I disse 68 landene er det kriminelt å være homofil

OM LHBT

Oversikten over stater som har kriminalisert homofili er basert på rapporten «State Sponsored Homophobia» fra ILGA 2020.

I tillegg er det selvstyrte juridiske enheter som ikke regnes som stater i FN, men der det likevel er et lovverk som kriminaliserer homofili. Disse landene og regionene er ikke inkludert i listen over de 68 landene som har kriminalisert homofili.

Afrika

1. ALGERIE- Inntil 2 års fengsel

2. BURUNDI - Inntil 2 års fengsel

3. KAMERUN - Inntil 5 års fengsel

4. KOMORENE - Inntil 5 års fengsel

5. ERITREA - Inntil 7 års fengsel

6. EGYPT - Ulik moral-lovgivning kan gi inntil 6 års fengsel

7. ETIOPIA - Inntil 5 års fengsel

8. GAMBIA - Inntil 14 års fengsel

9. GHANA - Inntil 3 års fengsel

10. GUINEA - Inntil 3 års fengsel

11. KENYA - Inntil 14 års fengsel

12. LIBERIA - Inntil 1 års fengsel

13. LIBYA - Inntil 5 års fengsel

14. MALAWI - Inntil 14 års fengsel

15. MAURITANIA - Inntil 2 års fengsel for kvinner; mulighet for dødsstraff for menn

16. MAURITIUS - Inntil 5 års fengsel

17. MAROKKO - Inntil 3 års fengsel

18. NAMIBIA - Kriminalisert, men straffen ikke spesifisert

19. NIGERIA - Dødsstraff

20. SENEGAL - Inntil 5 års fengsel

21. SIERRA LEONE - Strafferamme ikke fastsatt i lov

22. SOMALIA - Dødsstraff

23. SØR-SUDAN - Inntil 10 års fengsel

24. SUDAN - Livstid i fengsel

25. SWAZILAND - Strafferamme ikke spesifisert

26. TANZANIA - Livstid fengsel

27. TOGO - Inntil 3 års fengsel

28. TSJAD - Inntil 2 års fengsel

29. TUNISIA - Inntil 3 års fengsel

30. UGANDA - Livstid i fengsel

31. ZAMBIA - Livstid i fengsel

32. ZIMBABWE - Inntil 1 års fengsel

Amerika

33. ANTIGUA OG BARBUDA - Inntil 15 års fengsel

34. BARBADOS - Livstid fengsel

35. DOMINICA - Inntil 10 års fengsel

36. GRENADA - Inntil 10 års fengsel

37. GUYANA - Livstid i fengsel

38. JAMAICA - Inntil 10 års fengsel

39. SAINT KITTS OG NEVIS - Inntil 10 års fengsel

40. SAINT LUCIA - Inntil 10 års fengsel

41. SAINT VINCENT OG GRENADINENE - Inntil 10 års fengsel

Asia

42. AFGHANISTAN - 2 års fengsel med mulighet for dødsstraff

43. BANGLADESH - Livstid fengsel

44. BRUNEI - Mulighet for dødsstraff

45. IRAK - Ingen formell kriminalisering av homofili, men LHBT-personer er blitt strafferettslig forfulgt gjennom annen morallovgivning.

46. IRAN - Dødsstraff.

47. KUWAIT - Inntil 7 års fengsel

48. LIBANON - Inntil 1 års fengsel

49. MALAYSIA - Inntil 20 års fengsel

50. MALDIVENE - Inntil 8 års fengsel

51. MYANMAR - Inntil 10 års fengsel

52. OMAN - Inntil 3 års fengsel

53. PAKISTAN - Inntil 10 års fengsel, med mulighet for dødsstraff

54. QATAR - Inntil 7 års fengsel

55. SAUDI ARABIA - Dødsstraff

56. SINGAPORE - Inntil 2 års fengsel

57. SRI LANKA - Inntil 10 års fengsel

58. SYRIA - Inntil 3 års fengsel

59. TURKMENISTAN - Inntil 2 års fengsel

60. DE FORENTE ARABISKE EMIRATER - Inntil 15 års fengsel, med mulighet for dødsstraff

61. USBEKISTAN - Inntil 3 års fengsel

62. JEMEN - Dødsstraff

+ GAZA - Inntil 10 års fengsel

+ INDONESIA - Kriminalisert i visse provinser med inntil 8 års fengsel

Oceania

63. KIRIBATI - Inntil 14 års fengsel

64. PAPUA NY-GUINEA - Inntil 14 års fengsel

65. SAMOA - Inntil 5 års fengsel

66. SOLOMONØYENE - Inntil 14 års fengsel

67.TONGA - Inntil 10 års fengsel

68. TUVALU - Inntil 14 års fengsel

+ COOKØYENE - Inntil 14 års fengsel

Vil du vite mer om hvordan Amnesty jobber for å beskytte lhbt-personers rettigheter? Klikk her.