Bilde
Det er en menneskerett å kunne være den du er, og elske den du vil. Likevel blir mennesker diskriminert og forfulgt - bare for å være seg selv.

Problemet

Over hele verden forfølges mennesker på grunn av sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet.

Det er kriminelt - i flere tilfeller livsfarlig - å ha en annen seksuell orientering enn heterofil:

 • Homofili er kriminalisert i 64 land i verden.
 • I 11 land kan homofili medføre dødsstraff
 • I mange er land er det ulovlig å snakke positivt om lhbt+, og å bære regnbuemerker og annet som uttrykker støtte til lhbt+-personers rettigheter.
 • Mange av landene som kriminaliserer homofili straffer kun menn. Dette er ofte fordi samfunnet ikke anerkjenner at kvinner har en egen og selvstendig seksualitet.
 • Homofili var forbudt i Norge fram til 1972. Forbudet gjaldt bare homofile menn.

Vi har også en vei å gå i Norge når det kommer til holdninger:

Transpersoner blir diskriminert på bakgrunn av deres kjønnsidentitet:

 • 20 europeiske land krever at transpersoner gjennomgår irreversibel sterilisering før de kan endre juridisk kjønn. Norge innførte en lov som sikret transpersoner rett til endring av juridisk kjønn i 2016.
 • Hatkriminalitet mot transpersoner er omfattende og utbredt. Trans Murder Monitoring-prosjektet dokumenterte i perioden 2008-2014 1.612 drap på transpersoner, inkludert 90 drap i 13 europeiske land.

Derfor jobber vi for å styrke rettighetene til personer som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet.

MER OM DISKRIMINERING

Hva er lhbt+?

Lhbt+ er betegnelsen som brukes på lesbiske, homofile, bifile og transpersoner som gruppe. Det som er felles for lhbtiq-personer er at de bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet.

I dag diskrimineres mange personer på bakgrunn av deres seksuelle orientering, eller deres kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

 • Seksuell orientering dreier seg om hvilke(t) kjønn du tiltrekkes av. Heterofili, homifili og bifili er eksempler på seksuelle orienteringer.
 • Kjønnsidentitet handler om hvilket kjønn du identifiserer deg med. Mange mennesker opplever at det kjønnet de er blitt tildelt ved fødsel ikke stemmer overens med dette. Den vanlige samlebetegnelsen er transpersoner. Det kan for eksempel være en person som fra fødselen av er blitt oppfattet som mann, men som opplever og ser seg selv som kvinne.
 • Kjønnsuttrykk er den måten du gir til kjenne hvilket kjønn har. Du tydeliggjør ditt kjønnsutrykk blant annet gjennom klær og sminke, tale og kroppsspråk.

Slik jobber vi for lhbt+-personers rettigheter

Avslører diskriminering verden over

Vår etterforskning har ved flere anledninger avslørt hvordan mennesker blir utsatt for forfølgelse og diskriminering på bakgrunn av sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Påvirker og endrer lover som diskriminerer

Amnesty jobber internasjonalt med å endre og fjerne lover som diskriminerer lhbtiq-personer.

 • I Norge ble loven om endring av juridisk kjønn vedtatt i 2016, etter at Amnesty, sammen med flere andre organisasjoner, krevde at norske myndigheter måtte etablere en rask, tilgjengelig og åpen prosedyre for å kunne endre juridisk kjønn. Loven gir transpersoner muligheten til en juridisk anerkjennelse av sitt kjønn som er i samsvar med den enkeltes oppfatning av egen kjønnsidentitet.

Her kan du lære mer om årets pridekampanje

Aksjonerer for enkeltmennesker

Sammen med våre støttespillere og aktivister starter vi globale underskriftskampanjer for enkeltpersoner som opplever urett.

Dette kan være personer som har blitt fengslet eller risikerer dødsstraff for å være antatt homofil, eller personer som blir systematisk diskriminert av staten på bakgrunn av sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller sitt kjønnsuttrykk.

Du kan også stå opp for rettighetene til lhbt-personer verden over. Se hvordan du kan engasjere deg her, eller støtt Amnestys arbeid her.

64 LAND

I disse landene er det kriminelt å være homofil

Oversikten over stater som har kriminalisert homofili er basert på ILGA Worlds database fra 2023.

I tillegg er det selvstyrte juridiske enheter som ikke regnes som stater i FN, men der det likevel er et lovverk som kriminaliserer homofili. Disse landene og regionene er ikke inkludert i listen over de 64 landene som har kriminalisert homofili.

Summerer man befolkningstallene i disse landene, kan man se at over 1,7 milliarder mennesker i dag lever i land der det er kriminelt å være homofil.

Afrika

 1. ALGERIE- Inntil 2 års fengsel
 2. BURUNDI - Inntil 2 års fengsel
 3. EGYPT – Varierende: Ikke eksplisitt kriminalisert, men lhbt+-personer blir strafferettslig forfulgt gjennom bruk av ulik moral-lovgivning.
 4. ERITREA - Inntil 7 års fengsel
 5. ESWATINI – Ukjent strafferamme
 6. ETIOPIA – Ukjent strafferamme
 7. GAMBIA - Inntil livstid i fengsel
 8. GHANA - Inntil 3 års fengsel
 9. GUINEA - Inntil 3 års fengsel
 10. KAMERUN - Inntil 5 års fengsel
 11. KENYA - Inntil 14 års fengsel
 12. KOMORENE - Inntil 5 års fengsel
 13. LIBERIA - Inntil 1 års fengsel
 14. LIBYA - Inntil 5 års fengsel
 15. MALAWI - Inntil 14 års fengsel
 16. MAROKKO - Inntil 3 års fengsel
 17. MAURITANIA - Inntil 2 års fengsel for kvinner; mulighet for dødsstraff for menn
 18. MAURITIUS - Inntil 5 års fengsel
 19. NAMIBIA – Ukjent strafferamme
 20. NIGERIA – Inntil 21 års fengsel, mulighet for dødsstraff i nordlige stater
 21. SENEGAL - Inntil 5 års fengsel
 22. SIERRA LEONE – Inntil livstid i fengsel
 23. SOMALIA – Inntil 3 års fengsel, mulighet for døddstraff
 24. SUDAN - Livstid i fengsel
 25. SØR-SUDAN - Inntil 10 års fengsel
 26. TANZANIA - Livstid fengsel
 27. TOGO - Inntil 3 års fengsel
 28. TSJAD - Inntil 2 års fengsel
 29. TUNISIA - Inntil 3 års fengsel
 30. UGANDA - Livstid i fengsel. Ny lov i vedtatt mai 2023 muliggjør dødsstraff.
 31. ZAMBIA - Livstid i fengsel
 32. ZIMBABWE - Inntil 1 års fengsel

  Amerika
 33. DOMINICA – Inntil 10 års fengsel
 34. GRENADA – Inntil 10 års fengsel
 35. GUYANA - Livstid i fengsel
 36. JAMAICA - Inntil 10 års fengsel
 37. SAINT LUCIA - Inntil 10 års fengsel
 38. SAINT VINCENT OG GRENADINENE - Inntil 10 års fengsel

  Asia
 39. AFGHANISTAN - 2 års fengsel med mulighet for dødsstraff
 40. BANGLADESH - Livstid fengsel
 41. BRUNEI – inntil 30 års fengsel, mulighet for dødsstraff
 42. DE FORENTE ARABISKE EMIRATER – Minimum 6 måneders fengsel, med mulighet for dødsstraff
 43. IRAK - Ingen formell kriminalisering av homofili, men lhbt+-personer er blitt strafferettslig forfulgt gjennom annen morallovgivning.
 44. IRAN – Dødsstraff
 45. JEMEN – Dødsstraff
 46. KUWAIT – Inntil 7 års fengsel
 47. LIBANON - Inntil 1 års fengsel
 48. MALAYSIA - Inntil 20 års fengsel
 49. MALDIVENE - Inntil 8 års fengsel
 50. MYANMAR – Inntil 10 års fengsel
 51. OMAN - Inntil 3 års fengsel
 52. PAKISTAN - Inntil livstid i fengsel, med mulighet for dødsstraff
 53. QATAR – Inntil 10 års fengsel
 54. SAUDI-ARABIA - Dødsstraff
 55. SRI LANKA - Inntil 10 års fengsel
 56. SYRIA - Inntil 3 års fengsel
 57. TURKMENISTAN – Inntil 5 års fengsel
 58. USBEKISTAN - Inntil 3 års fengsel
  + GAZA - Inntil 10 års fengsel


  Oceania
 59. KIRIBATI - Inntil 14 års fengsel
 60. PAPUA NY-GUINEA - Inntil 14 års fengsel
 61. SALOMONØYENE – Inntil 14 års fengsel
 62. SAMOA – Inntil 7 års fengsel
 63. TONGA - Inntil 10 års fengsel
 64. TUVALU - Inntil 14 års fengsel
  + COOKØYENE - Inntil 14 års fengsel