Hvordan fremme et forslag til landsmøtet?

Alle medlemmer kan fremme forslag til landsmøtet. Det betyr at du på egenhånd, eller som en del av en gruppe, kan foreslå endringer i organisasjonen eller områder vi skal jobbe med.
Publisert: 29. nov 2019, kl. 11:43 | Sist oppdatert: 21. Feb 2024, kl. 09:56
English

Hva er en vedtekt:

En vedtekt er Amnesty i Norges bestemmelser og "lover" - det betyr at organisasjonen skal styres etter disse. Amnesty i Norges vedtekter forteller hvordan organisasjonen skal organiseres og styres, samt hvilke prinsipper som skal være førende. Vedtektene inneholder også regler for valg av styre, oppgaver for Landsmøtet og regler for medlemskap i Amnesty i Norge.

Hva er et forslag til vedtektsendring:

Et forslag til vedtektsendring er forslag til endringer i Amnesty i Norges vedtekter.

I Amnesty i Norges vedtekter står det følgende om vedtektsendring:

"§ 13 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på landsmøte i hht ordinære saksbehandlingsregler, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endring trer i kraft umiddelbart."

og at frist for innsendelse av forslag til vedtektsendring "må være styret i hende 3 måneder før Landsmøtet", jf. § 6 Landsmøtet.

Det betyr at du må sende inn ditt forslag 3 måneder før årets dato for Landsmøtet.

Har du en ide til en endring i vedtektene, men er usikker på hvordan du skal formulere forslaget ditt, eller kanskje du er usikker på følgene av ditt forslag, eller kanskje har du lyst å sparre med noen som kan vedtektene godt.
Dette kan vi hjelpe deg med - send inn ditt påbegynte forslag eller det du lurer på til: [email protected]

Hva er et vedtak:

Et vedtak er en beslutning som fattes av et organ, i dette tilfellet Amnesty i Norges Landsmøte. Landsmøtet er Amnesty i Norges høyeste beslutningsorgan.

Hva er et vedtaksforslag:

Et vedtaksforslag er et forslag til en beslutning som skal stemmes over på Landsmøtet.

Mener du for eksempel at Amnesty i Norge burde jobbe mer med akkurat din hjertesak - da kan du sende inn ditt forslag til årets Landsmøte.

Tips: Husk at det kan være lurt at forslaget ditt passer inn i Amnesty i Norges strategi 2022-2030 (vedtatt av Landsmøtet i 2021).

I vedtektene står det at "ordinære vedtaksforslag må være styret i hende senest 6 uker* før landsmøtet." Det betyr at du må huske å sende inn ditt forslag 6 uker før årets dato for Landsmøtet - men send det gjerne inn før også, så vil vi sende forslaget ditt videre til redaksjonsutvalget som kan hjelpe deg å sørge for at forslaget blir så bra som mulig.

*hastesaker kan sendes inntil 3 dager før Landsmøtet.

Hvordan går du frem for å fremme et forslag til endring?

Under filmen finner du en mal som hjelper deg å fylle inn den informasjonen du trenger for å fremme ditt forslag. Når du har fylt den ut kan du sende inn ditt forslag til [email protected].

På landsmøte i 2023 fremmet Alex og ungdomsgruppen på Kongsgård VGS et forslag til landsmøte! I filmen under kan du se hvordan det gikk og hvordan det var å fremme forslag for landsmøte.

Lyd av
Pause
00:00

Mal for vedtaksforslag og vedtektsendringer

Nasjonal strategi

Landsmøtet i 2021 vedtok vår nasjonale strategi som legger føringer for hvilke målsettinger vi skal nå innen 2030. Strategien finner du i dokumentet under.

Viktige frister for endringsforslag til Landsmøtet 2024:


Vedtektsendring:19. januar 2024

Vedtaksforslag: 8.mars 2024

Hastesaker inntil 3 dager før landsmøtet:16. april 2024


Du kan lese mer om dette i Forretningsorden for landsmøtet.

Hvis du har mulighet så anbefaler vi deg å sende inn forslaget i god tid før fristen, spesielt hvis du ønsker hjelp med å utforme et offisielt forslag fra sekretariatet eller ønsker å ta opp forslaget med styret.

Forslag sendes til [email protected]. Dersom du lurer på noe i forbindelse med å fremme forslag til landsmøtet, send gjerne en epost.

Hva har blitt fremmet av medlemmer tidligere?

Hvis du lurer på hva som har blitt fremmet tidligere, finner du dette i saksdokumentene fra de tidligere landsmøtene. Klikk deg inn på sidene under for mer informasjon.

Her forklarer styremedlem, Viktor Johannes Matre, hvordan man fremmer et vedtaksforslag til landsmøtet: