Bilde
Det er en menneskerett å kunne være den du er, og elske den du vil. Likevel blir mennesker diskriminert og forfulgt - bare for å være seg selv.

Problemet

Over hele verden forfølges mennesker på grunn av sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet.

Det er kriminelt - i flere tilfeller livsfarlig - å ha en annen seksuell orientering enn heterofil:

 • Homofili er kriminalisert i 68 land i verden.
 • I åtte land kan du bli dømt til døden for homofili.
 • I mange er land er det ulovlig å snakke positivt om lhbt, og å bære regnbuemerker og annet som uttrykker støtte til lhbt-personers rettigheter.
 • Mange av landene som kriminaliserer homofili straffer kun menn. Dette er ofte fordi samfunnet ikke anerkjenner at kvinner har en egen og selvstendig seksualitet.
 • Homofili var forbudt i Norge fram til 1972. Forbudet gjaldt bare homofile menn.

Vi har også en vei å gå i Norge når det kommer til holdninger:

Transpersoner blir diskriminert på bakgrunn av deres kjønnsidentitet:

 • 20 europeiske land krever at transpersoner gjennomgår irreversibel sterilisering før de kan endre juridisk kjønn. Norge innførte en lov som sikret transpersoner rett til endring av juridisk kjønn i 2016.
 • Hatkriminalitet mot transpersoner er omfattende og utbredt. Trans Murder Monitoring-prosjektet dokumenterte i perioden 2008-2014 1.612 drap på transpersoner, inkludert 90 drap i 13 europeiske land.

Derfor jobber vi for å styrke rettighetene til personer som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet.

MER OM DISKRIMINERING

Hva er lhbt?

Lhbt er betegnelsen som brukes på lesbiske, homofile, bifile og transpersoner som gruppe. Det som er felles for lhbt-personer er at de bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet.

I dag diskrimineres mange personer på bakgrunn av deres seksuelle orientering, eller deres kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

 • Seksuell orientering dreier seg om hvilke(t) kjønn du tiltrekkes av. En heterofil kvinne retter sine seksuelle følelser mot menn, mens en lesbisk kvinne retter sine seksuelle følelser mot kvinner, og så videre.
 • Kjønnsidentitet handler om hvilket kjønn du definerer deg selv som. Mange mennesker opplever at det kjønnet de er blitt tilskrevet ved fødsel ikke stemmer overens med det kjønnet de føler seg som og identifiserer seg med. Den vanlige samlebetegnelsen er transpersoner. Det kan for eksempel være en person som fra fødselen av er blitt oppfattet som mann, men som opplever og ser seg selv som kvinne.
 • Kjønnsuttrykk er den måten du gir til kjenne hvilket kjønn. Du tydeliggjør ditt kjønnsutrykk blant annet gjennom klær og sminke, tale og kroppsspråk. Selv om de fleste mennesker presenterer seg i et kjønnsuttrykk som blir oppfattet som klart mannlig eller klart kvinnelig, har noen et kjønnsuttrykk som bryter med todelingen mellom mann og kvinne
Både nordmenn og russere deltok i Kirkenes' aller første pride i 2017. Mange ønsket å vise solidaritet med lhbt-personers rettigheter.

Slik jobber vi for lhbt-personers rettigheter

Avslører diskriminering verden over

Vår etterforskning har ved flere anledninger avslørt hvordan mennesker blir utsatt for forfølgelse og diskriminering på bakgrunn av sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Påvirker og endrer lover som diskriminerer

Amnesty jobber internasjonalt med å endre og fjerne lover som diskriminerer lhbt-personer.

 • I Norge ble loven om endring av juridisk kjønn vedtatt i 2016. Den gir transpersoner muligheten til en juridisk anerkjennelse av sitt kjønn som er i samsvar med den enkeltes oppfatning av egen kjønnsidentitet.

 • Loven om endring av juridisk kjønn ble vedtatt etter at Amnesty, sammen med flere andre organisasjoner, krevde at norske myndigheter måtte etablere en rask, tilgjengelig og åpen prosedyre for å kunne endre juridisk kjønn.

Aksjonerer for enkeltmennesker

Sammen med våre støttespillere og aktivister starter vi globale underskriftskampanjer for enkeltpersoner som opplever urett.

Dette kan være personer som har blitt fengslet eller risikerer dødsstraff for å være antatt homofil, eller personer som blir systematisk diskriminert av staten på bakgrunn av sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller sitt kjønnsuttrykk.

Her kan du bli kjent med Ilja. Hun står opp for lhbt-personers rettigheter gjennom sitt engasjement i Amnesty. 

Du kan også stå opp for rettighetene til lhbt-personer verden over. Se hvordan du kan engasjere deg her, eller støtt Amnestys arbeid her.

68 LAND

I disse landene er det kriminelt å være homofil

Oversikt over stater som har kriminalisert homofili, basert på rapporten «State Sponsored Homophobia» fra ILGA 2020.

I tillegg er det selvstyrte juridiske enheter som ikke regnes som stater i FN, men der det likevel er et lovverk som kriminaliserer homofili. Disse landene og regionene er ikke inkludert i listen over de 68 landene som har kriminalisert homofili.

(Afrika)

 1. ALGERIE- Inntil 2 års fengsel
 2. BURUNDI - Inntil 2 års fengsel
 3. KAMERUN - Inntil 5 års fengsel
 4. KOMORENE - Inntil 5 års fengsel
 5. ERITREA - Inntil 7 års fengsel.
 6. ETIOPIA - Inntil 5 års fengsel
 7. GAMBIA - Inntil 14 års fengsel
 8. GHANA - Inntil 3 års fengsel
 9. GUINEA - Inntil 3 års fengsel
 10. KENYA - Inntil 14 års fengsel
 11. LIBERIA - Inntil 1 års fengsel
 12. LIBYA - Inntil 5 års fengsel
 13. MALAWI - Inntil 14 års fengsel
 14. MAURITANIA - Inntil 2 års fengsel for kvinner; mulighet for dødsstraff for menn
 15. MAURITIUS - Inntil 5 års fengsel
 16. MAROKKO - Inntil 3 års fengsel
 17. NAMIBIA - Kriminalisert, men straffen ikke spesifisert
 18. NIGERIA - Dødsstraff
 19. SENEGAL - Inntil 5 års fengsel
 20. SIERRA LEONE - Strafferamme ikke fastsatt i lov
 21. SOMALIA - Dødsstraff
 22. SØR-SUDAN - Inntil 10 års fengsel
 23. SUDAN - Livstid i fengsel
 24. SWAZILAND - Strafferamme ikke spesifisert
 25. TANZANIA - Livstid fengsel
 26. TOGO - Inntil 3 års fengsel
 27. TSJAD - Inntil 2 års fengsel
 28. TUNISIA - Inntil 3 års fengsel
 29. UGANDA - Livstid i fengsel
 30. ZAMBIA - Livstid i fengsel
 31. ZIMBABWE - Inntil 1 års fengsel
 32. EGYPT - Ingen eksplisitt kriminalisering, men LHBT-personer blir strafferettslig forfulgt gjennom bruk av ulik moral-lovgivning.

  (Amerika)
 33. ANTIGUA OG BARBUDA - Inntil 15 års fengsel
 34. BARBADOS - Livstid fengsel
 35. DOMINICA - Inntil 10 års fengsel
 36. GRENADA - Inntil 10 års fengsel
 37. GUYANA - Livstid i fengsel
 38. JAMAICA - Inntil 10 års fengsel
 39. SAINT KITTS OG NEVIS - Inntil 10 års fengsel
 40. SAINT LUCIA - Inntil 10 års fengsel
 41. SAINT VINCENT OG GRENADINENE - Inntil 10 års fengsel

  (Asia)
 42. AFGHANISTAN - 2 års fengsel med mulighet for dødsstraff
 43. BANGLADESH - Livstid fengsel
 44. BRUNEI - Mulighet for dødsstraff
 45. IRAN - Dødsstraff.
 46. KUWAIT - Inntil 7 års fengsel
 47. LIBANON - Inntil 1 års fengsel
 48. MALAYSIA - Inntil 20 års fengsel
 49. MALDIVENE - Inntil 8 års fengsel
 50. MYANMAR - Inntil 10 års fengsel
 51. OMAN - Inntil 3 års fengsel
 52. PAKISTAN - Inntil 10 års fengsel, med mulighet for dødsstraff
 53. QATAR - Inntil 7 års fengsel
 54. SAUDI ARABIA - Dødsstraff
 55. SINGAPORE - Inntil 2 års fengsel
 56. SRI LANKA - Inntil 10 års fengsel
 57. SYRIA - Inntil 3 års fengsel
 58. TURKMENISTAN - Inntil 2 års fengsel
 59. DE FORENTE ARABISKE EMIRATER - Inntil 15 års fengsel, med mulighet for dødsstraff
 60. USBEKISTAN - Inntil 3 års fengsel
 61. JEMEN - Dødsstraff
 62. IRAK - Ingen formell kriminalisering av homofili, men LHBT-personer er blitt strafferettslig forfulgt gjennom annen morallovgivning.
  + GAZA - Inntil 10 års fengsel
  + INDONESIA - Kriminalisert i visse provinser med inntil 8 års fengsel

  (Oceania)
 63. KIRIBATI - Inntil 14 års fengsel
 64. PAPUA NY-GUINEA - Inntil 14 års fengsel
 65. SAMOA - Inntil 5 års fengsel
 66. SOLOMONØYENE - Inntil 14 års fengsel
 67. TONGA - Inntil 10 års fengsel
 68. TUVALU - Inntil 14 års fengsel
  + COOKØYENE - Inntil 14 års fengsel

Vil du vite mer om hvordan Amnesty jobber for å beskytte lhbt-personers rettigheter? Klikk her.