Bilde
Verden rundt sitter personer fengslet for å ha benyttet seg av sine rettigheter eller på grunn av hvem de er.

Hva er en samvittighetsfange?

En samvittighetsfange er en person som er fengslet på grunn av sin mening, religion, seksuelle legning, kjønn eller etniske bakgrunn.

Ordet “samvittighetsfange” er et Amnesty-uttrykk, som først ble tatt i bruk av Amnestys grunnlegger Peter Benenson i 1961. Benenson hadde en idé om en kampanje for «internasjonal amnesti for alle samvittighetsfanger». Dette ble starten for organisasjonen Amnesty International.

Åpne avisen din hvilken som helst dag i uka, og du ville finne en sak fra et eller annet sted i verden om noen som er fengslet, torturert eller henrettet fordi meningene eller religionen deres ikke er godtatt av myndighetene.

Peter Benenson, Amnestys grunnlegger (1961)

Problemet

I mange land fungerer ikke rettsstaten, og rettssakene er urettferdige og slurvete. Dette gjelder ikke minst saker som er politisk betente, der myndighetene ofte bruker straffbare handlinger for å skjule at noen fengsles for sine meninger.

Mange blir arrestert fordi de forsvarer menneskerettighetene. Andre blir fengslet rett og slett fordi de er seg selv. Eksempler på dette er lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-personer), personer som tilhører utsatte etniske grupper eller trossamfunn, eller kvinner som er utsatt for diskriminerende lover.

Det er umulig å gi et bestemt tall på hvor mange samvittighetsfanger som finnes i verden, men vi har grunn til å tro at det er mange tusen.

Amnesty har aksjonert for samvittighetsfanger siden 1961.

Vårt arbeid har bidratt til at over 50 000 personer har blitt løslatt.

Slik jobber vi for samvittighetsfangene:

  • Vi starter globale aksjoner med våre støttespillere og skaper høy internasjonal oppmerksomhet gjennom media.

  • I Norge jobber vi opp mot norske myndigheter, og krever at våre politikere skal legge press på maktutøvere i land som fengsler samvittighetsfanger.

  • Vi legger til rette for at vanlige mennesker kan skrive støtte- og solidaritetsbrev til personene som sitter fengslet. Samvittighetsfanger som får vite at mennesker ute i verden engasjerer seg for dem, får både motivasjon og håp til å holde ut i fengsel.

Det nytter!

Internasjonal oppmerksomhet er helt avgjørende for å få løslatt samvittighetsfanger. Det øker også sjansen for at de ikke blir utsatt for tortur og annen mishandling mens de sitter fengslet.

Men mange er fortsatt fengslet

De trenger vår hjelp

Myndigheter som holder samvittighetsfanger innesperret satser som oftest på at ingen vil bry seg om dem. Ved å støtte vårt arbeid kan vi fortsette å skape oppmerksomhet, presse makthaverne, og løslate enda flere. Bli fast giver i dag.

Støtt arbeidet

Fengsling av menneskerettighetsforkjempere får ofte mye internasjonal oppmerksomhet og utsetter de ansvarlige myndighetene for sterk og ubehagelig kritikk. Dette har ført til en positiv utvikling globalt sett.

Det samme kan dessverre ikke sies for de som er fengslet på grunn av diskriminering og som er mindre synlige: kvinner som har overtrådt diskriminerende sedelighetslover, homofile eller personer som tilhører undertrykte etniske eller religiøse grupper.


Siste aksjoner: