Bilde

Sammen mot diskriminering

STØTT ARBEIDET

Velg skjema
Indicates required field

JA, jeg vil støtte Amnestys arbeid mot politivold og diskriminering.

Velg beløp

Slik behandler vi dine personopplysninger

Sammen står vi opp for en verden fri for diskriminering.

Amnesty arbeider for å beskytte rettighetene til mennesker som er utsatt for diskriminering over hele verden. Dette arbeidet mottar ikke støtte fra staten, som gjør at vi alltid kan si sannheten om en hendelse eller maktmisbruk. Vår uavhengighet er derfor helt avhengig av støtten fra mennesker som deg.

Din støtte vil blant annet bidra til å:

 • Etterforske og avsløre brudd på menneskerettighetene
  Våre etterforskere rapporterer om hvordan politivold bryter med menneskerettighetene. Med denne informasjonen kan vi legge frem behovet for reformer og kreve endring.

  Vi møter menneskene som er berørt, og dokumenterer hva som har skjedd.

 • Informere verden og stoppe maktmisbruk
  Amnesty har en lang historie med overvåking og etterforskning av politiets oppførsel over hele verden.

  Så snart vi har dokumentasjon og bevis på at personer utsettes for overgrep eller diskriminering, sørger vi for at sannheten kommer frem.

  Våre etterforskningsteam utarbeider rapporter, analyser og pressemeldinger, som brukes for å opplyse befolkninger, medier og maktutøverne.

 • Stanse diskriminerende lover
  Vi mobiliserer støttespillere og legger press på myndighetene for å vedta lover som beskytter mot diskriminering og bidrar til å redde liv.

  Vi påvirker myndigheter verden over, og krever at maktutøverne beskytter alle - uansett hvem de er - fra vold og trakassering. Myndigheter skal aldri utnytte folks uvitenhet, fordommer og diskriminerende holdninger til politiske formål.

 • Beskytte rettighetene til mennesker som er utsatt
  Når en persons liv står i fare, starter vi hasteaksjoner og underskriftskampanjer som mennesker fra hele verden stiller seg bak. Denne mobiliseringen legger et enormt press på maktutøvere. På den måten står vi opp for mennesker som blir utsatt for diskriminering.

Dette går pengene til:

Amnesty øremerker ikke midler, men bruker dem der de trengs mest og i henhold til gjeldende prioriteringer og behov. Hvis en donasjon blir gitt i Norge, vil det både styrke vårt arbeid i Norge, samtidig som det vil bli distribuert til vårt globale arbeid via vårt internasjonale sekretariat.

 • 91% går til formålet
 • 5% går til innsamling
 • 4% går til administrasjon

Tallene gjelder Amnestys årsregnskap for 2019. Årsregnskapet for 2020 vil bli ferdig revidert våren 2021. Det vil da publiseres på våre nettsider, samt på nettsidene til Innsamlingskontrollen, som Amnesty er medlem av.