Bilde

Korona og menneskerettigheter

Når en krise inntreffer blir mange fratatt sine rettigheter. Amnesty følger derfor nøye med på myndigheters håndtering av koronakrisen.

Koronakrisen har snudd hverdagen opp ned for mange. Mange har mistet sine kjære. I flere land isolerer folk seg for å stoppe spredningen av viruset. Selv for de som ennå ikke har blitt direkte berørt, forstyrrer COVID-19 hverdagen på utenkelige måter.

Livet kan føles som om det er satt på vent akkurat nå - men spesielt i krisetider er det viktig å sikre at menneskerettighetene respekteres.

Menneskerettighetene må vernes under koronakrisen

For at vi skal komme oss gjennom denne krisen på en god måte, er det nødvendig at menneskerettighetene står sentralt i alle land.

Amnesty følger med på myndigheter verden over nøye, med fokus på fire områder:

1. Retten til helsehjelp

Det er en menneskerett for alle å få helsehjelp og beskyttelse mot koronaviruset.

2. Maktmisbruk

Ingen nye lover skal gir for mye makt til myndighetene. De må også være tidsavgrenset og avsluttes i det denne krisen tar slutt.

Din støtte er viktig!

Når en krise inntreffer blir mange fratatt sine rettigheter. Med din hjelp kan vi fortsette arbeidet for menneskene som er mest utsatt.
​​​​​
Du kan også vippse ditt bidrag til 2115.

Støtt arbeidet

3. Overvåking av innbyggere

Vi følger nøye med på myndigheter utfører teknologisk overvåkning av innbyggere. Mange land, deriblant Norge, er i gang med å overvåke befolkningen gjennom mobiltelefoner, under forutsetning av å kartlegge smitte. Her er det åpenbare muligheter for myndigheter til å bryte helt sentrale menneskerettigheter.

4. Vold og rasisme

Svært mange mennesker utsettes nå for grov trakassering og vold. Årsaken er ofte et hat mot folk med asiatisk utseende, fordi viruset ser ut til å stamme fra Kina. Amnesty følger med over hele kloden for å sikre at ingen utsettes for rasisme eller diskriminering.

Følg med på våre oppdateringer:

I løpet av de kommende ukene og månedene vil vi analysere den globale utviklingen knyttet til koronaviruset og påpeke brudd på menneskerettighetene.


De trenger din signatur nå:

Akkurat nå rammes sårbare grupper av koronakrisen. Bruk din stemme i dag og bidra til å gi dem beskyttelse:

Isolert, men sammen

Vil du vise omsorg i en tid hvor verdiene våre blir satt på prøve? Klikk her for 5 solidariske råd.

Leter du etter ting å gjøre mens du er hjemme?