Bilde
AKSJON: Afghanistan

Taliban nekter kvinner å forlate hjemmet

Signer aksjonen under:

Jeg krever at jenter og kvinner i Afghanistan får tilbake sine rettigheter umiddelbart!Se brevet vi sender

23 625 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
Jenter nektes skolegang. Kvinner får ikke lov til å jobbe, gå i parker eller forlate hjemmet uten mannlig følge. Stopp diskrimineringen av jenter og kvinner i Afghanistan!
Publisert: 14. Apr 2023, kl. 10:29 | Sist oppdatert: 18. des 2023, kl. 17:51

Etter at Taliban tok makten i august 2021, har den systematiske diskrimineringen av jenter og kvinner nådd ekstreme høyder:

 • Jenter over 12 år nektes skolegang
  Mens guttene fortsetter på ungdomsskolen, får ikke jenter på samme alder lenger lov til å gå på skole. Voksne kvinner har heller ikke lenger lov til å studere.

 • Kvinner nektes å jobbe
  Fram til jul i fjor fikk kvinner i ikke-statlige organisasjoner fortsatt lov til å jobbe, men dette satt Taliban en stopper for i desember 2022. I april i år ble også kvinnelige FN-ansatte nektet å gå på jobb.

 • Kvinner kan ikke forlate huset uten mannlig følge
  Dersom kvinner for eksempel ønsker å besøke venner eller familie, handle eller bare gå ut en tur, så får de ikke lov til det med mindre en mann i familien blir med dem.

 • Kvinner får ikke lov å gå i parker eller på treningssentre

Menneskerettighetene er under angrep på alle fronter i Afghanistan, og særlig gjelder dette jenter og kvinners rettigheter.

Signer aksjonen og krev at jenter og kvinner får tilbake sine rettigheter, inkludert retten til utdanning, arbeid og fri bevegelse!

Økning i tvangsekteskap

Konsekvensene av Talibans angrep på jenter og kvinners rettigheter, er store.

Ikke bare blir kvinner nærmest holdt som gissel i eget hjem ved at de nektes å bevege seg fritt uten mannlig følge.

Kvinner som utsettes for vold har ingen steder å få hjelp, da Taliban har stengt ned alle krisesentre for voldsutsatte. Det er en økning i barneekteskap og tvangsekteskap som følge av dette.

Kvinner som demonstrerer fredelig mot Talibans forbud utsettes for vilkårlig undertrykking, tortur, pisking, sjikane og fengsling.

Arbeid, utdanning og fri bevegelse er grunnleggende rettigheter! Signer vår aksjon og krev at Taliban garanterer beskyttelse av alle jenter og kvinner i Afghanistan.

Utsettes for tortur

I tillegg til å krenke jenter og kvinners rettigheter, har tusenvis av afghanere under Taliban forsvunnet eller blitt vilkårlig fengslet, torturert og drept.

LHBT-personer, journalister, aktivister, menneskerettighetsforkjempere, kunstnere, akademikere og religiøse og etniske minoriteter er de mest utsatte gruppene for Talibans undertrykkelse.

Amnesty krever at Taliban:

 • sikrer at jenter og kvinner får sine rettigheter oppfylt, inkludert retten til utdanning for alle aldersgrupper.

 • umiddelbart gjenåpner skoler og universiteter for jenter og kvinner, sikrer jenter og kvinner tilgang til helsetjenester og lar kvinner komme tilbake i lønnet arbeid.

 • garanterer folks rett til ytringsfrihet og organisasjonsfrihet. Bortføring, internering og tortur av journalister, aktivister og og personer som engasjerer seg for kvinners rettigheter må opphøre umiddelbart.

 • etterforsker påstander om bortføringer, ulovlige drap og urettmessige fengslinger, og stiller de ansvarlige for retten i en rettferdig rettssak uten bruk av dødsstraff.

Signaturene vil bli samlet inn av Amnesty Norge og overlevert vårt internasjonale sekretariat, som så vil overlevere signaturene fra hele verden samlet til Taliban.

Hjelp oss samle inn underskrifter

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
 • Retten til utdanning

 • Retten til arbeid

 • Retten til ytrings- og informasjonsfrihet

 • Retten til politisk deltakelse

 • Retten til å ikke bli utsatt for diskriminering

 • Retten til fri bevegelse

 • Retten til beskyttelse

Land
Taliban: 
 • Hadde kontroll over Afghanistan fra 1996 til 2001.

 • Også den gang ble kvinner i stor grad nekter å delta i samfunnet på likt linje med menn, og de ble hindret i å benytte seg av mange rettigheter som utdanning, eiendom, bevegelsesfrihet og selvbestemmelse.

 • Talibans maktovertakelse i Afghanistan 15. august 2021 har resultert i omfattende innskrenkinger i rettighetene til afghanere, og spesielt til jenter og kvinner.

Les mer om Afghanistan her.

Av
Amnesty International Norge
702 Sentrum
0106 Oslo

I am deeply concerned about the worsening human rights situation in Afghanistan. In the course of the last two years, key institutions for human rights protection have been dismantled, and freedom of expression, association, fair trial, and other rights have been restricted. Thousands of Afghans have been arbitrarily detained, tortured, disappeared, and even killed. Journalists, activists, human rights defenders, artists, academics, religious and ethnic minorities remain at particular risk.

Women and girls in Afghanistan have been especially affected by the clampdown on human rights. Girls have been deprived of access to education beyond primary school, and all women’s access to work, health care and freedom of movement has been severely restricted.

I urge you to respect and guarantee protection of human rights in Afghanistan, among other things by

 • Immediately ending gross human rights violations including reprisal killings and attacks on ethnic and religious minorities, women and girls, LGBTI people, human rights defenders, civil society members, judges, lawyers, former government officials, journalists, and others.

 • Granting women and girls their full spectrum of rights including access to education for girls of all ages by immediately re-opening all schools and universities, ensuring access to healthcare, and allowing women to return to work.

 • Guaranteeing Afghans’ rights to freedom of expression and freedom of association. Abductions, arbitrary detentions, and beatings of journalists, peaceful protesters, including women protesters, must end.

 • Establishing effective and transparent investigation and accountability mechanisms that deliver justice for human rights violations and war crimes including but not limited to enforced disappearances, arbitrary arrest, unlawful detention, extra judicial killings, through fair trials without recourse to the death penalty.

Yours sincerely,