Vis verden hva du står for. Støtt lhbt-personers rettigheter.

Om kampanjen:

Det er en menneskerett å kunne være den du er, og elske den du vil. Likevel blir mennesker diskriminert og forfulgt - bare for å være seg selv.

  • Homofili er kriminalisert i 64 land i verden.
  • I åtte land kan du bli dømt til døden for homofili.
  • I mange er land er det ulovlig å snakke positivt om lhbt, og å bære regnbuemerker og annet som uttrykker støtte til lhbt-personers rettigheter.

Ingen skal diskrimineres for hvem de er. Derfor jobber Amnesty for å verne om rettighetene til lhbt-personer over hele verden.

Vårt mål er et samfunn der alle har de samme rettighetene uavhengig av hvem de er eller hvem de elsker.

Bli med å vise verden hva du står for

Slik jobber vi for lhbt-personers rettigheter

Avslører diskriminering verden over

Vår etterforskning har ved flere anledninger avslørt hvordan mennesker blir utsatt for forfølgelse og diskriminering på bakgrunn av sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Påvirker og endrer lover som diskriminerer

Amnesty jobber internasjonalt med å endre og fjerne lover som diskriminerer lhbt-personer.

  • I Norge ble loven om endring av juridisk kjønn vedtatt i 2016. Den gir transpersoner muligheten til en juridisk anerkjennelse av sitt kjønn som er i samsvar med den enkeltes oppfatning av egen kjønnsidentitet.
  • Loven om endring av juridisk kjønn ble vedtatt etter at Amnesty, sammen med flere andre organisasjoner, krevde at norske myndigheter måtte etablere en rask, tilgjengelig og åpen prosedyre for å kunne endre juridisk kjønn.

Aksjonerer for enkeltmennesker

Sammen med våre støttespillere og aktivister starter vi globale underskriftskampanjer for enkeltpersoner som opplever urett. Dette kan være personer som har blitt fengslet eller risikerer dødsstraff for å være antatt homofil, eller personer som blir systematisk diskriminert av staten på bakgrunn av sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller sitt kjønnsuttrykk.