Det er en menneskerett å være den man er og elske hvem man vil. Ingen skal trenge å føle seg utrygg på grunn av det. Men mange skeive lever med utrygghet. Det kan vi gjøre noe med, sammen.

Om kampanjen:

Sleivete kommentarer, nedsettende bemerkninger, mikroaggresjoner. Netthets, trusler, hat, vold. Masseskyting. Dette oppleves av skeive i Norge i dag.

Tallene er hentet fra bufdir.no
  • Over dobbelt så mange skeive har opplevd diskriminering (43,1 %) det siste året, sammenlignet med øvrig befolkning (2020). Transpersoner opplever det langt oftere enn andre.
  • Ca 15 % av skeive har opplevd hatkriminalitet det siste året (i motsetning til 3 % av øvrig befolkning) (2020).
  • Over én tredjedel har blitt utsatt for nedsettende kommentarer i løpet av det siste året (2019).
  • 19 % er negative til at to menn kysser på offentlig sted (2022).

Alt dette gjør hverdagen utrygg. Mange små stikk blir til sammen smertefulle. Mange er på vakt. Hele tiden.

Angrepet 25. juni 2022

8. juni 2023 ble vi kjent med 25. juni-utvalgets syn på håndteringa av angrepet i fjor. Det er fryktelig å tenke på at det kunne vært avverget. At støttemarkeringa den påfølgende mandagen ble avlyst, mener utvalget var et klart brudd på forsamlingsfriheten og et brudd på forbudet mot diskriminering, for andre store arrangementer gikk som planlagt. Den nasjonale anbefalingen om å utsette alle pridearrangementer førte også til menneskerettighetsbrudd lokalt.

Mange var redde disse dagene. At man ble fratatt muligheten til å være sammen, trøste hverandre og kjenne på fellesskap gjorde vondt verre for mange. Og det føltes som et bevis på at skeives rettigheter ikke prioriteres like høyt.

Les hele rapporten her.

Til tross for at vi har kommet langt i Norge, så er det fremdeles en vei å gå. Vær en trygghet for de rundt deg.

Vis andre at du er en trygghet

Vi er mange som støtter Pride og kampen for skeives rettigheter. Nå må det bli slutt på den tause støtten. Vi må vise hvor vi står, og ikke la skeive stå i stormen alene.

Vi har alle et ansvar for at det skal være trygt å være den man er i 2023.

Vi skaper trygghet ved å vise synlig støtte: Å bære et regnbuearmbånd, å stå opp mot trakassering og diskriminering, å motsi netthets er viktige bidrag. De gir støtte og trygghet. De betyr mer enn du tror.

Vis verden hva du står for – det kan bety mer enn du tror

Slik jobber vi for lhbt-personers rettigheter

Trygge prides over hele landet!

Pride markeres i mange kommuner over hele Norge. Men mange føler seg ikke trygge nok til å bli med. Kommunene må bli gjort oppmerksomme på sitt ansvar for å sikre forsamlingsfriheten lokalt.

KREV TRYGGE PRIDES OVER HELE LANDET

Avslører diskriminering verden over

Vår etterforskning har ved flere anledninger avslørt hvordan mennesker blir utsatt for forfølgelse og diskriminering på bakgrunn av sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

I tillegg dokumenterer vi menneskerettighetsbrudd, som for eksempel gjennom observasjon av pridemarkeringer i Polen.

Påvirker og endrer lover som diskriminerer

Amnesty jobber internasjonalt med å endre og fjerne lover som diskriminerer lhbt+-personer.

  • I Norge ble loven om endring av juridisk kjønn vedtatt i 2016, etter at Amnesty, sammen med flere andre organisasjoner, krevde at norske myndigheter måtte etablere en rask, tilgjengelig og åpen prosedyre for å kunne endre juridisk kjønn. Loven gir transpersoner muligheten til en juridisk anerkjennelse av sitt kjønn som er i samsvar med den enkeltes oppfatning av egen kjønnsidentitet.

Aksjonerer for enkeltmennesker

Sammen med våre støttespillere og aktivister starter vi globale underskriftskampanjer for enkeltpersoner som opplever urett. Dette kan være personer som har blitt fengslet eller risikerer dødsstraff for å være antatt homofil, eller personer som blir systematisk diskriminert av staten på bakgrunn av sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller sitt kjønnsuttrykk.