Et barn deltar på demonstrasjon på Youngstorvet i Oslo.
Jo flere vi er som står opp for andre mennesker, jo større påvirkningskraft har vi.

Se alle aksjoner:

Oppdatering
15.03.23

Dom i saken har falt, og at Justyna er dømt til åtte måneders samfunnstjeneste.

Les mer
Oppdatering
14.03.23

På podiet under den interparlamentariske unionens møte i Bahrain krevde Gro-Anita Mykjåland fra Senterpartiet at Abdulhadi al-Khawaja skulle løslates.

Les mer
Oppdatering
27.01.23

Mehdi (19) ble først utsatt for umenneskelig tortur, før han ble dømt til døden.

Les mer
Oppdatering
31.10.22

Amnesty International Norge reiser sammen med politikerne Grunde Almeland (Venstre) og Ingrid Liland (MDG), samt Amnesty's researchere, Corporación Claretiana og SWEFOR til ASEIMPOME for å bli kjent med lokalsamfunnet, få en oppdatert forståelse av forholdene og skape oppmerksomhet om situasjonen til urfolkene.

Les mer