Bilde
Du har rett til å være trygg i møte med politiet - uansett hvem du er, hvilken hudfarge du har eller hvor du bor.

Problemet

Cirka 1000 mennesker blir drept av politiet hvert år i USA, men ingen vet det nøyaktige antallet. Dette er fordi regjeringen ikke samler inn disse dataene.

Ifølge The Washington Post ble 1004 mennesker skutt og drept av politiet i 2019 alene.

Overdreven politivold

Overdreven politivold er et stort problem i mange amerikanske delstater. Det skjer av flere grunner:

 • Polititjenestepersoner er ofte dårlig utdannet og har aldri lært å håndtere stressituasjoner på en annen måte enn med vold.
 • Terskelen for å bruke skytevåpen eller annen potensielt dødelig makt er lav, og politibetjenter som bruker ulovlig vold blir sjeldent straffet.
 • I tillegg bryter alle amerikanske delstater menneskerettighetene ved å tillate at politiet bruker livstruende vold i situasjoner der det ikke er strengt nødvendig for å beskytte liv eller helse.

Lite vern mot rasisme

Fordommer mot mennesker med afrikansk-amerikansk bakgrunn bidrar til at denne gruppen er sterkt overrepresentert blant ofrene for politivold i USA.

Ifølge en kartlegging av avisen Washington Post har rundt 12% av de som ble drept av politiet vært ubevæpnet. 36% av disse hadde afrikansk-amerikansk bakgrunn.

Etnisk diskriminering og fordommer basert på etnisk bakgrunn er et omfattende og vedvarende problem i det amerikanske samfunnet. Manglende utdanning og ansvarliggjøring av politibetjenter gjør at rasistiske holdninger hos enkelte påvirker måten de gjør jobben sin - uten at noen griper inn.

Manglende utdanning og ansvarliggjøring av politibetjenter gjør at rasistiske holdninger hos enkelte påvirker måten de gjør jobben sin - uten at noen griper inn.

Det er svært lite sannsynlig at en politibetjent blir straffet for å diskriminere personer med afrikansk-amerikansk bakgrunn, selv der dette medfører alvorlige fysiske overgrep eller til og med drap. Dette gjelder spesielt situasjoner der ofrene for politiovergrep er fattige og ikke har ressurser til å saksøke politiet.

Slik jobber vi for å stoppe politivold:

Amnesty har en lang historie med overvåking og etterforskning av politiets oppførsel over hele verden, inkludert i USA. Vi tar til orde for endring og arbeider for å hindre politivold.

Samarbeider med andre koalisjoner

Vi støtter koalisjoner som arbeider med å følge opp spesifikke tilfeller hvor politiet har brukt våpen. I noen tilfeller bidrar vi med etterforskningsteam, observatører og aktivisme.

Mobiliserer for å oppnå endring

Vi mobiliserer støttespillere og legger press på myndighetene for å vedta lover som beskytter mot diskriminering og bidrar til å redde liv.

Våre krav til myndighetene er at:

 • Kongressen vedtar en lov som ble lagt frem i fjor («PEACE-Act 2019») for å begrense politiets bruk av livstruende makt
 • Alle 50 stater foretar lovendringer for å begrense politiets bruk av dødelig makt.
 • Justisdepartementet skal samle og publisere data om personer drept av politiet.
 • Alle tilfeller av politiets bruk av dødelig makt må utredes uavhengig og upartisk.
Kommentar
Bilde
Byline av Kristina Roth
I dette øyeblikket, når lokalsamfunn roper av smerte i gatene for unødvendige tap av George Floyd, Breonna Taylor og andre, må folkevalgte gjøre mer for å forhindre at slike dødsfall skjer igjen. De må sørge for større ansvarlighet i lovene våre som dikterer hvordan en politibetjent kan bruke makt eller livstruende vold.

Kristina Roth, Senior Program Officer for Criminal Justice Programs, Amnesty International USA

Kristina Roth arbeider fra Amnestys kontor i Washington D.C med å stoppe ulovlige drap begått av politiet. Hun er ekspert på disse spørsmålene og jobber jevnlig med grasrotaktivister, lokalsamfunn, folkevalgte og andre interessenter for å få slutt på disse menneskerettighetsbruddene.

Les mer om hvordan våre kolleger i USA jobber mot politivold her.

Etterforsker og dokumenterer

Vi etterforsker og rapporterer hvordan politivold bryter med menneskerettighetene. Vi dokumenterer også behovet for reformer.

Ny rapport i 2020: Overdreven og unødvendig politimakt

Denne sommeren har gatene i USA vært preget av demonstrasjoner mot politivold og rasisme. Mange har blitt møtt med overdreven politimakt.

Amnestys rapport tar for seg 125 separate hendelser mot demonstranter, i 40 stater, mellom 26 mai og 5 juni 2020.

Denne perioden har hundretusener av mennesker protestert mot rasisme og politivold i etterkant av drapet på George Floyd.

Rapporten dokumenterer blant annet:

 • At politiet systematisk tyr til for mye makt, og makt som første istedenfor siste utveg. Det gjelder bruk av tåregass, gummikuler og fysisk makt.

 • At politiet også angriper og banker opp grupper som journalister, observatører fra rettsvesenet og medisinsk personell.

 • Skadene er brutale. Noen har mistet synet midlertidig, andre har så vidt overlevd alvorlig bruk av vold, flere har fått hjernerystelser og hodeskader.

 • Bruken av tåregass er ekstra ille når flere av demonstrantene bruker munnbind for å beskytte seg mot korona. Det er utallige eksempler på at folk må ta av seg munnbindene fordi tåregassen føre til at en må skylle øyne, neser og munn.

Les hele rapporten her:

George Floyd

"Vær så snill. Jeg får ikke puste. Jeg kommer til å dø".

 

Det var George Floyd (46) sine siste ord til politimannen som presset kneet sitt mot halsen hans i syv minutter mens Floyd lå bakbundet med håndjern.

Han er én av mange afrikansk-amerikanere som mistet livet sitt etter å ha blitt utsatt for overdreven politivold.

Signer Amnestys aksjon og krev rettferdighet for George Floyd og hans familie.

Hva gjør Amnesty i George Floyds sak:

Amnesty kommer til å følge etterforskningen og rettssaken av de politimennene som var innblandet i drapet på George Floyd. Samtidig vil vi fortsette å jobbe målrettet mot amerikanske myndigheter for å endre måten politiet i landet jobber på.

Vi fortsetter arbeidet for at respekt for menneskerettighetene og ikke-diskriminering spiller en helt sentral rolle i utdanning og videre oppfølging av politiet i USA.

Vi samarbeider også tett med andre menneskerettighetsorganisasjoner i USA for å påvirke politikken og holdninger i den amerikanske offentligheten.

Aktuelt:

Akkurat nå skjer det mye i USA. Mennesker i alle aldre tar til gatene for å demonstrere mot politivold og rasisme. Vi følger nøye med på hvordan sikkerhetsstyrkene behandler menneskene som protesterer.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Mange delstater i USA bruker altfor lite ressurser på utdanning av politibetjenter. I gjennomsnitt varer utdanningen av en politibetjent i USA i seks måneder, mens det i enkelte delstater kan være så lite som fire uker. Politihøyskolen i Norge varer i tre år.

Det er også veldig variert hvilke utdanningskrav som stilles til de som vil bli med i politiet.

Å bli utdannet til politi i USA innebærer ofte at man blir lært opp til å møte en omverden som er fiendtlig og der man må være tøffere enn alle andre for å overleve. Kombinert med at delstatslover gjerne setter en svært lav terskel for når det er lov for politiet å bruke vold, kan dette fort skape en livsfarlig voldsspiral.

Flere grunnleggende menneskerettigheter rammes når amerikansk politi bruker overdreven makt: rettighetene til liv, sikkerhet, frihet for diskriminering og likhet for loven.

USA har en folkerettslig plikt til å beskytte disse rettighetene. Internasjonal lov gjør det bare mulig for politifolk å bruke livstruende makt som en siste utvei for å beskytte seg selv eller andre mot en overhengende trussel om død eller alvorlig skade.

Black Lives Matter er en bevegelse i USA som kjemper mot etnisk diskriminering som ødelegger fremtid og liv for mennesker med afrikansk bakgrunn. Bevegelsen oppstod etter at en nabolagsvakt ble frikjent for drapet på den afrikansk-amerikanske ungdommen Trayvon Martin i 2013 og har siden blitt til et globalt nettverk.