Med kraften fra våre støttespillere beskytter vi mennesker over hele verden.

Vi sender etterforskere for å dokumentere fra felt. Deretter deler vi våre uavhengige rapporter gjennom media, for å fortelle verden hva som skjer. Vi legger til rette for at helt vanlige mennesker skal kunne påvirke myndigheter og maktutøvere. På den måten beskytter vi liv over hele verden.