stine Kullerud Melby

Fødselsdato: 25.02.2004

E-post: [email protected]

Hjemsted: Elverum

Utdanning: VGS International Baccalaurate (IB

Stilling: Student

Ansattes representant: Maren Susanna Rullestad

Fødselsdato: 29.03.1994

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo

Utdanning: Bachelor i samfunnsgeografi

Stilling: Fundraising specialist

1. vara: Arne-Wilhelm Theodorsen

Fødselsdato: 11. mai 1950

E-post: [email protected]

Hjemsted: Tromsø

Utdanning: cand. real i informatikk

Stilling: Pensjonist

2.vara: Juni Emilie Baardvik

Fødselsdato: 04.03.1999

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo (men bor i Trondheim)

Utdanning: Bachelor i Sammenlignende politikk

Stilling: Student

3. vara: Maria Nelly Holmedahl Flatland

Fødselsdato: 19.07.1991

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo

Utdanning: Bachelorgrad i kommunikasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI

Stilling: Rådgiver for bærekraft i Nordens største IT-selskap Atea

4. vara: Henriette Nielsen

Fødselsdato: 12.12. 89

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo

Utdanning: Kjemiingeniør, Samfunnsplanlegging og kommunikasjon med breddeenhet i likestillingsfag, påbegynt master i menneskerettigheter og flerkulturalitet ved universitetet i Sørøst-Norge

Stilling: Politisk rådgiver i Uloba