Bilde
AKSJON: Saudi-Arabia

Kvinneaktivist overført til fengsel beryktet for tortur

Aksjonen er avsluttet

23 383 signerte denne aksjonen

Hasteaksjonen for Nassima er avsluttet. Vi fortsetter å jobber videre for løslatelse av Nassima og flere andre kvinneaktivister i en felles aksjon for de fengslede kvinnene.

Signer for kvinneaktivistene her

Del    
Den saudiske kvinneaktivisten, Nassima al-Sada, har sittet på isolat siden februar. Hun holdes i et fengsel som er beryktet for tortur mot de innsatte. Krev at hun løslates nå!

Publisert: 8. Mar 2019, kl. 13:17 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:08

Nassima er en samvittighetsfange som har vært fengslet siden juli 2018, uten noen tiltale eller rettssak. Amnesty er svært bekymret for sikkerheten hennes etter at hun ble overført til det beryktede fengselet.

Nassima har kjempet spesielt for kvinners rettigheter. Blant annet har hun arbeidet for kvinners rett til å kjøre bil og for å få en slutt på det undertrykkende, mannlige formynderiet over kvinner i Saudi-Arabia. Hun har også kjempet for politiske rettigheter og rettighetene til sjia-samfunnet i landet.

Før Nassima ble arrestert, ble hun trakassert og fikk reiseforbud på grunn av sitt fredelige arbeid for menneskerettigheter.

Bølge av arrestasjoner

Fengslingen av Nassima var en del av en nylig bølge av arrestasjoner av menneskerettighetsaktivister i Saudi-Arabia. Siden mai 2018 har minst 15 menneskerettighetsaktivister blitt fengslet i landet. Flere er anklaget for blant annet "mistenkelig kontakt med utenlandske enheter".

Bølgen av arrestasjonen illustrerer hvordan myndighetene i Saudi-Arabia jobber for å kneble og slå ned på mennesker som kjemper for menneskerettigheter i landet.

Tortur og seksuell vold

Det har også blitt rapportert om at flere aktivister, også kvinnelige aktivister som har vært fengslet siden mai, har blitt torturert, utsatt for seksuell vold og annen form for mishandling under de tre første månedene bak murene.

Les mer om andre fengslede, saudiske kvinneaktivister HER.

Amnesty krevet at:

  • Nassima al-Sada blir løslatt umiddelbart og uten betingelser da hun er en samvittighetsfange fengslet utelukkende for å ha benyttet sin ytringsfrihet.
  • De fengslede aktivistene beskyttes mot tortur og annen mishandling.

Signaturene sendes til Kong Salman ​bin Abdul Aziz Al Saud med kopi til ambassaden i Oslo.

Hasteaksjonen avsluttes - arbeidet for Nassima fortsetter

Vi har nå fått bekreftet at Nassima er flyttet fra isolasjon til en celle hun deler med en annen kvinneaktivist, Loujain al-Hathloul.

Vi avslutter denne hasteaksjonen, men fortsetter vårt arbeid for Nassima og flere andre kvinneaktivister i en felles aksjon.

Sendte signaturer

I dag sendte vi av gårde hele 22 915 signaturer for Nassima al-Sada.

Signaturene ble sendt til Kong Salman ​bin Abdul Aziz Al Saud med kopi til ambassaden i Oslo.

Tusen takk til alle som har signerte!

Bakgrunn

Slår ned på menneskerettighetsforkjempere i Saudi-Arabia

Mohammad bin Salman, kronprinsen i Saudi-Arabia, jobber hardt for å fremstå som en reformator i landet. Flere tror på imaget han fremstiller, men han jobber like hardt for å fremme dette imaget som han gjør for å slå ned på mennesker som kjemper for menneskerettigheter i landet. Et eksempel er kjøreforbudet for kvinner som ble opphavet i juni i 2018. Det kan fremstå som en solskinnshistorie, men bak fasaden blir aktivister arrestert for å ha kjempet for denne retten.

Blant de andre kvinneaktivistene som er fengslet i samme bølgen som Nassima al-Sada er Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan, Aziza al-Yousef og Samar Badawi. De risikerer 20 år i fengsel om de blir dømt.

Landets vage terrorlov blir brukt for å stanse disse aktivistene. Denne loven åpner opp for dødstraff.

Statsvennlige medier i Saudi-Arabia driver en svertekampanje mot kvinneaktivistene. Kvinnene anklages for å være en trussel for landet på grunn av deres «kontakt med utenlandske enheter med hensikt om å underminere landets stabilitet og sosiale samfunn».

I 2015 stilte Nassima som kandidat til lokalvalget (dette var første gang kvinner fikk lov til å stille), men hun ble utestengt fra videre deltagelse blant annet fordi hun talte for at kvinner skulle få kjøre bil.

Vi må endre måten folk tenker om kvinner. Hvis vi vil bedre ting i dette landet trenger vi kvinner og menn i alle beslutningsledd.

Nassima al-Sada, under lokalvalgene i 2015.

Menneskerettigheter

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har enhver rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19).

Enhver har også rett til å beskyttes mot tortur eller annen grusom, umenneskelig behandling eller straff (artikkel 15).

Saudiske myndigheter bryter også retten et hvert menneske har til å bli ansett som uskyldig til det motsatte er bevist og til å få sin sak rettferdig behandlet i en uavhengig domstol (artikkel 10).

Land

Saudi-Arabia er et av de landene som utfører flest henrettelser. Mer enn 2000 personer ble henrettet mellom 1985 og 2016.

Det er bokstavelig talt livsfarlig å kritisere myndighetene i Saudi-Arabia. En rekke kritikere og menneskerettighetsaktivister og andre er arrestert og mange er tiltalt og dømt som terrorister til mange års fengsel. Flere har blitt dømt til døden. Saudiske kritikere har også forsvunnet eller blitt drept i utlandet.

Les mer om Saudi-Arabia her.

Hjelp oss å samle underskrifter!

King and Prime Minister
His Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia

Dear King Salman bin Abdul Aziz Al Saud,

Nassima al-Sada is a woman human rights defender who has been arbitrarily detained since July 2018. According to trusted sources, Nassima al-Sada has been placed in solitary confinement since early February 2019 in al-Mabahith prison in Dammam. Nassima has been detained without charge or trial since July 2018.

Nassima has been campaigning for civil and political rights, the rights of the Shi’a community in the eastern province, and women’s rights, in particular, the right of women to drive and for the end of the repressive male guardianship system. Prior to her arrest, Nassima al-Sada had been repeatedly targeted, harassed, and placed under travel bans for her human rights activism.

I urge you to release Nassima al-Sada and all other activists, including all women detained without charge, immediately and unconditionally, as she is a prisoner of conscience, solely detained for peacefully exercising her right to freedom of expression, assembly and association.


Yours sincerely,