Det blir stadig vanskeligere å stå opp mot myndighetene i Iran. Kvinner tvinges til å bruke hodeplagg, ytringsfriheten innskrenkes og mindreårige dømmes til døden.

Om Iran:

Iran er en islamsk republikk i Midtøsten. Menneskerettighetssituasjonen i landet har forverret seg alvorlig.

Amnestys årsrapport for 2018 viser blant annet at:

  • Myndighetene undertrykker retten til ytrings- og forsamlingsfrihet
  • Mennesker som gir uttrykk for å være uenig med myndighetene blir fengslet.
  • Mange blir utsatt for tortur og annen mishandling, som pisking, amputasjoner og andre nedverdigende straffer.
  • Myndighetene diskriminerer og utøver vold basert på kjønn, politisk mening, religiøs tro, etnisitet, seksuell legning, kjønnsidentitet og funksjonshemming.
  • Hundrevis har blitt henrettet, noen ganger i offentligheten. Også personer som var under 18 år da de begikk forbrytelsen blir dømt til døden.

Slik bryter Iran menneskerettighetene:

1. Tvinger kvinner til å bruke hodeplagg

Iranske myndigheter har pålagt hijab for jenter ned til 7 år. Kvinner som ikke føyer seg etter landets hijab-påbud møter daglig trakassering og voldelige angrep av politi og andre som støtter påbudet. Ofte blir kvinnene slått i ansiktet, slått med batonger, satt i håndjern og tatt med i politibiler. Ifølge loven kan kvinner og jenter helt ned i 9-årsalderen risikere straff som bøter og fengsling.

Flere kvinner har begynt å filme overgrepene for å dele med verden trakasseringen og overgrepene de blir utsatt for som følge av dette påbudet. Dette har ført til at statelig media har satt i gang en svertekampanje mot kvinnene som kjemper for avskaffelse av hijab-påbudet.

Se våre siste aksjoner for å stoppe tvangen:

2. Bruk av dødsstraff

Etter Kina er Iran det landet i verden som henretter flest mennesker. I 2018 registrerte Amnesty over 250 henrettelser i landet, men vi frykter at det kan være et stort mørketall.

Iran er også det landet i verden som henretter flest mindreårige. Landet henretter regelmessig personer for handlinger de har begått som barn.

I slutten av 2018 visste Amnesty om mer enn 90 mindreårige lovbrytere som var dømt til døden i Iran, men vi frykter at det reelle tallet er langt høyre.

Dessverre ser Amnesty nå en trend der iranske myndigheter utfører henrettelser av mindreårige i all hemmelighet og uten å varsle familiene først, mest sannsynlig for å unngå internasjonal oppmerksomhet.

Se våre siste aksjoner for å stoppe dødsstraff i Iran:

3. Slår ned på ytringer

Iranske myndigheter driver en aggressiv politikk for å hindre folk i å benytte seg av sin rett til ytrings-, religions- og forsamlingsfrihet. Hvert år havner hundrevis av personer i fengsel for å ha uttrykt kritikk av regjeringen, som oftest etter svært urettferdige rettssaker, og flere hundre er drept mens de deltok i fredelige demonstrasjoner.

Tortur er utbredt i iranske fengsler og benyttes i stor grad under avhør av mistenkte. Det er i praksis straffrihet for personene som utfører tortur.

Se våre siste aksjoner for personer som straffes for sine ytringer:

Slik jobber Amnesty for menneskerettighetene i Iran:

Synliggjør overgrepene

Amnesty har jobbet med Iran i mange år, og er i kontakt med advokater, journalister, aktivister og engasjerte mennesker for å få tilgang på informasjon.

Vi løfter frem brudd på menneskerettighetene og synliggjør overgrepene iranske myndigheter begår. På den måten sørger vi for at iranske myndigheter ikke slipper unna.

Løfter frem personene som blir forfulgt

Amnesty løfter frem enkeltindivider som har tatt til orde for endring i landet. Internasjonal oppmerksomhet rundt personen kan bidra til å gi beskyttelse, og samtidig løfte personens kampsak.

Hvis en person har blitt fengslet, for eksempel for å ytre seg kritisk, følger vi nøye med på hvordan forholdene i fengselet er. Når noen blir flyttet til et fengsel hvor det er stor sannsynlighet for tortur, sørger vi for å informere resten av verden. Dette resulterer ofte i at personene blir flyttet tilbake eller til et fengsel hvor det ikke er risiko for tortur eller mishandling.

Legger press på verdensledere

Vi tar opp situasjonen i Iran med norske myndigheter, og krever at de tar opp menneskerettighetsspørsmål med iranske ledere. Det samme gjør Amnesty-seksjonene verden over med sine myndigheter. Utenlandske myndigheter kan få til endring ved å vise Iran at de følger med og er uenige i handlingene. Amnesty spiller også inn lovendringer gjennom FN.

Formidler juridisk hjelp

I Iran er det ikke garantert å få en advokat. I enkelte saker hjelper Amnesty familier med å komme i kontakt med en advokat. Dette gjelder spesielt fattige familier til barn som risikerer dødsstraff.