Et barn deltar på demonstrasjon på Youngstorvet i Oslo.
Jo flere vi er som står opp for andre mennesker, jo større påvirkningskraft har vi.

Se alle aksjoner:

Oppdatering
20.10.21

16.-18. november fortsetter rettssaken mot Yulia.

Les mer
Oppdatering
21.10.21

Takk til alle som har signert aksjonen for Ciham.

Les mer
Oppdatering
13.10.21

Den nye regjeringen vil inkorporere FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsett funksjonsevne (CRPD) i norsk lov.

Les mer
Oppdatering
12.08.21

Dessverre stemte Kongressen før sommeren på nytt ned lovforslaget om å få innvilget abort på medisinsk grunnlag.

Les mer
Oppdatering
23.07.21

I dag kom den gledelige nyheten om at Raman Pratasevitsj og kjæresten Sofia Sapega er overført fra varetektsfengsling til husarrest.

Les mer
Oppdatering
20.07.21

Helsetilstanden til Navalnyj er forbedret og han er utenfor livsfare, etter at han har fått den medisinske behandlingen som har vært etterspurt siden april.

Les mer