Hvordan fremme et forslag til landsmøtet?

Alle medlemmer kan fremme forslag til landsmøtet. Det betyr at du alene eller som en gruppe kan foreslå enten endringer i organisasjonen eller områder vi skal jobbe med.
Publisert: 29. nov 2019, kl. 11:43 | Sist oppdatert: 3. Feb 2022, kl. 08:31

Hvordan går du frem?

Vi ber alle som ønsker å fremme et forslag til landsmøte om å bruke malen i dokumentet under.

Tips!

Hvis du har lyst til å fremme et forslag til landsmøtet kan det være lurt å delta på regionmøtet i februar for å diskutere forslaget med andre medlemmer og styret.

Send ferdig utfylt mal til [email protected].

Du vil bli kontaktet av Redaksjonskomiteen så snart de har gått gjennom vedtaksforslaget.

Har du spørsmål i forkant av utarbeidelsen av ditt vedtaksforslag kan du kontakte Redaksjonskomiteens medlemmer:

Redaksjonskomiteen kan bistå deg med utarbeidelse av forslag til vedtak.

Nasjonal strategi

Landsmøtet i 2021 vedtok vår nasjonale strategi som legger føringer for hvilke målsettinger vi skal nå innen 2030. Strategien finner du i dokumentet under.

Viktige frister for vedtaksforslag

Hvis du foreslår noe som krever endring i vedtektene, må forslaget være styret i hende senest 3 måneder før landsmøtet (21. januar 2022). For vanlige vedtaksforslag, som ikke krever endringer i vedtektene er fristen 6 uker før landsmøtet (7. mars 2022).


Du kan lese mer om dette i forretningsorden for landsmøtet.

Hvis du har mulighet så anbefaler vi deg å sende inn forslaget i god tid før fristen, spesielt hvis du ønsker hjelp med å utforme et offisielt forslag fra sekretariatet eller ønsker å ta opp forslaget med styret.

Forslag sendes til [email protected] Dersom du lurer på noe i forbindelse med å fremme forslag til landsmøtet, send gjerne en epost.

Hva har blitt fremmet av medlemmer tidligere?

Hvis du lurer på hva som har blitt fremmet tidligere, finner du dette i saksdokumentene fra de tidligere landsmøtene. Klikk deg inn på sidene under for mer informasjon.

Her forteller varamedlem i Amnestys styre, Viktor Johannes Matre, hvordan man fremmer et vedtaksforslag til landsmøtet: