Menneskerettighetene beskytter den grunnleggende friheten til hver enkelt av oss.
I 2018 fyller erklæringen om menneskerettighetene 70 år. Her får du en to minutters lyninnføring i historien.

Hva innebærer menneskerettighetene?

Idéen om menneskerettighetene er egentlig ganske enkel. Den kan oppsummeres slik:

Alle mennesker er født frie og er like mye verdt. Derfor har vi de samme rettighetene.

Grunnlaget for menneskerettighetene er FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948. Alle verdens land er enige om denne erklæringen, som understreker at menneskerettighetene er:

  • Universelle. De gjelder for alle mennesker - uten unntak.
  • Udelelige. De skal realiseres samtidig og ikke prioriteres forskjellig.
  • Umistelige. Ingen skal kunne fratas sine rettigheter, og ingen har makt til å fjerne dem.

Til tross for at menneskerettighetene skal gjelde for alle, blir de brutt hver eneste dag. Amnesty arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres - uansett.

Se en forenklet versjon av menneskerettighetene med illustrasjonsbilder her.

Her er noen eksempler på hvilke rettigheter du har og som vi jobber for å verne:

Du har rett til å si det du mener

Hvis du er uenig med statsministerens siste uttalelse på nyhetene, skal du kunne poste et facebook-innlegg med din mening uten å bli arrestert eller straffet for det.

Derfor jobber vi for løslatelse av mennesker som bloggeren Raif Badawi, som kritiserte myndighetene i Saudi-Arabia. Han har sittet fem år bak murene, og er dømt til 1000 piskeslag.

Slik jobber vi for ytringsfrihet

Du har rett til å elske den du vil

Det er bare du som bestemmer hvem du vil dele livet ditt med, hvem du er forelsket i og om du vil gifte deg eller ikke. Du har også rett til å være den du er. Dette gjelder for heterofile, homofile, lesbiske, bifile og transpersoner.

I dag er homofili kriminelt i 72 land. Jean-Claude fra Kamerun var en av dem som ble dømt og fengslet for å uttrykke sine følelser for en annen mann. Vi jobber for at folk som har opplevd det samme som Jean-Claude skal få friheten sin tilbake.

Slik jobber vi for LHBT-personer

Du har rett til å bestemme over ditt eget sexliv og din egen kropp

Hverken staten eller familien din bestemmer over deg og kroppen din. Du bestemmer om du vil ha sex eller ikke, om du skal gifte deg eller ikke, om du skal omskjæres og om du vil ha barn.

Over hele verden blir kvinner straffet hvis de tar abort. Kvinner som har opplevd svangerskapsproblemer kan også risikere å få lange fengselsdommer, tiltalt for å tatt abort. Dette skjedde med Teodora fra El Salvador, som fikk 30 år i fengsel.

Slik jobber vi får kvinners rett til helse og egen kropp

Du har rett til utdanning, et hjem, og mat på bordet

Uansett hvor du bor i verden, har du rett på tak over hodet og tilgang på rent vann og mat. Grunnutdanning skal være gratis og obligatorisk. Alle barn har rett til å lære.

Sult og fattigdom er et stort problem i verden. Samtidig blir mennesker kastet på gaten, når myndighetene starter nye byggeprosjekt. Kinesiske Ni Yulan er én av dem som ble tvangsutkastet fra sitt hjem. Hun måtte bo på gaten i årevis. Vi jobber tett på lokalsamfunn, og gir innbyggerne kunnskap til å kreve sin rett overfor myndighetene, og dermed forbedre sine liv.

Du har rett til å bli behandlet med respekt av myndighetene og politiet

Alle mennesker skal behandles likt, også personer som er anklaget eller dømt for noe kriminelt. Å skade en person under arrestasjon eller i fengselet er et brudd på menneskerettighetene.

Amnesty har avslørt at tortur eller annen mishandling foregår i minst 141 land, fra alle verdensdeler. I noen av disse landene dreier det seg om isolerte tilfeller, mens i andre land er torturen systematisk og omfattende. Tortur foregår ofte under pågripelser og på politistasjoner, men også i andre situasjoner.

Slik jobber vi mot tortur

Hvem har ansvaret for dine rettigheter?

Det er staten som har ansvaret for at menneskerettighetene blir respektert. Det vil si ikke å begå handlinger som bryter dem og beskytte enkeltpersoner og grupper mot urettferdighet.

Mange stater har gjort store fremskritt her. I et globalt perspektiv er bevisstheten om, og respekten for, menneskerettighetene større enn noensinne. Likevel finnes det ikke et eneste land i verden der alle innbyggerne kan nyte godt av alle sine rettigheter.

Alvorlige menneskerettighetsbrudd som fattigdom, diskriminering eller politisk undertrykkelse rammer fortsatt mange hundre millioner mennesker. Vi har fortsatt en lang vei å gå.

Hva gjør Amnesty for menneskerettighetene?

Amnesty oppsøker situasjonene, avslører hva som har skjedd, og mobiliserer folk for å sette press på regjeringer og andre makthavere for å stoppe disse bruddene.

Slik jobber Amnesty for en bedre verden