Et barn deltar på demonstrasjon på Youngstorvet i Oslo.
Jo flere vi er som står opp for andre mennesker, jo større påvirkningskraft har vi.

Se alle aksjoner:

Oppdatering
30.05.23

Iranske myndigheter har utsatt henrettelsen av Hossein på ubestemt tid som følge av internasjonalt press.

Les mer
Oppdatering
29.03.23

Amnesty Norge sendte 13.685 underskrifter til myndighetene i Bahrain for å kreve at Abdulhadi al-Khawaja løslates umiddelbart og betingelsesløst, og at han får nødvendig helsehjelp.

Les mer
Oppdatering
15.03.23

Dom i saken har falt, og at Justyna er dømt til åtte måneders samfunnstjeneste.

Les mer
Oppdatering
02.03.23

Amnesty International lanserer, sammen med en rekke andre sivilsamfunnsorganisasjoner, konkrete forslag til en politireform i Colombia.

Les mer
Oppdatering
25.01.23

25. januar 2023 ble Salma al-Shehab dømt til 27 års fengsel, etterfulgt av et 27 års reiseforbud.

Les mer
Oppdatering
31.10.22

Amnesty International Norge reiser sammen med politikerne Grunde Almeland (Venstre) og Ingrid Liland (MDG), samt Amnesty's researchere, Corporación Claretiana og SWEFOR til ASEIMPOME for å bli kjent med lokalsamfunnet, få en oppdatert forståelse av forholdene og skape oppmerksomhet om situasjonen til urfolkene.

Les mer