Bilde

Stå opp mot sportsvasking

STØTT ARBEIDET

Velg skjema
Indicates required field

Som fast giver bidrar du til å beskytte menneskerettighetene verden over.

Velg beløp

Slik behandler vi dine personopplysninger.

Sportsarrangementer skal ikke dekke over overgrep og utnyttelse. Stå opp mot sportsvasking og støtt Amnestys globale arbeid for menneskerettighetene.

Sportsvasking skjer når stater arrangerer eller sponser store idrettsarrangementer, klubber eller organisasjoner for å avlede oppmerksomheten vekk fra menneskerettighetsbrudd som staten kritiseres for.

Du kan sette søkelyset på det som skjuler seg bak sportsvaskingen.

Din støtte vil blant annet bidra til å:

 • Etterforske og avsløre brudd på menneskerettighetene
  Våre etterforskere rapporterer om hvordan myndigheter bryter med menneskerettighetene. Med denne informasjonen kan vi legge frem behovet for reformer og kreve endring.

  Vi møter menneskene som er berørt og dokumenterer hva som har skjedd.

 • Informere verden og stoppe maktmisbruk
  Ved å etterforske behandlingen av migrantarbeidere og lokalbefolkningen under sportsarrangement, kan vi dokumentere hva som faktisk foregår bak fasaden.

  Så snart vi har dokumentasjon og bevis på at personer utsettes for overgrep eller diskriminering, sørger vi for at sannheten kommer frem. Dette gjør vi gjennom å lansere globale kampanjer, med hjelp fra støttespillere som deg.

  Våre etterforskningsteam utarbeider rapporter, analyser og pressemeldinger, som brukes for å opplyse befolkninger, medier og maktutøverne.

 • Beskytte rettighetene til mennesker som er utsatt
  Når en persons liv står i fare, starter vi hasteaksjoner og underskriftskampanjer som mennesker fra hele verden stiller seg bak. Denne mobiliseringen legger et enormt press på maktutøvere. På den måten står vi opp for mennesker som blir utsatt for diskriminering.
Slik bidrar din støtte

Dette går pengene til:

Amnesty bruker pengene der de trengs mest og i henhold til gjeldende prioriteringer og behov.

 • 89,5 % går til formålet
 • 5,5 % går til innsamling
 • 5,0 % går til administrasjon

Tallene gjelder Amnestys årsregnskap for 2022. Årsregnskapet for 2023 vil bli ferdig revidert våren 2024. Det vil da publiseres på våre nettsider, samt på nettsidene til Innsamlingskontrollen, som Amnesty er medlem av.

Spørsmål om å opprette eller avslutte avtale? Send e-post til [email protected].

Felthistorie

Amnestys etterforskning i Qatar

I 2015 reiste Amnesty-etterforsker Mustafa Qadri til Qatar for å undersøke arbeidsforholdene til innvandrere. Her møtte han Ramesh, en nepalsk arbeidstaker, som var blitt fratatt passet sitt og var tvunget til å arbeide under elendige forhold.

Her møter vår etterforsker migrantarbeideren Ramesh.

Er du interessert i å fordype deg i situasjonen i Qatar kan du finne en oversikt over Amnesty Internationals rapporter her.