Et barn deltar på demonstrasjon på Youngstorvet i Oslo.
Jo flere vi er som står opp for andre mennesker, jo større påvirkningskraft har vi.

Se alle aksjoner: