I disse 68 landene er det kriminelt å være homofil

OM LHBT

Oversikten over stater som har kriminalisert homofili er basert på rapporten «State Sponsored Homophobia» fra ILGA 2020.

I tillegg er det selvstyrte juridiske enheter som ikke regnes som stater i FN, men der det likevel er et lovverk som kriminaliserer homofili. Disse landene og regionene er ikke inkludert i listen over de 68 landene som har kriminalisert homofili.

(Afrika)

 1. ALGERIE- Inntil 2 års fengsel
 2. BURUNDI - Inntil 2 års fengsel
 3. KAMERUN - Inntil 5 års fengsel
 4. KOMORENE - Inntil 5 års fengsel
 5. ERITREA - Inntil 7 års fengsel.
 6. ETIOPIA - Inntil 5 års fengsel
 7. GAMBIA - Inntil 14 års fengsel
 8. GHANA - Inntil 3 års fengsel
 9. GUINEA - Inntil 3 års fengsel
 10. KENYA - Inntil 14 års fengsel
 11. LIBERIA - Inntil 1 års fengsel
 12. LIBYA - Inntil 5 års fengsel
 13. MALAWI - Inntil 14 års fengsel
 14. MAURITANIA - Inntil 2 års fengsel for kvinner; mulighet for dødsstraff for menn
 15. MAURITIUS - Inntil 5 års fengsel
 16. MAROKKO - Inntil 3 års fengsel
 17. NAMIBIA - Kriminalisert, men straffen ikke spesifisert
 18. NIGERIA - Dødsstraff
 19. SENEGAL - Inntil 5 års fengsel
 20. SIERRA LEONE - Strafferamme ikke fastsatt i lov
 21. SOMALIA - Dødsstraff
 22. SØR-SUDAN - Inntil 10 års fengsel
 23. SUDAN - Livstid i fengsel
 24. SWAZILAND - Strafferamme ikke spesifisert
 25. TANZANIA - Livstid fengsel
 26. TOGO - Inntil 3 års fengsel
 27. TSJAD - Inntil 2 års fengsel
 28. TUNISIA - Inntil 3 års fengsel
 29. UGANDA - Livstid i fengsel
 30. ZAMBIA - Livstid i fengsel
 31. ZIMBABWE - Inntil 1 års fengsel
 32. EGYPT - Ingen eksplisitt kriminalisering, men LHBT-personer blir strafferettslig forfulgt gjennom bruk av ulik moral-lovgivning.

  (Amerika)
 33. ANTIGUA OG BARBUDA - Inntil 15 års fengsel
 34. BARBADOS - Livstid fengsel
 35. DOMINICA - Inntil 10 års fengsel
 36. GRENADA - Inntil 10 års fengsel
 37. GUYANA - Livstid i fengsel
 38. JAMAICA - Inntil 10 års fengsel
 39. SAINT KITTS OG NEVIS - Inntil 10 års fengsel
 40. SAINT LUCIA - Inntil 10 års fengsel
 41. SAINT VINCENT OG GRENADINENE - Inntil 10 års fengsel

  Asia
 42. AFGHANISTAN - 2 års fengsel med mulighet for dødsstraff
 43. BANGLADESH - Livstid fengsel
 44. BRUNEI - Mulighet for dødsstraff
 45. IRAN - Dødsstraff.
 46. KUWAIT - Inntil 7 års fengsel
 47. LIBANON - Inntil 1 års fengsel
 48. MALAYSIA - Inntil 20 års fengsel
 49. MALDIVENE - Inntil 8 års fengsel
 50. MYANMAR - Inntil 10 års fengsel
 51. OMAN - Inntil 3 års fengsel
 52. PAKISTAN - Inntil 10 års fengsel, med mulighet for dødsstraff
 53. QATAR - Inntil 7 års fengsel
 54. SAUDI ARABIA - Dødsstraff
 55. SINGAPORE - Inntil 2 års fengsel
 56. SRI LANKA - Inntil 10 års fengsel
 57. SYRIA - Inntil 3 års fengsel
 58. TURKMENISTAN - Inntil 2 års fengsel
 59. DE FORENTE ARABISKE EMIRATER - Inntil 15 års fengsel, med mulighet for dødsstraff
 60. USBEKISTAN - Inntil 3 års fengsel
 61. JEMEN - Dødsstraff
 62. IRAN- Dødsstraff

+ IRAK - Ingen formell kriminalisering av homofili, men LHBT-personer er blitt strafferettslig forfulgt gjennom annen morallovgivning.

+ GAZA - Inntil 10 års fengsel

+ INDONESIA - Kriminalisert i visse provinser med inntil 8 års fengsel

(Oceania)

63. KIRIBATI - Inntil 14 års fengse

64. PAPUA NY-GUINEA - Inntil 14 års fengsel

65. SAMOA - Inntil 5 års fengsel

66. SOLOMONØYENE - Inntil 14 års fengsel

67.TONGA - Inntil 10 års fengsel

68. TUVALU - Inntil 14 års fengsel

+ COOKØYENE - Inntil 14 års fengsel

Vil du vite mer om hvordan Amnesty jobber for å beskytte lhbt-personers rettigheter? Klikk her.