Bilde
AKSJON: Saudi-Arabia

Advokat dømt til 15 års fengsel

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som har engasjert seg for Waleed!

Amnesty fortsetter sitt arbeid for at Waleed skal bli løslatt uten betingelser.

Signer flere aksjoner her

Del    
Den fremtredende menneskerettighetsadvokaten Waleed Abu al-Khair er dømt til 15 års fengsel for sitt fredelige menneskerettighetsarbeid. Krev at han løslates.
Publisert: 6. sep 2015, kl. 13:24 | Sist oppdatert: 13. Mar 2020, kl. 15:17
Amnesty anser Waleed Abu al-Khair for å være en samvittighetsfange. Han er fengslet i Saudi-Arabia utelukkende for sitt fredelige menneskerettighetsarbeid. Waleed Abu al-Khair er advokaten til den fengslede bloggeren Raif Badawi.

Dømt av terrordomstolen
Den 6. juli 2014 ble Waleed Abu al-Khair dømt til 15 års fengsel etterfulgt av et reiseforbud på 15 år, og en bot på 200.000 saudiarabiske riyal (circa 440 000 NOK). Waleed ble dømt av Specialized Criminal Court (SCC). Dette er en spesialdomstol som behandler terrorsaker. SCC har de senere årene gitt strenge dommer til en rekke menneskerettighets-aktivister.

Dømt for å ha "svekket statens omdømme"

I 2008 grunnla Waleed Abu al-Khair den frivillige organisasjonen Monitor of Human Rights in Saudi Arabia (MHRSA). Dette var en av de få organisasjonene som dokumenterte menneskerettighetsbrudd i landet. En del av dommen mot ham er basert på at han "grunnla en uautorisert organisasjon". Han er ellers funnet skyldig i å ha vært "illojal og ulydig mot statsoverhodet", i å ha "svekke statens omdømme ved å kommunisere med internasjonale organisasjoner", og for å ha "forberedt, lagret og sendt informasjon som skader offentlig orden".

Trakassert for sitt menneskerettighetsarbeid

Siden 2011 har Waleed Abu al-Khair flere ganger blitt trakassert, overvåket, arrestert, ilagt reiseforbud og avhørt av myndighetene.

Isolert og utsatt for tortur

Rettssaken mot Waleed Abu al-Khair startet i oktober 2013. Den 15. april 2014 ble han uventet og uten nærmere forklaring arrestert og fengslet da han var i retten i forbindelse med den femte høring i saken. Han ble tatt med til al-Ha'ir fengselet i hovedstaden Riyadh. Der skal han ha blitt plassert i isolasjon og utsatt for konstant eksponering av sterkt lys og søvnfrarøvelse.

Nektet å be domstolen om unnskyldning

Dommen mot ham falt 6. juli 2014. Dommeren slo fast at dersom Waleed beklaget sine "forbrytelser" ville 5 av de 15 årene omgjøres til en betinget dom. Waleed nekter imidlertid å anerkjenne antiterror-domstolen (SCC) som en legitim rettsinstans og vil derfor ikke etterkomme krav fra SCC. Dommen slår derfor fast at Waleed er skyldig i å "fornærme domstolen og dra dommerens legitimitet i tvil". Ankedomstolen opprettholdt dommen mot ham den 12. januar 2015. Den betingede delen av dommen ble igjen omgjort til ubetinget fengsel ettersom Waleed nektet å be om unnskyldning.

Dømt under ny terror-lov

Waleed Abu al-Khair er den første menneskerettighetsforkjemperen som har blitt dømt under Saudi-Arabias nye antiterror-lov. Den nye loven kom i februar 2014 og ga myndighetene enda større rom for å slå ned på meningsmotstandere og kritiske stemmer.

Amnesty International krever at:
  • Myndighetene opphever dommen og løslater Waleed Abu al-Khair umiddelbart og betingelsesløst. Han er en samvittighetsfange fengslet kun for å ha brukt sin ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet.
  • Myndighetene sørger for at han er beskyttet mot tortur og annen mishandling, og at han har jevnlig tilgang til sin familie og til kvalifisert helsepersonell slik at han får den medisinskes oppfølgingen han trenger.
Signaturene sendes til Kong Salman bin Abdul-Aziz Al Saud.

Bli med å samle underskrifter!

Oppdatering

Plassert på isolat og utsatt for mishandling

Vi har fått informasjon fra pålitelige kilder om at Waleed har sultestreiket siden 29. november. Dette skal være en reaksjon på forverrede fengselsforhold og mishandling.

Etter å ha delt fengselscelle med Raif Badawi i en periode, ble han flyttet på isolasjonscelle 26. november og nektes kontakt med omverden. Les mer her.

Vi har startet en ny hasteaksjon for Waleed med krav om at mishandlingen av ham må stoppe.

Tre år siden dommen falt

På vår månedlige demonstrasjon utenfor Den saudiarabiske ambassaden i Oslo markerte vi at det i går var tre år siden Waleed Abu al-Khair fikk sin dom på 15 års fengsel. Vi har dessverre ingen nyheter om Waleed, men vet at det er viktig at vi fortsetter å holde oppmerksomhet rundt saken hans oppe.

Sendte solidaritetsbrev

I dag har vi sendt av gårde mange flotte solidaritetsbrev til Waleed. Brevene er skrevet av engasjerte aktivister fra hele landet. Vi vet at slike brev betyr mye. Tusen takk til alle sammen!

Avsluttet sultestreik

Amnesty har fått bekreftet at Waleed avsluttet sin sultestreik 12. juni. Etter fem dagers sultestreik tok fengselsledelsen med seg Waleed til fengselets helsesenter der han fikk den medisinske hjelpen han trenger. Han har også fått innvilget daglig tilgang til fengselsbiblioteket og til bøkene sine.

Påbegynt sultestreik

Amnesty har fått melding om at Waleed har påbegynt en sultestreik i fengselet i Jeddah. Waleed lider av diabetes og komplikasjoner med tarmsystemet, noe som krever medisinsk behandling og en tilpasset diett. Fengselsmyndighetene ved Briman fengsel nekter Waleed den hjelpen han trenger. I protest mot dette og den generelt dårlige behandlingen han får i fengselet, påbegynte han sultestreiken tirsdag 7. juni. Amnesty er også kjent med at Waleed har blitt nektet tilgang til bøkene sine og at han kun får tilgang til avis én gang i uken.

Cellen ble raidet etter klage

Waleed ble angrepet og slått av en annen fange i al-Ha'ir fengsel i Riyadh 18. april. Etter å ha mottatt medisinsk behandling på fengselets medisinske senter fremmet han en klage til fengselsmyndighetene. Han fikk ikke noe svar på klagen, men dagen etter ble cellen hans raidet av tre vakter. De gjennomførte et grundig og ødeleggende søk under påskudd av å lete etter forbudte gjenstander. Når ingen forbudte gjenstander ble funnet forlot vaktene Waleeds eiendeler spredt på gulvet. Vi krever at Waleed blir beskyttet mot ytterligere mishandling og tortur.

Waleed og Raif nevnes i resolusjonstekst

EU-parlamentet har lagt frem en resolusjonstekst om menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia, hvor både Waleed Abu al-Khair og Raif Badawi blir nevnt gjentatte ganger. Les hele teksten her.

Dommen blir opprettholdt

Waleed Abu al-Khair har fått dommen mot seg opprettholdt av straffedomstolen (SCC) i Riyadh. Dommeren har også beordret at han må sone straffen på 15 år i fengsel fordi han nekter å unnskylde seg for «forbrytelsene» sine. I utgangspunktet fikk Waleed en fengselsdom på 15 år, men han trengte kun å sone 10 av de. Han har klaget over å bli fysisk og psykisk torturert under fengselsoppholdet. Waleed er en samvittighetsfange og vi krever at han løslates!

Retten i dag

Idag skal saken til Waleed opp i retten på nytt. Vi frykter at straffen på 15 år blir hevet ytterligere. Vi fortsetter å aksjonere på vegne av Waleed og kommer med oppdateringer fortløpende. Vi har forsøkt å arrangere et møte med den saudiske ambassaden, men de hevder at de ikke har tid til å møte oss. Vi gir oss ikke og fortsetter å aksjonere på vegne av Waleed og andre samvittighetsfanger fra Saudi-Arabia.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til ikke å bli utsatt for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).
  • retten på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres (artikkel 10).
  • Retten til menings- og ytringsfrihet (...) (artikkel 19).
  • Retten til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner (artikkel 20.1).
Land
Saudi-Arabia

Om du vil lese mer om Saudi-Arabia og hvilke menneskerettighetsbrudd som foregår der, så kan du trykke her.

His Majesty King Salman Bin Abdul Aziz Al Saud

The Custodian of the two Holy Mosques

Office of His Majesty the King

Royal Court, Riyadh

Kingdom of Saudi Arabia 

Your Majesty,

I am deeply concerned about the case of the human rights lawyer Waleed Abu al-Khair. On 6 July 2014 he was sentenced by the Specialized Criminal Court to 15 years in prison, a 15-year travel ban and a fine of 200,000 Saudi Arabian riyals. On 12 January 2015 he had his sentence upheld upon appeal by the Specialized Criminal Court (SCC) in Riyadh.

Waleed Abu al-Khair is the first human rights defender tried and sentenced under the new counter-terror law after the law went into effect on 1 February 2014. He is a prisoner of conscience held solely for the peaceful exercise of his rights to freedom of expression, association and assembly.

Waleed Abu al-Khair has complained of torture and other ill-treatment in prison. He also suffers from diabetes, for which he needs special treatment and a special diet, which have not been adequately provided in prison.

I call on the Saudi Arabian government to release Waleed Abu al-Khair immediately and unconditionally and to ensure that his conviction and sentence are quashed.

I also urge you to ensure that he is protected from torture and other ill-treatment, that he is allowed regular access to his family and that he is provided with any medical attention he may require.

Finally I urge Saudi Arabian authorities to stop arresting, detaining and otherwise harassing peaceful activists and human rights defenders.

Thank you for your attention to this serious matter.


Sincerely,