Bilde

Sannheten om Saudi-Arabia

Mens kronprinsen i Saudi-Arabia forsøker å sjarmere verden, forfølger han kritiske saudiske stemmer hjemme og ute. Han står også i spissen for krigsforbrytelser i Jemen. Vi kan ikke la oss lure.
Land

Saudi-Arabia er et absolutt monarki i Midtøsten, og Kronprins Mohammed bin Salman har all makten. Landet er verdens største oljeprodusent og nest største våpenimportør. Befolkningen er arabisk, og Sunni-islam er eneste tillatte religion.

Menneskerettigheter

Saudi-Arabia bryter en rekke menneskerettigheter som f.eks. ytring-, organisasjons-, og religionsfrihet, kravet om rettssikkerhet, forbudet mot tortur og forsvinninger, og diskriminering mot kvinner, migrantarbeidere og minoriteter.

Problemet

Det er bokstavelig talt livsfarlig å kritisere myndighetene i Saudi-Arabia. En rekke kritikere og menneskerettighetsaktivister og andre er arrestert og mange er tiltalt og dømt som terrorister til mange års fengsel. Flere har blitt dømt til døden. Saudiske kritikiere har også forsvunnet eller blitt drept i utlandet.

Rettssystemet i Saudi-Arabia holder ikke internasjonal standard for rettferdig rettergang. Tortur er utbredt og tiltalte får sjelden tilgang til advokat. En rekke forbrytelser straffes i Saudi-Arabia med døden, inkludert frafall fra islam.

Stoppe henrettelsene eller leie inn PR-byrå - hva velger Saudi-Arabia?

Kampanje: Saudi-Arabias sanne ansikt

Saudi-Arabia bruker milliardbeløp på PR-tjenester fra Vesten for å bedre imaget sitt. Samtidig fortsetter forfølgelsene, torturen og halshuggingene.

Den saudiske kronprinsen, Mohammed bin Salman, forsøker å sjarmere omverdenen for å få utenlandske investorer til landet. Samtidig står han bak en mer omfattende bølge av arrestasjoner og forfølgelse enn noen gang før. Kronprinsen står også bak en krigføring i Jemen som er en katastrofe for sivilbefolkningen.

Vi kan ikke la oss lure. Det er viktigere enn noen gang å vise hva som egentlig skjer i Saudi-Arabia:

Arrestasjoner øker. Landets kritiske stemmer knebles.

Henrettelser øker. I år har 110 mennesker blitt halshugget.

Signer aksjonene

Saudiske myndigheter er svært opptatt av imaget sitt. Vi vet at internasjonalt press er en pådriver for endring i landet. Bli med å vise frem det kronprinsen vil skjule - signer aksjonene for menneskene som arbeider for endring i Saudi-Arabia:
Stå opp for menneskene i Saudi-Arabia
Velg en eller flere aksjoner

Slik jobber Amnesty med Saudi-Arabia:

Etterforsker og løfter frem menneskerettighetsbrudd i landet

Vi dokumenterer menneskerettighetproblemer og varsler om forfølgelse, arrestasjoner og terrortiltaler mot kritikere og reform-tilhengere. Vi dokumenterer også tortur, urettferdige rettsaker og henrettelser.

Påvirker bedrifter og myndigheter til å stille krav

Vi går alle norske forbindelser til Saudi-Arabia etter i sømmene: Bidrar norsk politikk og business til brudd på menneskerettighetene? Vi ber Stortinget granske Oljefondets investeringer i Saudi-Arabia for å sikre at alle investeringer er etisk forsvarlige. Vi ber norske myndigheter stoppe norsk eksport av militært materiell til landet. Vi oppfordrer også norske selskaper til å analysere risisko ved å drive business i Saudi-Arabia. Vi krever at all norsk politikk overfor Saudi-Arabia er samstemt og bidrar til å beskytte modige menneskerettighetsforkjempere.

Forteller sannheten

Vi forteller sannheten om Saudi-Arabia i media, på Stortinget, i Utenriksdepartementet og på møter over hele landet. Vi oppfordrer folk til å engasjere seg. Vi forteller også sannheten i annonser i internasjonale aviser som når potensielle investorer. Vi viser solidaritet med saudiske menneskerettighetsforkjempere som har måttet flykte fra landet.

Aksjonerer for enkeltpersoner som er fengslet

Vi aksjonerer for samvittighetsfanger og personer som er utsatt for straffeforfølgelse fordi de sier sin mening eller tror på det de gjør i Saudi-Arabia. Vi krever at alle arresterte kvinneaktivister blir løslatt. Vi protesterer også mot dødsstraff og halshugginger. I Norge har vi månedlig demonstrasjon foran den saudiske ambassaden i Oslo den første fredagen i hver måned. Les gjerne mer her.

KAMPEN FOR RAIF
Bilde

Signaturer stanset piskingen

Bloggeren Raif Badawi ble dømt til 1000 piskeslag for å ha oppfordret til fredelig debatt i Saudi-Arabia. Etter et massivt globalt press fra Amnestys støttespillere over hele verden, stanset myndighetene piskingen etter 50 piskeslag.

Raif sitter fortsatt fengslet, og Amnesty fortsetter arbeidet for at han skal bli løslatt. Etter seks år bak murene, holder fortsatt familien hans som har flyktet fra landet fast på håpet om å få se ham igjen.

Vi fortsetter å demonstrere for Raif Badawi utenfor den saudiske ambassaden i Oslo hver første fredag i måneden. Følg gjerne med her.