Bilde
AKSJON: Saudi-Arabia

Stopp mishandlingen av Waleed!

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som har engasjert seg for Waleed!

Waleed avsluttet sin sultestreik 6. februar etter at myndighetene flyttet ham fra isolasjonscellen og tilbake til ordinær soning.

Amnesty fortestte å jobbe for at han skal løslates umiddelbart og betingelsesløst. 

Signer flere aksjoner her

Del    
Waleed (40) sitter fengslet for å arbeide for et bedre Saudi-Arabia. Nå blir han mishandlet på en isolasjonscelle. Krev at det stanses nå!
Publisert: 10. des 2019, kl. 12:47 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:13

Advokaten Waleed Abu al-Khair (40) er dømt til 15 år i fengsel for å være "terrorist" - kun fordi han har stått opp for menneskerettighetene i Saudi-Arabia.

Nå haster det! Waleed ble nylig flyttet til en isolasjonscelle der han blir mishandlet.

Hjelp oss å stoppe mishandlingen - signer aksjonen og krev at saudiarabiske myndigheter umiddelbart stanser mishandlingen av Waleed og Raif Badawi og gir dem tilgang til helsehjelp og advokat!

Waleed prøver å gjøre motstand. I protest mot mishandlingen har han sultestreiket i to uker. Samvittighetsfanger opplever ofte at sultestreik er det eneste reelle redskapet de har for å protestere mot umenneskelig behandling i fengselet.

Raif Badawis advokat

En av de mange Waleed har forsvart i retten i Saudi-Arabia er bloggeren Raif Badawi, som ble dømt til ti års fengsel og tusen piskeslag fordi han startet en nettside for debatt. Før den endelige dommen mot Raif falt, ble advokaten hans, Waleed, selv arrestert og tiltalt som terrorist.

Amnesty har fått bekreftet at også Raif Badawi er i sultestreik etter at han ble flyttet til en isolasjonscelle 11. desember 2019. Situasjonen til Raif og Waleed er alvorlig og begge er i fare for å bli torturert.

Dømt som terrorist

Waleed var den første menneskerettighetsforkjemperen som ble dømt under Saudi-Arabias nye anti-terrorlovgivning fra 2014. Han ble blant annet dømt for “ulydighet mot herskeren” og å “skade statens omdømme ved å kommunisere med internasjonale organisasjoner”.

Siden har myndighetene fortsatt med å bruke terrordomstolen og den vage terrorlovgivningen for å straffe personer som på fredelig vis kritiserer myndighetene.

I Norge signerte mer enn 35.000 mennesker aksjonen for å få løslatt Waleed.

Flere har fått forverrede fengselsforhold

Amnesty betrakter Waleed som en samvittighetsfange som er fengslet kun for å ha benyttet sin ytringsfrihet og for sitt fredelige arbeid for menneskerettighetene.

Amnesty har fått rapporter om at flere samvittighetsfanger i Saudi-Arabia har fått forverrede fengselsforhold den siste tiden. Dette sammenfaller med en ny bølge av arrestasjoner i slutten av november 2019 der en rekke skribenter og journalister har blitt arrestert.

Amnesty krever at:

  • Waleed Abu al-Khair og Raif Badawi umiddelbart beskyttes mot tortur og annen mishandling, og at de får tilgang til advokat og nødvendig helsehjelp.
  • Myndighetene opphever dommene og løslater Waleed Abu al-Khair og Raif Badawi umiddelbart og betingelsesløst. De er samvittighetsfanger fengslet kun for å ha brukt sin ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet.

Signaturene sendes til Kong Salman Bin Abdul Aziz Al Saud med kopi til den saudiarabiske ambassaden i Oslo. Signaturene bidrar til å legge press på saudiske myndigheter og viser at det internasjonale samfunnet følger med.

Oppdateringer:

Isolasjonen er avsluttet

Vi har nå fått bekreftet av pålitelige kilder at Waleed har blitt flyttet ut av isolasjonscelle og tilbake til ordinær soning. Dermed har han også avsluttet sin sultestreik.

Vi avslutter derfor denne hasteaksjonen, men fortsetter å jobbe for at Waleed skal bli løslat umiddelbart og uten betingelser.

Tilbake på isolasjonscelle

Waleed er nå tilbakeført til en isolasjonscelle i fengselet etter å ha fått behandling med tilskud av viktige næringsstoffer på sykehuset. Han er svært dårlig og kan knapt gå. Fra før av har han diabetes.

Waleed sultestreiker fortsatt. Han får nå lov til å foreta enkelte telefonsamtaler, men får ikke lov til å gi informasjon om helsen sin eller om sultestreiken.

Waleed og Raif innlagt på sykehus

Vi har nå fått informasjon om at Waleed og Raif Badawi er innlagt på sykehus i Saudi-Arabia. Etter lang tids sultestreik i fengsel er helsetilstanden deres blitt alvorlig dårlig.

Amnesty jobber med å få nærmere iformasjon om helsetilstanden deres. Vi oppdaterer her så snart i vet mer.

Walled innlagt på sykehus

Fredag fikk vi melding om at Waleed er overført til sykehuset. Helsetilstanden hans er svært dårlig som følge av at han har sultestreiket i én måned.

Raif Badawi også i sultestreik

I dag har vi fått bekreftet at også blogger og menneskerettighetsaktivist Raif Badawi har blitt flyttet på isolasjonscelle og sultestreiker i protest mot mishandlingen og forverrede fengselsforhold.

I tillegg har vi fått informasjon om at Waleed ble holdt på isolasjonscelle i to uker før han ble flyttet tilbake igjen til en vanlig fengselscelle. Allerede dagen etter (11. desember) ble han imidlertid flyttet tilbake igjen på isolasjonscelle, samtidig som Raif Badawi også ble isolert.

Vi utvider våre krav til også å gjelde Raif Badawi (appellbrevet er oppdatert).

I dag har vi sendt 15 180 signaturer til Kong Salman med kopi til den saudiarabiske ambassaden i Oslo. Tusen takk til alle som har signert.

10. desember sendte vi også brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide og ba om at norske utenriksmyndigheter tar opp saken med saudiske myndigheter så raskt som mulig.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har et hvert menneske rett til beskyttelse fra tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5), og til å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol (artikkel 10).

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19) og til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner (artikkel 20).

Land
Saudi-Arabia

Det er bokstavelig talt livsfarlig å kritisere myndighetene i Saudi-Arabia. En rekke kritikere og menneskerettighetsaktivister og andre er arrestert og mange er tiltalt og dømt som terrorister til mange års fengsel. Flere har blitt dømt til døden. Saudiske kritikere har også forsvunnet eller blitt drept i utlandet.

Rettssystemet i Saudi-Arabia holder ikke internasjonal standard for rettferdig rettergang. Tortur er utbredt, og tiltalte får sjelden tilgang til advokat. En rekke forbrytelser straffes i Saudi-Arabia med døden, inkludert frafall fra islam.

Les mer om situasjonen i Saudi-Arabia her.

Hjelp oss å samle underskrifter.

His Majesty King Salman Bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia


Your Majesty,

I am writing to you in concern for human rights lawyer and prisoner of conscience Waleed Abu al-Khair and blogger and prisoner of conscience Raif Badawi who have both been held in solitary confinement and under tightened security since 11 December. Both men are on hunger strike in protest of their ill-treatment.

I call on Saudi Arabian authorities to ensure that Waleed Abu al-Khair and Raif Badawi are protected from torture or other ill-treatment, and are released immediately and unconditionally as they are prisoners of conscience detained solely for exercising their rights to peaceful expression.

Waleed Abu al-Khair was moved to solitary confinement and in tightened security in Dhahban Prison on 26 November, where he remained for two weeks. He was taken back to solitary confinement again on 10 December along with Raif Badawi.

I call on Saudi Arabian authorities to ensure that Waleed Abu al-Khair abd Raif Badawi are protected from torture and other ill-treatment, and that they are allowed contact with their lawyers and families and without delay are provided with the medical care they may require.

Waleed Abu al-Khair was sentenced by the Specialized Criminal Court On 6 July 2014 to 15 years in prison, a 15-year travel ban and a fine of 200,000 Saudi Arabian riyals. He is a prisoner of conscience imprisoned under bogus terrorism-related charges simply for exercising his rights to freedom of expression and defending human rights. I call on Saudi Arabian authorities to release Waleed Abu al-Khair immediately and unconditionally, and to ensure that his conviction and sentence are quashed.

Raif Badawi was sentenced by the Criminal Court in Jeddah on 7 May 2014 to 10-years in prison and 1,000 lashes, a 10-year travel ban and a fine of one million Saudi Arabian riyals. Raif Badawi is a prisoner of conscience, detained solely for exercising his right to freedom of expression. I call on Saudi Arabian authorities to release Raif Badawi immediately and unconditionally and ensure that his conviction and sentence are quashed.

Finally, I call on you to release all other prisoners of conscience currently behind bars in Saudi Arabian prisons.

Thank you for your attention to this serious matter.

Sincerely,