Bilde

"Ulovlig" kjærlighet

I disse 68 landene er det kriminelt å være homofil

OM LHBT

Oversikten over stater som har kriminalisert homofili er basert på rapporten «State Sponsored Homophobia» fra ILGA 2019.

Land i kursiv er land som ikke har en eksplisitt kriminalisering av homofili, men der LHBT-personer likevel blir strafferettslig forfulgt på annet grunnlag (Egypt og Irak).

I tillegg er det selvstyrte juridiske enheter som ikke regnes som stater i FN, men der det likevel er et lovverk som kriminaliserer homofili. Disse landene og regionene er ikke inkludert i listen over de 68 landene som har kriminalisert homofili.

Afrika

 1. ALGERIE- Inntil 2 års fengsel
 2. BURUNDI - Inntil 2 års fengsel
 3. KAMERUN - Inntil 5 års fengsel
 4. KOMORENE - Inntil 5 års fengsel
 5. ERITREA - Inntil 7 års fengsel.
 6. ETIOPIA - Inntil 5 års fengsel
 7. GABON - 6 måneders fengsel
 8. GAMBIA - Inntil 14 års fengsel
 9. GHANA - Inntil 3 års fengsel
 10. GUINEA - Inntil 3 års fengsel
 11. KENYA - Inntil 14 års fengsel
 12. LIBERIA - Inntil 1 års fengsel
 13. LIBYA - Inntil 5 års fengsel
 14. MALAWI - Inntil 14 års fengsel
 15. MAURITANIA - Inntil 2 års fengsel for kvinner; mulighet for dødsstraff for menn
 16. MAURITIUS - Inntil 5 års fengsel
 17. MAROKKO - Inntil 3 års fengsel
 18. NAMIBIA - Kriminalisert, men straffen ikke spesifisert
 19. NIGERIA - Dødsstraff
 20. SENEGAL - Inntil 5 års fengsel
 21. SIERRA LEONE - Strafferamme ikke fastsatt i lov
 22. SOMALIA - Dødsstraff
 23. SØR-SUDAN - Inntil 10 års fengsel
 24. SUDAN - Dødsstraff
 25. SWAZILAND - Strafferamme ikke spesifisert
 26. TANZANIA - Livstid fengsel
 27. TOGO - Inntil 3 års fengsel
 28. TSJAD - Inntil 2 års fengsel
 29. TUNISIA - Inntil 3 års fengsel
 30. UGANDA - Livstid i fengsel
 31. ZAMBIA - Livstid i fengsel
 32. ZIMBABWE - Inntil 1 års fengsel

+ EGYPT - Ingen eksplisitt kriminalisering, men LHBT-personer blir strafferettslig forfulgt gjennom bruk av ulik moral-lovgivning.

Amerika

 1. ANTIGUA OG BARBUDA - Inntil 15 års fengsel
 2. BARBADOS - Livstid fengsel
 3. DOMINICA - Inntil 10 års fengsel
 4. GRENADA - Inntil 10 års fengsel
 5. GUYANA - Livstid i fengsel
 6. JAMAICA - Inntil 10 års fengsel
 7. SAINT KITTS OG NEVIS - Inntil 10 års fengsel
 8. SAINT LUCIA - Inntil 10 års fengsel
 9. SAINT VINCENT OG GRENADINENE - Inntil 10 års fengsel

Asia

 1. AFGHANISTAN - 2 års fengsel med mulighet for dødsstraff
 2. BANGLADESH - Livstid fengsel
 3. BHUTAN - Inntil 1 års fengsel
 4. BRUNEI - Mulighet for dødsstraff
 5. IRAN - Dødsstraff.
 6. KUWAIT - Inntil 7 års fengsel
 7. LIBANON - Inntil 1 års fengsel
 8. MALAYSIA - Inntil 20 års fengsel
 9. MALDIVENE - Inntil 8 års fengsel
 10. MYANMAR -Inntil 10 års fengsel
 11. OMAN - Inntil 3 års fengsel
 12. PAKISTAN - Inntil 10 års fengsel, med mulighet for dødsstraff
 13. QATAR - Livstid, med mulighet for dødsstraff
 14. SAUDI ARABIA - Dødsstraff
 15. SINGAPORE - Inntil 2 års fengsel
 16. SRI LANKA - Inntil 10 års fengsel
 17. SYRIA - Inntil 3 års fengsel
 18. TURKMENISTAN - Inntil 2 års fengsel
 19. DE FORENTE ARABISKE EMIRATER - Inntil 15 års fengsel, med mulighet for dødsstraff
 20. USBEKISTAN - Inntil 3 års fengsel
 21. JEMEN - Dødsstraff

+ GAZA - Inntil 10 års fengsel

+ INDONESIA
Kriminalisert i visse provinser med inntil 8 års fengsel

+ IRAK - Ingen formell kriminalisering av homofili, men LHBT-personer er blitt strafferettslig forfulgt gjennom annen morallovgivning.

Oceania

 1. KIRIBATI - Inntil 14 års fengsel
 2. PAPUA NY-GUINEA - Inntil 14 års fengsel
 3. SAMOA - Inntil 5 års fengsel
 4. SOLOMONØYENE - Inntil 14 års fengsel
 5. TONGA - Inntil 10 års fengsel
 6. TUVALU - Inntil 14 års fengsel

+ COOKØYENE - Inntil 14 års fengsel

Vil du vite mer om hvordan Amnesty jobber for å beskytte lhbt-personers rettigheter? Klikk her.