Under ser du hvordan vi behandler dine personopplysninger når du signerer en aksjon på vår nettside. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne forandre verden, og vi er takknemlige for din tillit til å få gjøre det.

Formålet med behandlingen av personopplysningene

Når du signerer lagres personopplysningene du oppgir for å registrere din signatur i vårt system. Du mottar en kvittering på e-post på at din signatur er registrert. Vi sender deretter videre ditt navn til den myndighet eller mottaker som står oppført i aksjonen. Vi videreformidler ikke din e-post eller ditt telefonnummer. Enkelte ganger, når vi har en god nyhet i en aksjon, vil vi også dele den med deg og sende deg en oppdatering på e-post eller SMS.

Amnesty mottar ikke statsstøtte og er avhengige av donasjoner fra private for å drive vårt arbeid videre, for eksempel fra personer som deg som støtter vårt arbeid. Av denne grunn ønsker vi også å ringe deg opp for å fortelle mer om hva vi jobber med, og spørre om du kan tenke deg å støtte oss fast. Du kan også motta brev, e-post eller SMS fra oss med spørsmål om du ønsker å støtte oss ytterligere. For slike henvendelser overholder vi naturligvis Markedsføringsloven og dens bestemmelser for idéelle organisasjoner, samt dine gjeldende reservasjoner. Vi bestreber oss dessuten på å gjøre dette på en måte som er akseptabel og ikke overveldende for deg.

​Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 (1) b når det gjelder registrering og behandling av signatur, og 6 (1) f for eventuelle forespørsler om ny støtte.

Reservasjonsmulighet

Dersom du ikke ønsker at vi skal ringe deg opp eller sende deg informasjon respekterer vi naturligvis det! Da ber vi deg sende en mail til [email protected] eller ringe oss på telefon 22 40 22 00. Oppgi ditt navn, telefonnummer/mobilnummer og/eller adresse / e-postadresse, og gi oss beskjed om at du vil reserveres mot: Telemarketing, brev-, e-post- og/eller SMS-forespørsler.

Reservasjonene gjelder da slike henvendelser fra Amnesty, og er strengere enn reservasjoner som du eventuelt legger inn i Brønnøysund. Reservasjonene vil overstyre lovregulerte anledninger vi har å kontakte deg som aktiv støttespiller.

Innhenting og lagring av personopplysninger

Det er informasjonen du selv oppgir som er grunnlag for vår databehandling. Vi vasker dine opplysninger mot offentlig register, slik at vi får registrert om du har reservert deg i Brønnøysund mot henvendelser per post eller per telefon. Vasken gjør også en kontroll av kontaktinformasjon (telefonnummer og adresse) samt fødselsdato, og henter inn dette dersom informasjonen mangler, slik at opplysningene i vårt register skal være oppdaterte og gi best mulig grunnlag for korrekte henvendelser. Fødselsdato bruker vi blant annet for å unnlate å spørre om økonomisk støtte fra de som vi vet er under 18 år.

Dersom du er fast giver, medlem, abonnerer på nyhetsbrev eller regelmessig gir gaver til Amnesty i tillegg til å signere aksjoner, vil denne informasjonen lagres samlet på deg i vårt register for din og vår oversikt. Dine personopplysninger vil lagres så lenge det er grunnlag for det iht. én eller flere av disse aktivitetene eller «kundeforholdene».

Dine personopplysninger slettes etter tre år dersom du ikke signerer på nytt eller ikke har annen relasjon til Amnesty som gir grunnlag for lengre oppbevaringstid. Det innebærer at relasjonen og aktivitetene blir anonymisert, og deretter oppbevares i denne formen til statistikkformål.

Utlevering av personopplysninger

Når du signerer en aksjon vil ditt navn formidles til den myndighet eller mottaker som står oppført i aksjonen, slik at din signatur blir registrert og overlevert.

Amnesty selger eller utleverer aldri dine personopplysninger til tredjepart. Av og til må vi bruke underleverandører, f.eks. i forbindelse med utsendelser. Da er det alltid strengt regulert med tanke på sikkerhet, konfidensialitet og sletting slik at dine personopplysninger ikke skal komme på avveie eller brukes til andre formål.

For mer informasjon om innsyn, sletting, portering og hvordan du kan klage eller protestere mot behandling, les mer om personvern i Amnesty ved å klikke på knappen under.

MER OM PERSONVERN

Har du flere spørsmål om personvern? Kontakt oss gjerne!

E-post: [email protected]

Telefon: 22 40 22 00 (man-fre, 08:30-15:00)

Hilsen Amnestys medlems- og giverservice