Publisert: 16. Jan 2023, kl. 10:17 | Sist oppdatert: 24. Mai 2023, kl. 11:57

English

På denne siden finner du alt av informasjon du trenger for å delta på landsmøtet 2023.

Trykk på spørsmålene under for å lese mer.

Praktisk info:

Neste landsmøte vil avholdes 28. til 30. april 2023 på Scandic Ishavshotel i Tromsø.

Landsmøtet åpner offisielt lørdag 29. april kl. 09:00, men det vil tilbys program i forbindelse med Landsmøtet allerede fra fredag ettermiddag. Landsmøtets program er fortsatt under arbeid, og tidspunkt for avslutning kan endres - men det formelle programmet vil avsluttes senest kl. 14:00, søndag 30.april. Endelige tidspunkter vil oppdateres løpende.

Landsmøtet er åpent for alle medlemmer i Amnesty i Norge. For å ha stemmerett må du ha vært medlem minst seks måneder sammenhengende før landsmøtet avholdes (senest 29. oktober 2022).


Er du under 18 år må du ha samtykke fra foresatte. Du finner samtykkeskjema nederst på siden her.

Som medlem av Amnesty International i Norge (AI Norge) kan du enkelt logge deg inn på Min Side her. Velg innlogging (SMS-kode eller Vipps), og skriv inn ditt mobilnummer. På første siden, scroll ned til arrangementer. Her vil du finne arrangementet for landsmøte 2023. Påmeldingsfrist til landsmøtet er fredag 31. mars 2023.

Har du problemer med innloggingen? Ta kontakt med Amnesty på [email protected] eller tlf. 22 40 22 00, tast "2" for medlemsservice.

Landsmøtet har en deltakeravgift på 300 kroner for ordinære medlemmer og 150 kroner for medlemmer under 25 år. Dette inkluderer lunsj og møtebevertning.

Du kan betale med kort når du melder deg på. Hvis du ikke betaler her, vil du bli tilsendt betalingsgiro via e-post ved påmelding. Du er ikke sikret plass før betaling er gjennomført. Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på at ved betaling av deltakeravgift er påmelding bindende.

Transportutgifter må legges ut for, og refunderes av Amnesty etter deltakelse på landsmøtet. Dette forutsetter at du er medlem, har sjekket inn på landsmøtet og leverer kvitteringer (for frister og andre krav, se punkte for refusjon av reisekostnader). Det tilfaller en egenandel på 350 kr for ordinære medlemmer og 200 kr for medlemmer under 25 år. Se her for mer informasjon for deg som også skal på ungdomssamlingen.

Medlemmer må selv booke og betale for overnatting under landsmøte. Medlemmer under 25 år får tilbud om gratis overnatting.

I år tilbyr Amnesty å dekke deler av overnattingen til alle medlemmer dersom man deler dobbeltrom med en annen deltaker.

Hvis du av økonomiske årsaker har problemer med å dekke kostnadene selv, kan du se på den økonomiske støtteordningen. Les mer om hvordan du booker overnatting i punktet under.

Landsmøtet 2023 vil foregå på Scandic Ishavshotel i Tromsø (Fredrik Langes gate 2). Du vil du motta en epost med lenke til booking for bestilling av overnatting på hotellet når du har gjennomført din påmelding til Landsmøtet.

Bruk den tilsendte lenken til å bestille din overnatting, eller ta kontakt med Scandic Ishavshotel på tlf: +47 77666400 eller epost: [email protected].

Medlemmer må selv booke og betale for overnatting under landsmøtet dersom de ikke dekkes av en av våre støtteordninger beskrevet under.

Dersom du deler dobbeltrom med en annen deltaker, kan du få dekket deler av overnattingen av Amnesty. Kostnaden per person vil da være 1050 kr fre - søn per person. Om du reiser alene kan du booke plass på et dobbeltrom, eller hvis dere er to som reiser sammen kan dere book et dobbeltrom sammen. Linken for dette sendes ut på epost etter at du har meldt deg på. Merk: bestilling må skje senest 31.03.2023

Ønsker du å booke enkeltrom koster dette 1350 kr per natt. Bestilling må skje innen 31. mars for å være garantert prisen. Merk: Kode for bruk til bestilling mottas på epost etter du har sendt inn din påmelding.

Støtteordninger:

Amnesty tilbyr også i år en støtteordning med gratis overnatting på landsmøtet, for for deg som av økonomiske årsaker ikke har mulighet til å dekke kostnadene selv.Du kan lese mer om dette og søke her.  

Medlemmer under 25 år har anledning til å overnatte gratis på flermannsrom under landsmøtehelgen. Marker i din påmelding dersom du vil benytte deg av dette tilbudet. Hvis du ønsker enkelt- eller dobbeltrom må du selv bestille og betale for dette direkte hos Scandic Ishavshotel, som beskrevet over.

Det er viktig at du selv huker av for om du trenger overnatting den ene eller begge nettene i påmeldingsskjemaet for landsmøtet.

Alle må selv sørge for å bestille reise, men kan søke Amnesty om refusjon for eventuelle transportutgifter. Ved søknad om reiserefusjon, tilfaller en egenandel på 350 kr for ordinære medlemmer og 200 kr for ungdom under 25 år. Les mer om hvordan du kan søke refusjon i punktet under.

Søknad om refusjon skal skrives på fastsatt skjema: «Søknad om reiserefusjon» som ligger tilgjengelig på nederst på denne siden, og må være mottatt av sekretariatet innen mandag 22. mai 2023.

Reisekostnadene i forbindelse med landsmøtet utgjør en betydelig utgiftspost, og vi ber derfor alle deltakere om å velge en rimelig reisemåte. Jo tidligere man bestiller, jo bedre er mulighetene for å få tak i billige billetter. Av klimahensyn, oppfordrer vi også medlemmer til å velge andre transportmidler enn fly, om mulig.

Vi dekker opp til følgende maksgrenser:

Svalbard: 6750 kr

Nord-Norge: 6750 kr

Midt og Vest-Norge: 6750 kr

Sør- og Øst-Norge: 5250 kr

Ved søknad om reiserefusjon, tilfaller en egenandel på 350kr for ordinære medlemmer og 200kr for medlemmer under 25 år. Billetter og andre bilag (kvitteringer) skal vedlegges søknaden. Søknader med manglende informasjon og/eller dokumentasjon vil bli returnert med informasjon om hva som mangler. Kan ikke dokumentasjon fremskaffes, vil søknaden bli avvist. Søknader som mottas etter 29. mai 2023 vil ikke bli behandlet og dermed ikke refundert.

Når det søkes om reiserefusjon, må reiseregning være signert før den skannes/avbildes med gyldig bilagsdokumentasjon (bankterminalutgifter er kun gyldig sammen med spesifiserte kvitteringer) og sendt til regnskap@amnesty.no som én pdf-fil, eller pr post til:

Amnesty International i Norge
v/Regnskap
PB 702 Sentrum
0106 Oslo

Adresse: Fredrik Langesgate 2, 9008 Tromsø.

Fra Trosmø lufthavn går buss 42 hvert 15. minutt og tar omtrent 15 minutter.

For å komme til bussholdeplassen, ta trapp eller heis ned til parkeringsgarasjen fra inngangshallen. Gå av på "Killengreens gate" og gå til hotellet på under 5 minutter.

Alternativt kan du ta flybussen fra Tromsø lufthavn til sentrum, som har holdeplass rett utenfor inngangsdørene til Tromsø lufthavn.

Du kan lese mer om hvordan du kan komme til landsmøtet på hotellets hjemmesider.

Under årets landsmøte vil det i utgangspunktet ikke være tolking. Dersom det er behov kan det likevel være mulig å tilrettelegge for dette. Meld ifra i påmeldingsskjemaet dersom du har behov for tolkning, så gjør vi vårt beste for å ordne tolking.

Landsmøtet 2023 vil foregå i fysisk form på Scandic Ishavshotel i Tromsø, og det legges ikke opp til en digital løsning.

Hvis det er noe du lurer på, kan du henvende deg til sekretariatet i Oslo på tlf 22 40 22 00, eventuelt sende en epost til [email protected].

Organisatorisk info:

Alle dokumentene til landsmøtet ligger ute på AI Norges hjemmesider senest en måned før landsmøtet. Her vil vi publisere program, saksliste, bakgrunnsdokumenter samt styrets beretning og valgkomiteens innstilling til nytt styre.

Å forberede seg godt til landsmøtet ved å lese papirene i forkant er en veldig stor fordel og vil gjøre det lettere for deg å delta på en konstruktiv måte.

Styringsdokumentene (vedtekter, osv.) til Amnesty finner du her.

Amnesty International i Norge er bevisst på unødvendig utskrift av dokumenter. Vi kommer derfor ikke til å skrive ut alle saksdokumentene for deltakerne. Ta derfor gjerne med deg en PC, et nettbrett eller lignende som du kan lese dokumenter på. Hvis du ønsker utskrifter, ber vi deg om å gjøre dette selv i forkant av møtet.

Landsmøtet er åpent for alle medlemmer i Amnesty i Norge, og alle som har vært medlem i organisasjonen i minst seks måneder har stemmerett. Det betyr at for å kunne stemme over forslagene som skal vedtas og hvem som skal sitte i styret, må du ha meldt deg inn senest fredag 29. oktober 2022.

Bli medlem her.

Forslag som krever endringer i Amnestys vedtekter må være styret i hende senest 3 måneder før landsmøtet (29. januar 2023). For ordinære vedtaksforslag er fristen 6 uker før landsmøtet finner sted (18. mars 2023). Forslag sendes til [email protected].

Her forteller medlem i Amnestys styre, Viktor Johannes Matre, hvordan man fremmer et vedtaksforslag til landsmøtet.
PS. Fristene i videoen var for landsmøtet 2018 og er derfor ikke lenger gjeldende.

Les mer om hvordan du fremmer forslag til landsmøtet her: Hvordan fremme et forslag til landsmøtet? | Amnesty International Norge

For å gjøre det lettere for alle å delta, vil vi arrangere opplæring og en gjennomgang av sakspapirer og prosedyrer før landsmøtet åpnes. Er du usikker på hvordan landsmøtet fungerer, anbefaler vi deg å delta på dette slik at du kan bli tryggere på hvordan du deltar.

Det vil i tillegg være en enkel gjennomgang av prosedyrene ved oppstart lørdag.

Vedtektene til Amnesty finner du her.

Det finner du i forretningsorden for landsmøtet som ligger her.

Reiserefusjonsskjema - sendes til [email protected] som én pdf-fil